:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
Opgraving van het lichaam van de Heilige Hubertus

Opgraving van het lichaam van de Heilige Hubertus

Anoniem (in circa 1500)

Vraag maar raak

Laden...

Bedankt, je vraag is verzonden.

Helaas, er is iets mis gegaan met het verzenden van je vraag. Probeer het aub nog eens.

High-res beeldmateriaal aanvragen

Meer informatie

Specificaties

Titel Opgraving van het lichaam van de Heilige Hubertus
Materiaal en techniek Pen in bruine inkt, kaderlijnen met de pen in bruine inkt
Objectsoort
Tekening > Tweedimensionaal object > Kunstvoorwerp
Locatie Dit object is in het depot
Afmetingen Hoogte 220 mm
Breedte 191 mm
Makers Tekenaar: Anoniem
Naar: Rogier van der Weyden
Inventarisnummer N 8 (PK)
Credits Bruikleen / Loan: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 1940 (voormalige collectie / former collection Koenigs)
Collectie Tekeningen & Prenten
Verwervingsdatum 1940
Vervaardigingsdatum in circa 1500
Signatuur geen
Watermerk geen
Conditie scheurtjes langs oude scheurreparatie, vlekken
Inscripties diverse kleurindicaties, alle in pen in bruine en grijze inkt: 'wit' [?] 'porg' (linksonder), 'or '(in de kazuifel links), 'brun hout' (op de derde zuil links), 'vert damast / proper' (op het antependium), 'v[..]table' (boven de schrijn), 'rouge' (op de lijst van het altaarstuk), 'bleu' (op het tabernakel), 'bleu 72 / bl' (op de trap), 'b' (op het kleed om St Hubertus), 'blanc' (op het kleed van de deken middenvoor), 'vert / or / rou' (op het hemd van de meest rechter figuur), 'velour blue / [..]' (op het kleed van de bisschop rechts), 'perle' (op zijn mijter), 'blanc' (op het kleed van de deken daarachter), 'blau[..] v[..]' (rechtsonder), 'Quintyn Messis' [gedeeltelijk afgesneden] (linksonder, in pen in bruine inkt), penneproeven, potloodstrepen en blauwe vlekken (verso)
Verzamelaar Franz Koenigs
Merkteken F.W. Koenigs (L.1023a)
Tentoonstellingen Antwerpen 2002, no. 20
Onderzoek Vroeg Nederlandse tekeningen uit de 15e en 16e eeuw
Literatuur Weigel 1836, p. 93, nr. 611 (Quinten Massys); Weigel, dl. 11, 1860, (Jan Gossaert naar ‘ D. Stuerbout’ ); Weigel 1869, p. 125, nr. 873 (Quinten Massys); Wurzbach 1910, pp. 56-57 (Rogier van der Weyden); Winkler 1913, p. 124 (nr. 2); Conway 1921, p. 154 (anoniem, 16e eeuw); ANM II, 1924, p. 97, onder nr. 18; Winkler 1930, pp. 134, 151 (Master of the Drapery Studies, c. 1500); De Ricci 1931, pp. 290-291 (anoniem); Coenen 1932, p. 212; Davies 1945, p. 114; Davies II, 1954, pp. 184, 186; Davies 1955, p. 129; Davies 1957, p. 84 (nr. 11) (Master of the Drapery Studies); Davies 1968, p. 174; ENP II 1967, p. 63, onder nr. 18; Sonkes 1969, pp. 73-75, nr. B20; Davies 1972, p. 220 (Master of the Drapery Studies); De Bosque 1975, p. 279 (niet Quinten Metsys); Comblen-Sonkes in Brussel 1979, p. 78 (anoniem); Campbell 1998, p. 407 onder nr. NG 783; Kemperdick 1999, p. 21; Koreny and Zeman in Antwerpen 2002, nr. 20; De Vos 2002, p. 26; Kemperdick in Frankfurt/Berlijn 2008, p. 111; Collection Catalogue 2012 (online)
Materiaal
Object
Geografische herkomst Zuidelijke Nederlanden > Nederlanden > West-Europa > Europa
Geografische herkomst Frankrijk > West-Europa > Europa

Zie je iets wat niet klopt of heb je aanvullende informatie over dit werk? Stuur ons een berichtje

Entry bestandscatalogus Vroeg Nederlandse tekeningen uit de 15e en 16e eeuw

Auteur: Judith Niessen

Deze tekening is een kopie naar een rond 1440 gedateerd schilderij in Londen, afkomstig uit de werkplaats van Rogier van der Weyden (afb. 1).1 Het paneel toont de legende van het lichaam van de Heilige Hubertus, bisschop van Maastricht en Luik, dat in 825, 98 jaar na zijn overlijden, ongeschonden uit zijn tombe in de Sint-Pieterskerk in Luik werd opgegraven. De hoofdfiguren rondom het graf zijn de vermeende getuigen van deze gebeurtenis. De knielende bisschop met wierookvat is waarschijnlijk Walcaud, bisschop van Luik, onder wiens supervisie de opgraving plaatsvond. Naast hem, voor het altaar, staat de Frankische koning Lodewijk de Vrome en de gemijterde man aan de rechterzijde is Adelbald of Hadelbald, aartsbisschop van Keulen tussen 819 en 841.2

Het schilderij maakte deel uit van een reeks met taferelen uit het leven van Hubertus, waarvan sinds de zeventiende eeuw verder alleen nog de Droom van Paus Sergius in Los Angeles, bekend is.3 Toen hingen beide werken in de Hubertuskapel in de kathedraal van Sint Michiel en Sint Goedele te Brussel.4 Over het algemeen wordt ervan uitgegaan, mede gelet op de kleurannotaties, dat de maker van de hier besproken kopie het schilderij daar ter plaatse moet hebben gezien.5 De schetsmatige tekening geeft niet alle details weer. Zo zijn de heiligenbeelden niet te identificeren en ook de rijke decoratie van de gewaden is achterwege gelaten. Het lijkt erop dat de schets bedoeld was als een zogeheten ricordo, een visuele aantekening, op basis waarvan de gehele of gedeeltelijke compositie opnieuw kon worden gebruikt.6 Zo geeft Campbell een opsomming van een aantal vijftiende-eeuwse Nederlandse en Duitse schilderijen, waarop motieven ontleend aan de Opgraving van Hubertus en de Droom van Paus Sergius voorkomen.7 Een latere, getekende deelkopie met daarop bisschop Walcaud en een assistent bevindt zich in het Louvre, Parijs.8

In de negentiende eeuw werd de tekening door zijn toenmalige eigenaar Johann August Gottlieb Weigel toegeschreven aan Quinten Massys. Daarna is, op grond van de snelle, onrustige en hoekige lijnvoering, vaak verondersteld dat de tekening door de Duitse Meester van de Draperiestudies is gemaakt.9 De Franse en Nederlandse kleuraanduidingen wijzen echter op een Zuid-Nederlandse kunstenaar. Het is moeilijk dit blad met zekerheid te dateren. De tekening is stilistische verwant aan die van de Duitse Meester van de Draperiestudies, die omstreeks 1470-1490 actief was. Deze tekende in snelle, hoekige lijnen hele composities en maakte eveneens veelvuldig gebruik van kleurannotaties.10 De wat rondere figuren en de wijze van arceren loopt daarentegen al iets vooruit op Zuidnederlandse kunstenaars die werkzaam waren aan het begin van de zestiende eeuw. Op basis van deze overeenkomsten kan de tekening rond 1500 gedateerd kan worden.

fig. 1 Studio Rogier van der Weyden. The Exhumation of Saint Hubert, c. 1440. London, National Gallery, inv. no. NG 783

Noten

1 Londen, National Gallery, inv. nr. NG 783; Campbell 1998, pp. 407-427 (Rogier van der Weyden and workshop).

2 Campbell gaat uitvoerig in op de iconografie van deze voorstelling en haar bronnen. zie: Campbell 1998, p. 414-418. Voor Sint Hubertus zie Kirschbaum VI, 1974, cols. 547-551.

3 Los Angeles, J. Paul Getty Museum, inv. nr. 72.PB.20; ENP II, 1967, ill. plate 39.

4 In de zeventiende eeuw bevonden beide panelen zich daar nog; Campbell 1998, pp. 418-421.

5 Ondermeer De Ricci 1931, p. 291; Coenen 1931; Kemperdick in Frankfurt/Berlin 2008, p. 111.

6 Ook Kemperdick meent dat het hier een tekening ter documentatie betreft.

7 Campbell 1998, pp. 420-421.

8 Parijs, Musée du Louvre, inv. nr. RF 11609; Sonkes 1969, pp. 76-77, nr. B 21, ill. Plate VXII

9 Winkler 1930; Davies 1972, p. 220

10 Koreny/Zeman in Antwerp 2002, p. 94.

Toon onderzoek Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en zestiende eeuw
Toon catalogustekst Verberg catalogustekst

Alles over de maker

Anoniem

Bekijk het volledige profiel