:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Project Collectiekennis 2.0/Fotografie

Museum Boijmans Van Beuningen doet van oktober 2020 tot oktober 2023 mee aan een nieuw grootschalig onderzoeksproject van Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) naar de conservering van fotografische kunstwerken.

Doel
Op initiatief van de SBMK bundelen zestien museale collecties, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de krachten in een grootschalig samenwerkingsproject: Project Collectiekennis 2.0/Fotografie. Doel is om de fotografische kunstwerken in Nederlandse museale collecties duurzaam te conserveren en zo toegankelijk te houden voor het publiek. Dit specialisme ontbreekt in de meeste musea. Het gaat om kennis en onderzoek rond afdrukprocedés, afwerking, dragers en terminologie. Hoe kunnen de afdrukken het beste opgeslagen en gepresenteerd worden met het oog op behoud voor de toekomst? Deelnemende museummedewerkers leren om foto’s ‘on the job’ te identificeren aan de hand van hun eigen collecties. Op basis van hun ervaringen wordt een digitale tool ontwikkeld, gevuld en getest, en wordt nader onderzoek gedaan. Ieder deelnemend museum beschikt uiteindelijk over een deelcollectie geïdentificeerde en geregistreerde fotowerken. Het project volgt op het succesvolle Project Collectiekennis 2.0/Plastics (2017-2019), dat zich richtte op de conservering van kunststoffen in museale collecties. 

Borging
Binnen het project leidt de UvA, in samenwerking met het Rijkserfgoedlaboratorium van RCE, twee jonge professionals op, die zich specialiseren in de conservering van fotografie. Deelonderzoeken binnen het project worden uitgevoerd door studenten van de master Conservering en Restauratie aan de UvA. De resultaten van het project zullen breed toepasbaar zijn. Zo komt het online platform met de identificatietool (gratis), in zowel het Nederlands als het Engels, beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in het conserveren van fotografie. De overall resultaten worden aan het eind van het project gepresenteerd tijdens een publiek symposium.

Partners
Het ‘Project Fotografie’ wordt gecoördineerd door de SBMK in samenwerking met de UvA. Dertien instellingen met een fotografische collectie zijn projectpartner: Amsterdam Museum, Museum Boijmans Van Beuningen, Bonnefanten, De Domijnen, Frans Hals Museum| De Hallen, Het Nieuwe Instituut, Huis Marseille, Kröller-Müller Museum, Kunstmuseum Den Haag / Fotomuseum Den Haag, Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Rabo Kunstcollectie, RCE-kunstcollecties en Stedelijk Museum Amsterdam. Ondersteunende/adviserende partners zijn Rijksmuseum, NICAS, Nationaal Archief en Nederlands Fotomuseum.

Het project wordt financieel ondersteund door het Gieskes-Strijbis Fonds, het Mondriaan Fonds, de UvA, de RCE en het Wertheimer Fonds, beheerd door het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Over SBMK
De Stichting Behoud Moderne Kunst (SBMK) houdt zich bezig met projecten op het gebied van het beheer en behoud van hedendaagse beeldende kunst. Doel is het ontwikkelen van 'good practice' waarvan alle belanghebbenden profijt kunnen hebben. Onlangs vierde de Stichting haar 25-jarig bestaan. Meer over 25 jaar SBMK.

Meer uitgebreide informatie over het fotografieproject is ook te vinden op de website van de SBMK.