:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Onderzoekssamenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In 2021 zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Museum Boijmans Van Beuningen een samenwerking gestart voor drie jaar. Deze samenwerking is tweeledig: het museum doet mee aan meerdere deelprojecten binnen het RCE projectprogramma ‘Erfgoed van de 20ste eeuw. Een toekomst voor het nabije verleden’ en bij diverse restauratieonderzoeken van het museum wordt de expertise van de RCE ingezet.

Erfgoed van de 20ste eeuw

Moderne kunstvoorwerpen, gebouwen en industriële objecten uit de 20ste eeuw, en zeker die van na 1945, zijn kwetsbaar door het gebruik van moderne materialen en het gegeven dat de culturele waarde ervan nog niet volledig is onderkend. Dit leidt tot grote vragen bij beleidsmakers, erfgoedprofessionals en particulieren. Voor een goede analyse van de meest urgente vragen en toekomstprognoses is het belangrijk om de objecten te begrijpen. Daarbij is kennis van historische en moderne materialen en technieken, de invloed van restauratie-ingrepen en van omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur, vocht en vervuiling noodzakelijk. Het project ‘Erfgoed van de 20ste eeuw’ gaat in de periode 2021-2023 met behulp van professionals de benodigde kennis vergaren. Het doel is dat er meer aandacht komt voor een optimaal behoud, beheer en presentatie. Binnen het project zijn er 3 thema’s: materiaal, instrumenten en waarde en gebruik. De thema’s worden uitgewerkt in 8 deelprojecten. Museum Boijmans Van Beuningen neemt deel aan de volgende projecten:

  • Plastics
  • Collectiekennis 2.0/Fotografie
  • Schilderijoppervlakken van Mondriaan, Appel en Schoonhoven
  • Synthetische Organische Pigmenten
  • Collectie-interviews: Interviews met kunstenaars, architecten en uitvoerders

U leest meer over het project ‘Erfgoed van de 20ste eeuw’ en de verschillende deelprojecten op de website van de Rijksdienst

Inzet expertise RCE bij onderzoek vanuit het museum

Daarnaast kan het museum een beroep doen op de onderzoeksexpertise van de RCE. Dit zal bijvoorbeeld gebeuren bij vooronderzoek naar een drieluik uit de 15e eeuw van de Meester van de Heilige Veronica, naar Infinity Mirror Room - Phalli's Field (Floor Show) van Yayoi Kusama en naar De populierenlaan bij Nuenen van Vincent van Gogh. De onderzoeksvragen verschillen per object, en zijn veelal gericht op het ontrafelen van materiaalgebruik en techniek door de kunstenaar. De RCE doet het onderzoek met onderzoeksapparatuur uit het Rijkserfgoedlaboratorium.

Daarnaast zal De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een aantal keren aan het werk zijn in de restauratieateliers van het Depot met hun zogenaamde ‘Lab op pad’. Dit project heeft de RCE ontwikkeld om het brede publiek kennis te laten maken met de rol en relevantie van (natuur)wetenschap voor het behoud van cultureel erfgoed. Onderzoekers van de RCE gaan letterlijk met hun Lab op pad langs musea, waar ze collectiestukken onderzoeken. Museumbezoekers kunnen het onderzoek op locatie volgen en vragen stellen. Hier vindt u meer informatie over ‘Lab op pad’

Een infographic van het Lab op pad van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Een infographic van het Lab op pad van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed