:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Mocht de informatie desondanks onjuist zijn, dan kunt u daar geen rechten aan ontlenen. Voor eventuele schade die u lijdt door het gebruik van deze website is Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen niet aansprakelijk.

Beeldrecht
Museum Boijmans Van Beuningen heeft een grote collectie objecten, die deels beschermd worden door het auteursrecht.

Museum Boijmans Van Beuningen wil – als onderdeel van haar taak als cultureel erfgoedinstelling - graag bijdragen aan het toegankelijk maken van haar collectie voor een groot en breed publiek.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft binnen de grenzen van haar mogelijkheden getracht alle auteursrechthebbenden van de kunstwerken op de foto’s te achterhalen en waar mogelijk toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, onder meer door haar overeenkomst met Pictoright, dat namens diverse kunstenaars licenties verleend voor openbaarmaking en verveelvoudiging.  Mocht u desalniettemin kunstwerken op deze site tegenkomen, waarop u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming heeft gegeven, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via info@boijmans.nl.

Email
Emailberichten en eventueel meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien het bericht verkeerd geadresseerd is, dan verzoeken wij u het te vernietigen en ons -indien mogelijk- in kennis te stellen van de foute adressering. Aan dit bericht kunnen geen (financiële) rechten worden ontleend.

Google Analytics
Het museum maakt gebruik van Google Analytics voor onderzoeksdoeleinden.