:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Leveringsvoorwaarden beeldmateriaal


1. Voor het gebruik van reproducties van werken uit de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen voor publicatie of een andere manier van verveelvoudiging, moet altijd toestemming worden gevraagd. Dit geldt ook als het beeldmateriaal niet direct bij het museum is verkregen. 

2. Afbeeldingen worden alleen beschikbaar gesteld aan de aanvrager en voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd. Gebruik van het beeldmateriaal, anders dan waarvoor het is aangevraagd, en het doorgeven aan derden is niet toegestaan. Voor ander of hernieuwd gebruik moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

3. Het geleverde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van het museum worden bewerkt tot een nieuw beeld dat afwijkt van het origineel. 

4. Tenzij anders vermeld dient bij gebruik van een afbeelding de volgende creditline te worden genoteerd: Collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. 

5. Alle gebruikers verplichten zich om in geval van publicatie of een andere manier van verveelvoudiging van een afbeelding van het museum, tot het kosteloos doen toekomen van een bewijsexemplaar. In het geval van publicatie van een afbeelding van een bruikleen van derden, dienen twee of meer bewijsexemplaren te worden opgestuurd.

Bewijsexemplaren kunnen worden opgestuurd naar: 
Museum Boijmans Van Beuningen 
t.a.v. Bibliotheek 
Postbus 2277
3000 CG  ROTTERDAM 
o.v.v. ‘Bewijsexemplaar’ 

6. Het is de plicht van de gebruiker zich op de hoogte te stellen van het auteursrecht en zich te houden aan de bepalingen uit de auteurswet en van de rechthebbenden. Hiertoe dient de gebruiker zelf contact op te nemen met Pictoright in Nederland, een soortgelijke instelling in het buitenland óf de betreffende belanghebbende om dit gebruiksrecht te regelen. Museum Boijmans Van Beuningen is niet aansprakelijk voor eventuele conflicten tussen gebruiker en rechthebbenden.