:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
18 December 2019

Boijmans Hillevliet

Vanaf februari 2020 ontwikkelt Museum Boijmans Van Beuningen een programma van workshops en presentaties in de voormalige technische school aan Hillevliet 90 op Rotterdam Zuid. Dat doet het museum samen met talentvolle makers, maatschappelijke partners en sleutelfiguren uit de buurt en stad. Met dit nieuwe project wordt een duurzame bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van cultuur en onderwijs op Zuid en worden cultuurmedewerkers van de toekomst opgeleid. Hillevliet 90 wordt géén museum-dependance met tentoonstellingen, maar een eerste stap in een breder programma op Zuid. De voormalige school krijgt zijn functie terug als plek om te leren en te maken.

De afgelopen jaren voerde Museum Boijmans Van Beuningen vele gesprekken in de stad over de behoeften en uitdagingen van Rotterdam Zuid en mogelijke locaties voor het museum om hier vorm aan te geven. Nadat een eerder beoogde locatie op Zuid niet haalbaar bleek, is gezocht naar een alternatief. Dit is nu gevonden in Hillevliet 90. De inzet is om vanaf februari 2020 niet alleen educatieve activiteiten aan te bieden, maar ook als lerende organisatie het museum van de toekomst te ontwikkelen. Tijdens gesprekken met educatieve partners in de stad is duidelijk geworden dat een lerend museum nooit een van A tot Z ingevuld plan implementeert, maar werkt vanuit een open en luisterende houding. Met een kunstzinnig en educatief programma wil het museum de omgang met erfgoed combineren met de praktijk van jonge makers, nieuwe publieksgroepen bereiken en leren hoe invulling te geven aan het museum van de toekomst. Het project start bescheiden vanuit een lokaal in de school dat fungeert als luisterpost, een plek om samen te eten, praten en werken. In het lokaal worden de behoeftes van de bewoners en de educatieve doelstellingen en activiteiten van het museum bijeengebracht.

Hillevliet 90 op Rotterdam Zuid

Hillevliet 90 staat bekend als ‘de oude technische school’. Na een periode van leegstand wordt het pand sinds 2019 ontwikkeld als maatschappelijk vastgoed. Het is centraal gelegen in het stadsdeel Feijenoord, een dichtbevolkt deel van de stad dat net als het museum in transitie is. Sinds 2019 is Stichting Humanitas er werkzaam op het gebied van welzijn. Vanaf begin 2020 zal Boijmans samen met Humanitas en andere partners uit buurt en stad in het pand actief worden. De voormalige school krijgt met Boijmans Hillevliet zijn functie terug als plek om te leren en te maken.

Duurzame bijdrage

Op de lange termijn heeft Museum Boijmans Van Beuningen de ambitie om een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultuur en onderwijs op Zuid door aan te sluiten bij de realisatie van de Cultuurcampus. Het museum wil op deze wijze concreet bijdragen aan onderwijs, banen en werkgelegenheid. Alleen al in het eigen museum zijn ruim veertig functies op mbo niveau, van art-handlers tot beveiligers, diverse technici, behoudsmedewerkers, depotmedewerkers en tentoonstellingsontwerpers. Hun praktijkopleiding – en die voor vergelijkbare functies in andere (Rotterdamse) musea – neemt het museum graag op zich. Een tijdelijk programma in Hillevliet 90 biedt de mogelijkheid om verdere gesprekken te voeren, ideeën uit te werken, vakmanschap door te geven en innovatieve benaderingswijzen te toetsen.