:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Plastics Project

Van april 2017 tot april 2019 nam Museum Boijmans Van Beuningen, samen met tien andere grote Nederlandse musea deel een nationaal onderzoeksproject naar kunststoffen in hedendaagse kunstcollecties.

Tool kit
Binnen het project is een do-it-yourself methode ontwikkelt waarmee collectiebeheerders en restauratoren een groot deel van hun kunststof collecties kunnen identificeren, monitoren en waar nodig conserveringsmaatregelen treffen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bovendien gedurende het project twee jonge professionals opgeleid, gespecialiseerd in dit vakgebied. De do-it-yourself methode bestaat uit een digitale Plastic Identificatie Tool en een set materialenkoffertjes; de PIT-kit. De deelnemers hebben inmiddels een PIT-kit in bezit en de digitale tool is openbaar toegankelijk en bruikbaar via de website van de RCE.  

Workshops
Gedurende het project volgden de deelnemers een ‘Plastic workshop’ op locatie in de verschillende musea die inzicht gaf in de verschillende plastics en hun eigenschappen. Er is geoefend met het gebruik van de Plastic Identificatie Tool aan de hand van objecten uit de eigen collectie. Samen met de twee projectonderzoekers en een expert van de RCE werden materialen geïdentificeerd voor registratie, documentatie en conservering.

Betrokken partijen en afsluiting
De projectcoördinatie lag bij de Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) en het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS), een samenwerking tussen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam – afdeling Conservering & Restauratie. Het project werd financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds en het Mondriaanfonds en is op 27 juni 2019 afgesloten met het Symposium ‘Identificatie van Plastics in kunstwerken zonder laboratorium’.

Nieuw project: Fotografieproject
Het Project Plastics heeft inmiddels navolging gevonden in het Project Collectiekennis 2.0/Fotografie. Ook dit project wordt geïnitieerd door de SBMK.

Museum Boijmans Van Beuningen zal in het nieuwe Depot regelmatig aan de slag gaan met identificatie van de kunststoffen in de collectie. Als er nauwkeurig kan worden gedocumenteerd uit welke kunststoffen een object bestaat is het gemakkelijker om de risico’s van verval in kaart te brengen. Doel is om de kunststoffen in de museumcollectie zo goed en zo lang mogelijk te behouden.

Thomas Rentmeister, Ohne Titel, 1994 (2006), aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 2006
Thomas Rentmeister, Ohne Titel, 1994 (2006), aankoop met steun van het Mondriaan Fonds 2006