:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Diversiteit & inclusie

Wij geloven dat kunst mensen verrijkt en verbindt. Museum Boijmans Van Beuningen is er voor ons allemaal, maar op dit moment bereiken we velen nog niet. Door de collectie te verbinden aan een meerstemmig en inclusief programma en in de organisatie te werken aan een veilige, transparante en open cultuur, zetten we in op ervaringen met kunst en design voor iedereen.

Diversiteit & inclusie start met kennis over wat het betekent om een divers en inclusief museum te zijn. Hierbij gaat het om de zogenaamde vier P’s: personeel, publiek, programma en partners. We begonnen met het vormgeven van het proces tijdens de pandemie, samen met Mourad El Moussati die ons bijstond in de kennismakingsfase, waarin we verkenden hoe wij ons als medewerkers van Boijmans individueel verhouden tot dit thema, waarom de organisatie hiermee aan de slag gaat en welke bestaande initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie er al zijn. Vervolgens verkregen we meer kwalitatief en kwantitatief inzicht in de stand van zaken en hebben we met elkaar bepaald waar Boijmans wil staan met betrekking tot dit diversiteit & inclusie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het concretiseren van deze begrippen. Nu denken wij samen na over welke acties, initiatieven en beleid er nodig zijn om ‘het gat’ tussen waar Boijmans staat en waar het wil staan te overbruggen. 

De kunst en vormgeving in het museum zijn minder Europees dan gedacht. In 2001, tijdens de tentoonstelling Unpacking Europe, werkte het museum samen met Afro-Amerikaans kunstenaar Fred Wilson. We vroegen ons af hoe Europees Europa eigenlijk is. Een goed voorbeeld hiervan is de middeleeuwse Syrische pot op het schilderij De drie Maria's aan het graf van Jan van Eyck uit 1425-1435, waarop Chinese decoratie te zien is. Deze pot symboliseert de Zijderoute en verbindt Jingdezhen in China met het atelier van Van Eyck in Brugge. Er zijn veel objecten en verhalen in de collectie die verschillende culturen met elkaar verbinden en die op een andere manier kunnen worden worden bekeken. Als we de collectie niet alleen vanuit koloniale perspectieven, maar ook vanuit pre-koloniale en cultureel diverse perspectieven benaderen, zien we een eeuwenoude dynamische wereldcultuur. Dit kosmopolitisme is niet alleen iets van nu, maar moet steeds opnieuw worden ontdekt. Rotterdam is een kosmopolitische stad, en als we dit idee verbinden met diversiteit en inclusie, dat al lang verbonden is met onze collectie, ontstaan er vele mogelijkheden. In dit opzicht kan ons schilderij van Jan van Eyck ook worden beschouwd als Syrisch erfgoed.

Jan van Eyck, De drie Maria's aan het graf, in 1425 - 1435, collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Verworven met de verzameling van D.G. van Beuningen 1958

Plan van aanpak

Museum Boijmans Van Beuningen heeft zich gecommitteerd aan diversiteit en inclusie, ondersteund door de diversiteitsadviseur Mourad El Moussati. Ina Klaassen ondertekende op 5 oktober 2021, samen met directeuren van RCB-instellingen (Rotterdamse Culturele Basis), het Charter Diversiteit & Inclusie van de SER (Sociaal-Economische Raad). De museumorganisatie heeft het bekende onderscheid in thema op basis van de vier P's overgenomen. Personeel, Programma, Publiek en Partners. Hieronder een overzicht van de doelstellingen en acties per thema. Een stuurgroep samengesteld uit medewerkers van verschillende afdelingen houden zich actief met het thema bezig. Een groep van ambassadeurs D&I werken actief met elkaar aan het thema.

Personeel

Onder personeel verstaan we alle medewerkers van Museum Boijmans Van Beuningen (Stichting en B.V.) die op de loonlijst staan.

Focusgroepen

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen met een migratieachtergrond

Doelstellingen
In januari 2024 willen we minimaal drie medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben en 5% meer medewerkers met een migratieachtergrond.

Acties

 • We nemen het werving- en selectieproces onder de loep en nemen actie om dit proces te verbeteren: van het schrijven van de vacaturetekst, het uitzetten ervan via de juiste kanalen, de selectie, sollicitatiegesprekken tot de onboarding van nieuwe medewerkers.
 • Iedereen die werft en selecteert volgt een training onbevooroordeeld werven en selecteren.
 • We hanteren de Rooney Rule die ervoor zorgt dat voor elke vacante functie in elk geval iemand uit beide focusgroepen wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Programma

Onder programma verstaan we tentoonstellingen, publieksevenementen​, collectie en onderzoek.

Focusgroepen

 • Gender
 • Mensen met een migratieachtergrond

Doelstellingen
In januari 2024 willen we minimaal 50% van de 166 titels die mogelijk aanleiding geven tot discussie beoordeeld hebben. 

Acties

 • We ontwikkelen een rubric – een scoregids om D&I-onderdelen in relatie tot het programma te evalueren.
 • We richten ons op schenkingen en het aankoopbeleid.
 • Er zijn nog veel onderbelichte verhalen in de museumcollectie en dankzij een NWO-subsidie wordt onderzoek gedaan naar 'Vrouwelijke schenkers en legatoren'.
 • We hebben 333 kunstwerken met mogelijk discutabele titels en 166 kunstwerken waar actie op wordt uitgevoerd, in het kader van Words Matter (woorden doen ertoe).
 • We gaan actief aan de slag met terminologie.
 • We formuleren doelstellingen.
 • We organiseren een training D&I en koppelen een aan D&I gerelateerd onderwerp aan de nog te formuleren ​
 • We onderzoeken nieuwe presentatie- en participatievormen
 • We geven een vervolg aan het project Unpacking Boijmans, waarin we het koloniale en slavernijverleden van Museum Boijmans Van Beuningen en de collectie onderzoeken.

Publiek

Publiek zijn bezoekers aan Museum Boijmans Van Beuningen, Depot Boijmans Van Beuningen en Zuid. Boijmans Van Beuningen. Gedurende de renovatie en vernieuwing van het museumgebouw vindt er extramurale programmering plaats in kunstinstellingen in Rotterdam (Kunsthal), Nederland (Rijksmuseum) en internationaal (Milaan, Aarhus, etc.)

We richten ons in de marketing en communicatie op drie focusgroepen​, zoals geformuleerd door Rotterdam Festivals in het Culturele Doelgroepenmodel:

 • Flanerende Plezierzoekers
 • Nieuwsgierige Toekomstgrijpers
 • Sociale Cultuurhoppers ​

Boijmans voert reeds bezoekersonderzoek uit. Wij willen het publiek niet overvragen en onderzoeken of – en eventueel hoe – inclusie gemeten kan worden binnen de bestaande onderzoeken. Mocht dit niet werkbaar en realistisch zijn, dan gaan wij over tot het uitvoeren van ons eigen onderzoek. ​

Doelstellingen
Wij leveren inspanning om al in 2023 de aantallen fysieke bezoekers uit de focusgroepen te vergroten.

Acties

 • Wij gaan in 2023 minimaal twee keer in gesprek met het publiek (houders van de Rotterdampas en de focusdoelgroepen) en onderzoeken de wensen en behoeften met betrekking tot het aanbod van Boijmans.
 • Wij organiseren een training inclusief communiceren voor medewerkers van alle afdelingen die direct met bezoekers contact hebben of communiceren.
 • Wij hanteren inclusieve communicatie (woordkeus en taalniveau).

Partners

Partners zijn makers ​(creatieven, kunstenaars, curatoren, producenten) en leveranciers​

Focusgroepen

Makers

 • Gender​
 • Mensen met een migratieachtergrond ​

Leveranciers van boven de € 50.000​

 • Beleid op thema​

Diversiteit

 • 20 leveranciers geven aan op de website D&I als thema te behandelen of beleid op te voeren (waarvan 16 duidelijk en bij 4 niet helemaal duidelijk).
 • 44 leveranciers hebben niets over D&I op de website staan.
 • 3 onduidelijk.

Inclusie

 • Uitvraag makers
 • Uitvraag leveranciers

Doelstellingen
Zijn nog niet geformuleerd.

Acties

 • Doelstellingen formuleren.
 • Onderzoeken aangaan en onderhouden​van samenwerkingen.
 • Maken van afspraken.

Beeld in de header: Geert Lap, 1988. Kleurendriehoek bestaaande uit 21 kommen. Collectie Museum Boijmans Van Beuningen