:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Privacyverklaring

Museum Boijmans Van Beuningen (“wij”, “ons” of “het museum”) is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, die de kunstcollectie namens de gemeente Rotterdam, vele schenkers en bruikleengevers beheert, behoudt en toont. We willen dat iedereen die ons bezoekt, onze diensten of producten afneemt en onze website bekijkt de beste ervaring bieden. Om dat te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens. Welke gegevens we bewaren en waarom staat in deze privacyverklaring.

We gaan net zo zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens als met onze kunstcollectie. Het gaat daarbij om alle persoonsgegevens die wij verwerken als je voor ons werkt, met ons communiceert, onze website gebruikt, tickets bestelt, een bezoek brengt, aankopen doet, deelneemt aan activiteiten, een donatie doet, Vriend wordt, het museum sponsort of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

In de privacyverklaring geven we je meer uitleg over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen en waarom we dat doen, hoe we deze beveiligen en hoelang we deze verzamelen. Ook kun je meer lezen over jouw rechten en hoe je contact kunt opnemen. Dat willen we zo helder en eenvoudig mogelijk uitleggen.

Samenvatting

Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor wij jou als individu kunnen identificeren. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij in onze privacyverklaring;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Jouw rechten respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen hebt, dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen
Postbus 2277
3000 CG Rotterdam
Bel: 010-4419400
E-mail: info@boijmans.nl