:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Fondsen op naam & huisstichtingen

Museum Boijmans Van Beuningen wordt bijgestaan door fondsen op naam en huisstichtingen die door vrijgevige particulieren zijn opgericht.

Deze fondsen helpen het museum bij het realiseren van grootse ambities, elk vanuit een eigen voorliefde of overtuiging. De huisstichtingen worden beheerd door eigen besturen en hebben de ANBI-status.

Fondsen op naam

 • Het Kalhorn/Timmermans fonds
  Zilver is de passie van Jaap Timmermans. Samen met zijn partner Joop Kalhorn richtte hij in 2009 een fonds op naam op, met als speciaal doel de aankoop van zilver en hedendaagse ontwerpen voor het museum. Een belangrijke reden om het fonds op naam op te richten was voor Jaap Timmermans dat hij graag iets tastbaars achterlaat.
  Het museum is dankzij het Kalhorn/Timmermans fonds nog vele jaren in staat om in hun naam te bouwen aan de verrijking van de collectie zilver en internationaal hedendaags design. Het bestuur van de stichting en het beheer van het stichtingskapitaal liggen bij het bestuur van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen.
  Ik heb geen kinderen, daarom ben ik blij dat ik mijn nalatenschap in kan zetten voor wat ik mooi en belangrijk vind. Kunst is de zuurstof van ons bestaan. We kunnen niet zonder.
 • Nedspice Restauratiefonds 
  Het Nedspice Restauratiefonds maakte met een gift de restauratie mogelijk van ‘De drie Maria’s aan het graf’ van Jan van Eyck en ‘De Heilige Christophorus’ van Jheronimus Bosch. Alle kunstwerken verdienen voorbeeldig onderzoek en zorgvuldige conservering en restauratie; met een collectie zo groot als de onze vereist dit voortdurende investering. De jaarlijkse bijdrage van dit Fonds op naam van Nedscpice verhoogt ons restauratiebudget met 50% en maakt restauraties mogelijk die anders niet te realiseren zouden zijn.

Huisstichtingen

 • Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 
  De stichting Museum Boijmans Van Beuningen werd in 1939 opgericht door de havenbaronnen Daniël George van Beuningen en Willem van der Vorm in samenwerking met toenmalig directeur Dirk Hannema. De stichting steunt sindsdien het museum bij het versterken van de collectie en het realiseren van belangrijke tentoonstellingen. Mede dankzij schenkingen van vele particulieren is de stichting eigenaar van 8% van de museumcollectie waaronder topstukken van Charley Toorop, Basquiat, Rembrandt en Dalí. Ook steunt ze het museum bij het doen van belangrijke aankopen zoals recent ‘Le Mirior Vivant’ van René Magritte, ‘Femme à la voilette’ van Medardo Rosso en ‘Der Astronom (Zyklus Arbeit)’ van Arthur Segal. Van groot belang is daarnaast de steun die het museum van de Stichting ontvangt voor het werven van leden voor de Boijmans Business Club en de Boijmans Corporate Members. Deze netwerkclubs maken bijzondere tentoonstellingen mogelijk zoals in 2017 ‘Gek van surrealisme’.
 • Stichting Fonds Willem van Rede 
  Naamgever Willem van Rede (1880-1953) bepaalde dat met zijn kapitaal, dat hij aan de Staat der Nederlanden naliet, een collectie hedendaagse kunst voor het Museum Boijmans Van Beuningen moest worden aangelegd, bij voorkeur te besteden aan moderne ‘buitenlandse, meest Fransche kunst’. De opeenvolgende commissies van Stichting Fonds Willem van Rede hebben in de geest van zijn testament aansluiting gezocht bij de collectie hedendaagse kunst van het museum. Er zijn dankzij de stichting tientallen indrukwekkende werken aangekocht die uit het reguliere budget nooit gefinancierd hadden kunnen worden, zoals Oskar Kokoschka’s dubbelportret uit 1919, werken van Richard Serra, Joseph Beuys, Marcel Duchamp, René Magritte, Herman Pitz, Fischli en Weiss, Francis Picabia, Hans Bellmer en Aernout Mik.
 • Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds 
  Peter Paul Peterich (1933-2000), zoon van kunstschilder Lucas Peterich en kleinzoon van verzamelaar Daniël George van Beuningen, werd van jongs af door kunst omringd. Hij studeerde kunstgeschiedenis en richtte in 1965 samen met zijn moeder, Flora van Beuningen, de Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds op ter ondersteuning van de beeldende kunst en de tekenkunst in het bijzonder. Tussen 1965 en 1973 zijn uit dit fonds een honderdtal tekeningen aangekocht voor Museum Boijmans Van Beuningen. Op grond van Peterichs testament wordt het fonds na zijn overlijden in 2000 nieuw leven ingeblazen. Sindsdien krijgt het museum jaarlijks een bedrag om eigentijdse (teken)kunst aan te kopen. Aankopen gebeuren op initiatief van het museum en worden eigendom van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. In 2016 kon het museum 12 tekeningen van Martin Assig aankopen, twee tekeningen van Koen Taselaar (‘Kamerplant Compositie II’ en ‘Centrepiece’), en een werk van Mai van Oers (‘At the Back of Beyond’).
 • Stichting Lucas van Leyden 
  Oprichter Johan Bierens de Haan (1867-1951) verzamelde vanaf zijn studententijd prenten, maar ging zich er pas na zijn artsenloopbaan actief op toeleggen. Hij bracht een collectie bijeen die van meet af bedoeld was voor Museum Boymans (zoals het museum toen nog heette) en verzamelde ook gericht op lacunes in de museumcollectie. Hij liet in 1951 het museum zijn collectie van zo’n 26.000 prenten na, plus een legaat waarvan de jaarlijkse rente bestemd is voor uitbreiding van de collectie prenten. Het kapitaal is ondergebracht in de Stichting Lucas van Leyden, die wordt beheerd door het dagelijks bestuur van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Met het jaarlijks beschikbare bedrag heeft het museum inmiddels al ruim tienduizend prenten kunnen aankopen.
 • Stichting Willem van der Vorm 
  Havenbaron en verzamelaar Willem van der Vorm (1873-1957) was een van de meest loyale begunstigers van Museum Boymans en was nauw betrokken bij de oprichting van de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. Tijdens de eerste vergadering in 1939 schonk hij het museum ‘De Kwakzalver’, een hoogtepunt uit het oeuvre van Dou. In 1972 besloot de Stichting Willem van der Vorm de collectie, die tot dan toe in het woonhuis van de havenbaron was tentoongesteld, in langdurig bruikleen aan het museum te geven, schilderijen van in langdurig bruikleen te geven aan het museum. Sindsdien is deze collectie, met schilderijen van Gerard ter Borch, Gabriel Metsu en Anthonie van Dijck, met enkele werken uitgebreid, waaronder het bijzondere ‘Tour de César’ van Paul Cézanne.

Contact

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op. We denken graag met je mee.

Sophie Rietveld
Sophie Rietveld Relatiemanager begunstigers
+31 (0)10 44.19.684 rietveld@boijmans.nl