Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Boijmans in de oorlog

Deze website zoomt in op Museum Boijmans Van Beuningen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Dit is een omstreden periode waarin het museum, geleid door Dirk Hannema, open blijft en tientallen tentoonstellingen organiseert. Door zijn verregaande samenwerking met de bezetter kan Hannema na de oorlog niet terugkeren als museumdirecteur.

Maar wie weet eigenlijk wat deze ‘meegaande houding’ precies inhield? Wat heeft Hannema gedaan en wat heeft hij gelaten in deze periode?

Op deze website lees je over de gebeurtenissen die vlak voor en tijdens de oorlog in en om Museum Boymans, zoals het dan heet, plaatsvinden. De site zal in de loop van de komende maanden gevuld worden met documenten die laten zien hoe de oorlog zich ontwikkelt en wat dit betekent voor de museummedewerkers en voor de collectie. Je  wordt geïnformeerd over wat er in de directe omgeving van het museum gebeurt en wat er tijdens de oorlog in de zalen te zien is.

Een enkel bezoek aan de site volstaat niet. De rubriek nieuws wordt wekelijks aangevuld en neemt je chronologisch mee de oorlog door. Onder 'herinneringen' kunt je luisteren naar gesproken verhalen van mensen met persoonlijke herinneringen over Boijmans in de oorlog die Verhalenhuis Belvedère speciaal voor het museum bijeen brengt.

Deze website is gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling Boijmans in de oorlog – Kunst in de verwoeste stad, te zien van 13 oktober 2018 tot 27 januari 2019 in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

Tijdens de looptijd van de tentoonstelling wordt er steeds meer informatie over dit project toegevoegd.

Tussen 1928 en 1935 wordt het museum op de huidige locatie gebouwd.

Stadsarchitect Adrianus van der Steur (Haarlem 1893 - Rotterdam 1953) is verantwoordelijk voor deze opdracht. Als stadsarchitect drukt hij tijdens het Interbellum zijn stempel op Rotterdam. Museum Boymans beschouwt hij als zijn belangrijkste werk.

Van project tot object

Bouwvakkers en muziek - daar heeft iedereen wel een idee bij. Des te verrassender is het om te zien dat Mike Redman de mannen die begin jaren dertig Museum Boijmans Van Beuningen tot stand brachten zelf muziek laat maken.

Deze video is een korte montage van het gelijknamige, 53 minuten durende filmische verslag dat G.L. Theijssen tussen 1932 en 1935 maakte over de bouw van het museum. De oorspronkelijke film is zonder geluid. Mike Redman, Rotterdams filmer en musicus, brengt niet alleen het verhaal terug tot een voor onze haastige tijd aanvaardbare lengte, maar maakt ook de muziek hoorbaar die in de stille beelden besloten ligt.

Mike Redman: van project tot object
opening 1935

opening 1935

Hier vind je enkele korte biografieën van medewerkers en mecenassen van Museum Boymans tijdens de oorlog.

Een overzicht van de jaarverslagen uit de periode 1935-1946

Meer informatie volgt tijdens de looptijd van de tentoonstelling

Hoe hou je een museum draaiend wanneer kunstwerken worden bedreigd door oorlogsgeweld?

De veranderde positie van Rotterdamse kunstenaars in Museum Boymans tijdens de Tweede Wereldoorlog

Door: Lindsay van Rijn, conservator in opleiding

Stelt u zich eens voor:
Een museum dat (tijdelijk) geen toegang heeft tot de eigen collectie.
Hoe kan er dan toch worden geprogrammeerd?

Museum Boymans bevond zich vanaf mei 1940 in een dergelijke situatie. De collectie was als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ondergebracht in de kelders van het museum en werd later overgebracht naar de Rijksbergplaatsen. Afgezien van een korte sluiting na het bombardement, is het museum de gehele oorlogsperiode open geweest. Maar wat is er te zien in een museum in oorlogstijd? Grote publiekstrekkers, zoals de tentoonstellingen over Johannes Vermeer in 1935 en Jheronimus Bosch in 1936, konden niet meer worden georganiseerd. Geplande tentoonstellingen over bekende eigentijdse kunstenaars, zoals Jan Sluijters en Charley Toorop, vonden evenmin doorgang. Toch hebben er in de oorlog maar liefst 44 tentoonstellingen plaatsgevonden. Dit zijn er zelfs meer dan dat er tussen 1935 en 1940 te zien waren. Hoewel er risico was van beschadigingen van kunstwerken door oorlogsgeweld, werd uit de verzameling J.C.J. Bierens de Haan en de eigen collectie grafiek en negentiende-eeuwse schilderkunst geëxposeerd. Dit werd geacht minder waardevol en tot op zekere hoogte zelfs vervangbaar te zijn. Daarnaast was er ruimte voor eigentijdse Rotterdamse kunst: gedurende de oorlog hebben er negen tentoonstellingen met werk van Rotterdamse kunstenaars plaatsgevonden.

Al vanaf 1936 organiseerden de kunstenaarsverenigingen R.33 en Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteit afwisselend tentoonstellingen in het museum. Op 27 april 1940 opende de eerste gezamenlijke tentoonstelling, die tot ten minste de zomer van 1941 heeft doorgelopen. Bij deze tentoonstelling verscheen de eerste catalogus over eigentijdse Rotterdamse kunst. Behalve leden van beiden kunstenaarsverenigingen namen ook een aantal kunstenaars deel die niet aangesloten waren en niet meer in Rotterdam woonden. Verdeeld over 15 zalen werden ruim 275 werken geëxposeerd, uiteenlopend van schilderijen en beeldhouwwerken tot tekeningen en grafiek. Werken die in stijl overeenkwamen werden bij elkaar gegroepeerd. Aangezien het een verkooptentoonstelling was, waren er telkens wisselende kunstwerken te zien. De kunstenaars, van wie sommigen door het bombardement hun atelier hadden verloren, werden met deze aankopen ondersteund. Ook Dirk Hannema kocht werk aan voor het museum.

In de periode 1942–1945 hebben er nog acht tentoonstellingen over eigentijdse Rotterdamse kunst plaatsgevonden. Deze werden georganiseerd door de kunstenaar Herman Bieling. Uit alle inzendingen selecteerde hij de kunstwerken die geëxposeerd zouden worden. Via de uitnodigingskaart verzocht Bieling de kunstenaars: “overdaad van stilleven en landschap te voorkomen [en] gelieve [de] aandacht op het figuur niet te verwaarlozen.”1 De deelnemende kunstenaars, vaak dezelfde, waren allen afkomstig uit Rotterdam of omstreken. Daarnaast waren vanaf 1942 “alleen zij, die zich opgaven voor het Gilde (Kultuurkamer) (…) gerechtigd mede te exposeren,” wat inhield dat Joodse kunstenaars waren uitgesloten.1 In het najaar van 1944 kwam deze laatste regel echter te vervallen. Het hebben van een lidmaatschap bij de Kultuurkamer moest volgens Hannema geen criterium meer zijn: “Of deze kunstenaars al of niet lid zijn van de Kultuurkamer moet voor ons geen reden zijn om geen uitnodiging te zenden.”3

Na de oorlog kwam er een einde aan de groepstentoonstellingen in Museum Boymans. De Rotterdamse kunstenaars waren genoodzaakt een andere expositieruimte te zoeken. Wel zouden er van tijd tot tijd nog solotentoonstellingen over uit Rotterdam afkomstige kunstenaars worden georganiseerd. Waarom was er in het naoorlogse Museum Boymans nog maar beperkt ruimte voor Rotterdamse kunstenaars? Dit hangt vermoedelijk samen met de terugkeer van de kunst in het museum: de nadruk kwam weer te liggen op het exposeren van de eigen collectie. Deze was zo lang opgeborgen geweest, dat de drang om het weer te tonen groot was. De eigentijdse Rotterdamse kunst werd in vergelijking met de collectie hoogstwaarschijnlijk kwalitatief onder de maat geacht. Bovendien was het weer mogelijk tentoonstellingen te organiseren over eigentijdse kunstenaars van buiten Rotterdam en zelfs buiten Nederland.

Tentoonstellingen

In de periode 1935-1945 is een groot aantal tentoonstellingen gerealiseerd, waarvan 44 tijdens de bezetting.

Tentoonstellingen tot het bombardement

De opening van het nieuwe Museum Boymans betekent het startschot van een dynamisch tentoonstellingsbeleid. Blockbusters over Johannes Vermeer en Jheronimus Bosch trekken de aandacht.

Voor zover beschikbaar zijn hieronder de tentoonstellingsaffiches toegevoegd.

09-07-1935 t/m 09-10-1935 - Vermeer: Oorsprong en Invloed, Fabritius, De Hooch, De Witte - cat.nr. 18

24-12-1935 t/m 01-1936 - Fransche schilderijen uit de negentiende eeuw benevens Jongkind: Vincent van Gogh - cat.nr. 21

23-12-1935 t/m 01-1936 - Teekeningen van Ingres, Delacroix, Géricault, Daumier uit de verzameling F. Koenigs - cat.nr. 20

Opening 31-01-1936 - Tentoonstelling van werken van leden van den Kring R.33

Opening 06-03-1936 - Tentoonstelling van werken van de Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteit

Opening 08-04-1936 - Patrick Bakker: nagelaten werken - cat.nr. 23

03-05-1936 t/m 31-05-1936 - Algemeen Nederlandsche kunsttentoonstelling [alleen in directiekamer] - cat.nr. 21A

11-07-1936 t/m 13-09-1936 - Erasmus Roterodamus - cat.nr. 24

09-07-1936 t/m 01-11-1936 - Jeroen Bosch, Geertgen, Lucas van Leyden, Jan van Scorel: Noord-Nederlandsche primitieven - cat.nr. 22

23-12-1936 t/’m 25-01-1937 - Schilderijen uit de divisionistische school van Georges Seurat tot Jan Toorop - cat.nr. 25

01-1937 t/m 03-1937 - Antonio Canaletto, 1697-1768 en Giovanni Battista Piranesi, 1720-1778: Rome en Venetië in de 18de eeuw - cat.nr. 26

06-02-1937 t/m 01-03-1937 - Jubileumtentoonstelling van schilderijen, teekeningen en lithographieën van S. Moulijn - cat.nr. 27

13-03-1937 t/m 04-04-1937 - Tentoonstelling der Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteit

17-04-1937 t/m 09-05-1937 - Tentoonstelling van de Groep R.33 - cat.nr. 27A

07-1937 t/m 09-1937 - Aquarellen en teekeningen door Nederlandsche meesters van 1720 tot 1830, afkomstig uit de collectie Montauban van Swijndrecht

30-10-1937 t/m 07-12-1937 - Jacob Smits, Rotterdam 1856-1928: schilderijen, aquarellen, teekeningen en etsen - cat.nr. 28

12-1937 t/m 01-1938 - Italiaansche grafiek uit de 15de tot de 17de eeuw

24-12-1937 t/m 06-02-1938 - Schilderijen en teekeningen door Pieter Jansz. Saenredam, 1597 – 1665 - cat.nr. 29

09-07-1936 t/m 01-11-1936 - Jeroen Bosch, Geertgen, Lucas van Leyden, Jan van Scorel: Noord-Nederlandsche primitieven
09-07-1936 t/m 01-11-1936 - Jeroen Bosch, Geertgen, Lucas van Leyden, Jan van Scorel: Noord-Nederlandsche primitieven
30-10-1937 t/m 07-12-1937 - Jacob Smits, Rotterdam 1856-1928: schilderijen, aquarellen, teekeningen en etsen
30-10-1937 t/m 07-12-1937 - Jacob Smits, Rotterdam 1856-1928: schilderijen, aquarellen, teekeningen en etsen
24-12-1937 t/m 06-02-1938 - Schilderijen en teekeningen door Pieter Jansz. Saenredam,  1597 – 1665
24-12-1937 t/m 06-02-1938 - Schilderijen en teekeningen door Pieter Jansz. Saenredam, 1597 – 1665

01-1938 - De negen staten van de ets naar ‘De Verloren Zoon’ van Jeroen Bosch door A. Derkzen van Angeren en eenige andere etsen van dezen kunstenaar uit de periode 1905-1935

02-1938 - 80 bladen Italiaansche grafiek uit de 15de en 16de eeuw, afkomstig uit de verzameling Dr. A. Domela Nieuwenhuis

12-02-1938 t/m 07-03-1938 - Werken van leden van de Groep Rotterdamsche Beeldende Kunstenaars R.33

05-03-1938 t/m 28-03-1938 - Oude kant  (ingericht door de vereeniging ‘Het Kantsalet’) - cat.nr. 30

12-03-1938 t/m 04-04-1938 - Werken van leden der Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteit

04-1938 t/m 07-1938 - 100 Jaren Burijngravure, afkomstig uit de collecties van het Museum Boymans, Dr. J.C.J. Bierens de Haan en Debora Duyvis

25-06-1938 t/m 15-10-1938 - verlengd tot 01-11-1938 - Meesterwerken uit vier eeuwen, 1400 – 1800 - cat.nr. 31 en 31A

15-08-1938 t/m 12-1938 - Duitsche houtsneden en gravuren van ca. 1500, afkomstig uit de verzameling Domela Nieuwenhuis

26-11-1938 t/m 18-12-1938 - Werken van leden van de Groep Rotterdamsche Beeldende Kunstenaars R.33

12-1938 t/m 03-1939 - Het portret in de prentkunst, 1500-1750, een keuze uit Hollandsche, Vlaamsche, Duitsche en Fransche grafiek uit de collectie van het Museum Boymans

23-12-1938 t/m 01-02-1939 - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken uit particuliere Nederlandsche verzamelingen - cat.nr. 32

05-03-1938 t/m 28-03-1938 - Oude kant  (ingericht door de vereeniging ‘Het Kantsalet’)
05-03-1938 t/m 28-03-1938 - Oude kant (ingericht door de vereeniging ‘Het Kantsalet’)
25-06-1938 t/m 15-10-1938  - verlengd tot 01-11-1938 - Meesterwerken uit vier eeuwen, 1400 – 1800
25-06-1938 t/m 15-10-1938 - verlengd tot 01-11-1938 - Meesterwerken uit vier eeuwen, 1400 – 1800
23-12-1938 t/m 01-02-1939 - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken uit particuliere Nederlandsche verzamelingen
23-12-1938 t/m 01-02-1939 - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken uit particuliere Nederlandsche verzamelingen

17-02-1939 t/m 23-03-1939 - Teekeningen van Petrus Paulus Rubens - cat.nr. 33

10-03-1939 t/m 30-04-1939 - Ontwerpen voor Nederlandsche postzegels van 1852 tot heden

15-04-1939 t/m 07-05-1939 - Werken van leden der Rotterdamsche Kunstenaars Sociëteit

26-05-1939 t/m 25-08-1939 - Teekeningen, houtsneden en etsen van Edgar Tijtgat

10-06-1939 t/m 01-07-1939 - Werken van S. van den Hoonaard, metaalplastiek en kunstnijverheid, en van G. Ladage, aquarellen

14-10-1939 t/m 20-11-1939 - A.C. Willink Schilderijen - cat.nr. 34

23-12-1939 t/m 05-02-1940 - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken uit particuliere verzamelingen in Nederland - cat.nr. 35

09-03-1940 t/m 09-04-1940 - Plan tot Bebouwing van het Diergaardeterrein

19-03-1940 t/m 10-05-1940 - Oud aardewerk van 1250 tot 1650 uit Perzië, Spanje, Italië, Nederland: verzameling Bastert-van Schaardenburg - cat.nr. 37

27-04-1940 t/m 10-05-1940 - Schilderijen, beeldhouwwerken en grafiek door Rotterdamsche beeldende kunstenaars - cat.nr. 36
In verband met het bombardement gesloten. Vervolgens heropend op 22-05-1940 - Tentoonstelling heeft lang doorgelopen (ca. 1 jaar).

Op 10 mei 1940 nemen Duitse luchtlandingstroepen het vliegveld Waalhaven, het Noordereiland en de Maasbruggen in. Vijf dagen lang vindt er een felle strijd plaats die wordt beslist door een bombardement dat de binnenstad vernietigt, ruim achthonderd mensen doodt en tienduizenden dakloos maakt. Het museum blijft gespaard.

Tentoonstellingen tijdens de bezetting

In Museum Boymans bevindt de oude schilderkunst zich al sinds augustus 1939 in de kelders, evenals kwetsbare stukken van porselein, glas en zilver. In de ochtend van 10 mei verplaatsen museummedewerkers de resterende kunstwerken naar de kelders.

Al zijn er geen publiektrekkers en gaan geplande tentoonstellingen over bekende eigentijdse kunstenaars als Jan Sluijters en Charley Toorop niet door, toch trekt het museum gemiddeld 50.000 bezoekers per jaar. Zij kunnen er in de oorlogsjaren maar liefst 44 exposities zien, vooral van grafiek, negentiende-eeuwse schilderkunst en eigentijdse Rotterdamse kunst.

 Hannema wijst tentoonstellingsvoorstellen van de bezetter in de eerste oorlogsjaren af, maar is in 1942 verplicht om de propagandatentoonstelling ‘Het Duitsche boek van heden’ te tonen. Daarna werkt hij met groter enthousiasme mee aan drie nationaalsocialistische tentoonstellingen.

Herman Bieling maakt in het museum groepstentoonstellingen van Rotterdamse kunst, waarvoor vanaf 1942 alleen kunstenaars in aanmerking komen die zich hebben aangemeld bij de Kultuurkamer.

Opening 27-07-1940 - Herdenking 50ste sterfdag Vincent van Gogh

Opening 16-08-1940 - Tentoonstelling prentenkabinet. Grafiek uit de verzameling Dr. J.C.J. Bierens de Haan

24-12-1940 t/m 10-02-1941 - Verzameling W. Palte. Schilderijen en Aquarellen

15-02-1941 t/m 20-05-1941 - Herdenking Johan Barthold Jongking

03-05-1941 t/m 16-06-1941 - Oude Japansche houtsneden uit particuliere verzamelingen in Nederland - cat.nr 40

30-05-1941 t/m 07-07-1941 - Werk van leden Kring Rotterdam Bond Nederlandsche Architecten

Opening 16-07-1941 - Kleine expositie met werk van de Rotterdamse kunstenaar George Pletser

26-07-1941 t/m 17-02-1942 - Nederland bouwt in baksteen 1800-1940 - cat.nr. 41

24-12-1940 t/m 10-02-1941 - Verzameling W. Palte. Schilderijen en Aquarellen
24-12-1940 t/m 10-02-1941 - Verzameling W. Palte. Schilderijen en Aquarellen
03-05-1941 t/m 16-06-1941 - Oude Japansche houtsneden uit particuliere verzamelingen in Nederland
03-05-1941 t/m 16-06-1941 - Oude Japansche houtsneden uit particuliere verzamelingen in Nederland
26-07-1941 t/m 17-02-1942 - Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
26-07-1941 t/m 17-02-1942 - Nederland bouwt in baksteen 1800-1940

06-09-1941 t/m 15-12-1941 - Nederlandsche Grafiek 1800-1870 - cat.nr. 42

20-12-1941 t/m 22-03-1942 - Nederlandsche Grafiek 1870-1940 / na 1870 - cat.nr. 44

20-12-1941 t/m 17-02-1941 - Fransche en Nederlandsche 19de-eeuwsche schilderijen en aquarellen uit de verzameling H. Nijgh - cat.nr. 43

06-09-1941 t/m 15-12-1941 - Nederlandsche Grafiek 1800-1870 en 26-07-1941 t/m 17-02-1942 - Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
06-09-1941 t/m 15-12-1941 - Nederlandsche Grafiek 1800-1870 en 26-07-1941 t/m 17-02-1942 - Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
20-12-1941 t/m 22-03-1942 - Nederlandsche Grafiek 1870-1940 / na 1870 en 26-07-1941 t/m 17-02-1942 - Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
20-12-1941 t/m 22-03-1942 - Nederlandsche Grafiek 1870-1940 / na 1870 en 26-07-1941 t/m 17-02-1942 - Nederland bouwt in baksteen 1800-1940
20-12-1941 t/m 17-02-1941 - Fransche en Nederlandsche 19de-eeuwsche schilderijen en aquarellen uit de verzameling H. Nijgh
20-12-1941 t/m 17-02-1941 - Fransche en Nederlandsche 19de-eeuwsche schilderijen en aquarellen uit de verzameling H. Nijgh

24-02-1942 t/m 08-03-1942 - Het Duitsche Boek van Heden / Das Deutsche Buch der Gegenwart

28-03-1942 t/m 22-04-1942 - Grafisch werk van A. Schotel - cat.nr 45

04-04-1942 t/m 01-07-1942 - Van de gebroeders Van Eyck tot Pieter Bruegel, vijftig meesterwerken der vroegste Nederlandsche schilderkunst. Uitgekozen door Pol de Mont en in eigen grootte en kleur weergegeven

01-05-1942 t/m 01-07-1942 - Grafisch werk van C.N. Storm van ‘sGravensande (1841-1924), Ph. Zilcken (1857-1930) en Felicien Rops (1833-1898)

26-06-1942 t/m 13-07-1942 - Volkstentoonstelling van Nederlandsche kunst, afdeeling Rotterdam en omstreeken

Opening 11-07-1942 - Uit den bodem van Rotterdam. Tegels, Aardewerk, Glaswerk - cat.nr. 45A en 46

Opening 11-07-1942 - Prijsvraag Blaak en Hofplein. Met historische afdeeling.

Opening 11-07-1942 - Onze grafiek van heden. Etsen, litho’s, gravures. Deel 1 - cat.nr. 47

24-02-1942 t/m 08-03-1942 - Het Duitsche Boek van Heden / Das Deutsche Buch der Gegenwart
24-02-1942 t/m 08-03-1942 - Het Duitsche Boek van Heden / Das Deutsche Buch der Gegenwart
28-03-1942 t/m 22-04-1942 - Grafisch werk van A. Schotel
28-03-1942 t/m 22-04-1942 - Grafisch werk van A. Schotel
Opening 11-07-1942 - Uit den bodem van Rotterdam. Tegels, Aardewerk, Glaswerk; Prijsvraag Blaak en Hofplein. Met historische afdeeling en Onze grafiek van heden. Etsen, litho’s, gravures.
Opening 11-07-1942 - Uit den bodem van Rotterdam. Tegels, Aardewerk, Glaswerk; Prijsvraag Blaak en Hofplein. Met historische afdeeling en Onze grafiek van heden. Etsen, litho’s, gravures.

Opening 10-10-1942 - Onze grafiek van heden. Etsen, litho's, gravures. Deel 2 - cat.nr. 47

Opening 10-10-1942 - Najaarstentoonstelling van beeldende kunst, district Rotterdam en omstreeken

23-12-1942 t/m 08-02-1943 - Oude en moderne schilderijen en teekeningen uit particuliere verzamelingen - cat.nr. 48

23-12-1942 t/m 08-02-1943 - De prentkunst rondom Rubens - cat.nr. 49

23-12-1942 t/m 08-02-1943 - De zwarte-kunst prent 1642-1942 - cat.nr. 50

Opening 17-04-1943 - Nagelaten werk van George Pletser, 1871-1942 - cat.nr. 51

23-12-1942 t/m 08-02-1943 - Oude en moderne schilderijen en teekeningen uit particuliere verzamelingen
23-12-1942 t/m 08-02-1943 - Oude en moderne schilderijen en teekeningen uit particuliere verzamelingen
23-12-1942 t/m 08-02-1943 - De prentkunst rondom Rubens en De zwarte-kunst prent 1642-1942
23-12-1942 t/m 08-02-1943 - De prentkunst rondom Rubens en De zwarte-kunst prent 1642-1942
Opening 17-04-1943 - Nagelaten werk van George Pletser, 1871-1942
Opening 17-04-1943 - Nagelaten werk van George Pletser, 1871-1942

Opening 17-04-1943 - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst van 1500-1600 / de zestiende eeuw - cat.nr. 52

Opening 15-05-1943 - Voorjaarstentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken

Opening 21-07-1943 - Nederlanders in Europa

Opening 31-07-1943 - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst van 1600 tot 1640 - cat.nr. 53

Opening 18-09-1943 - Najaarstentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken

Opening 17-04-1943 - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst van 1500-1600 / de zestiende eeuw
Opening 17-04-1943 - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst van 1500-1600 / de zestiende eeuw
Opening 31-07-1943 - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst van 1600 tot 1640
Opening 31-07-1943 - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst van 1600 tot 1640
Opening 18-09-1943 - Najaarstentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken
Opening 18-09-1943 - Najaarstentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken

22-12-1943 t/m 19-02-1944 - Realisme en Romantiek in de Nederlandsche schilderkunst van 1800-1870 - cat.nr. M.38

Opening 22-12-1943 - Aanwinsten prentenkabinet 1941-1943 - cat.nr. b1

22-12-1943 t/m 19-02-1944 - Realisme en Romantiek in de Nederlandsche schilderkunst van 1800-1870
22-12-1943 t/m 19-02-1944 - Realisme en Romantiek in de Nederlandsche schilderkunst van 1800-1870
22-12-1943 t/m 19-02-1944 - Realisme en Romantiek in de Nederlandsche schilderkunst van 1800-1870
22-12-1943 t/m 19-02-1944 - Realisme en Romantiek in de Nederlandsche schilderkunst van 1800-1870
Opening 22-12-1943 - Aanwinsten prentenkabinet 1941-1943
Opening 22-12-1943 - Aanwinsten prentenkabinet 1941-1943

Opening 22-12-1943 - Wintertentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken

Opening 22-12-1943 - Kunstenaars zien den arbeidsdienst - cat.nr. 54

Opening 08-04-1944 - Het landschap in den Nederlandsche prentkunst van 1640-1680 - cat.nr. 55

Opening 08-04-1944 - Voorjaarstentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken

22-04-1944 t/m 25-06-1944 - De jeugdherberg van morgen

Opening 22-12-1943 - Wintertentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken
Opening 22-12-1943 - Wintertentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken
Opening 22-12-1943 - Kunstenaars zien den arbeidsdienst
Opening 22-12-1943 - Kunstenaars zien den arbeidsdienst
22-04-1944 t/m 25-06-1944 - De jeugdherberg van morgen
22-04-1944 t/m 25-06-1944 - De jeugdherberg van morgen

Opening 15-07-1944 - Oude teekeningen uit particulier bezit - cat.nr. 56

Opening 15-07-1944 - Het landschap in de Nederlandsche prentkunst, de Italianisten - cat.nr. 57

Opening 15-07-1944 - Zomertentoonstelling van werken door beeldende kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken

23-12-1944 t/m mei 1945 - Buitenlandsche grafiek uit het legaat Montauban van Swijndregt

23-12-1944 t/m mei 1944 - Aanwinsten van het prentenkabinet over het jaar 1944 - cat.nr. b2

23-12-1944 t/m mei 1945 - Wintertentoonstelling van werken door beeldend kunstenaars uit Rotterdam en omstreeken

Een overzicht van de reproducties en catalogi die in de periode 1935-1945 door het museum zijn uitgegeven.

Meer informatie volgt tijdens de looptijd van de tentoonstelling.

In deze periode zijn ruim 6000 werken aan de collectie toegevoegd, hoofdzakelijk kunstnijverheid en prentkunst

Meer informatie volgt tijdens de looptijd van de tentoonstelling.

Hier vind je het laatste nieuws rondom museum Boymans.

1935 - Museum Boymans open

Museum Boymans opent de deuren van haar nieuwe gebouw.

 

 

De opening van het Museum Boymans, Nieuwe Rotterdamsche Courant, juli 1935
De opening van het Museum Boymans, Nieuwe Rotterdamsche Courant, juli 1935
Het nieuwe Museum Boymans, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 juli 1935
Het nieuwe Museum Boymans, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 juli 1935
Het nieuwe Museum Boymans, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 juli 1935
Het nieuwe Museum Boymans, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 7 juli 1935

1936 - nieuwe aanwinsten

Marie Tak van Poortvliet (1871-1936) heeft een deel van haar kunstverzameling gelegateerd aan Museum Boymans. Het schilderij Lyrisches van de baanbrekende Russische schilder Wassily Kandinsky en de andere werken uit deze collectie heeft het museum al sinds 1932 in bruikleen.

1937 - Vermeer aan collectie toegevoegd

Verheugd en trots deelt de directie van Museum Boymans mede dat zij er op de valreep van het jaar 1937 in is geslaagd een nog niet eerder bekend vroeg werk van de grote schilder Johannes Vermeer aan de collectie toe te voegen. Het doek is getiteld ‘De Emmaüsgangers’ en zal binnenkort op zaal te zien zijn.

27 maart 1939 - eredoctoraat voor Dirk Hannema

Vanwege zijn grote verdiensten voor het Nederlandse kunstleven heeft Boymans’ directeur Dirk Hannema op 27 maart jongsleden een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit Utrecht.

17 juli 1939 - oprichting Stichting Museum Boymans

Op 17 juli jongsleden heeft een groep vermogende particuliere stadsgenoten die het museum een warm hart toedragen de Stichting Museum Boymans in het leven geroepen. Deze stichting zal zich toeleggen op het bijeenbrengen van fondsen voor de aankoop van stukken, waarvoor de reguliere middelen van het museum niet toereikend zijn.

26 augustus 1939 - tijdelijke sluiting

In verband met de mobilisatie en het in veiligheid brengen van de belangrijke collectiestukken zal het museum vanaf 26 augustus tijdelijk gesloten zijn.

14 oktober 1939 - tentoonstelling Carel Willink

Vanaf heden is het museum weer (deels) voor het publiek toegankelijk. De directeur nodigt u uit om kennis te komen nemen van de eerste museale tentoonstelling van de magisch-realistische schilder Carel Willink.

1940 - tijdelijke sluiting

In verband met de Duitse aanval op Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk is het museum tijdelijk gesloten.

 

 

In de stad wonen nog altijd mensen die de oorlog hebben meegemaakt, of wier ouders of grootouders verhalen over de oorlog hebben gedeeld. Samen met Verhalenhuis Belvedère verzamelt Museum Boijmans Van Beuningen via een oral history project persoonlijke herinneringen aan het museum tijdens de oorlog. Dit kunnen ook verhalen uit tweede hand zijn van ouders, grootouders, buren of anderen met hun herinnering aan Museum Boymans tijdens de Tweede Wereldoorlog of over de Rotterdamse kunstscène in deze periode.

Deze persoonlijke herinneringen worden hier gepresenteerd en een aantal verhalen krijgt een plaats in de tentoonstelling. Aanmelden verhalen via: info@verhalenhuisbelvedere.nl.

Herinneringen van Mies Snikkers - Van der Perk

Mies Snikkers- Van der Perk werd geboren in 1923 in Rotterdam. Zij bezocht het museum tijdens de oorlog en zag daar Staluse Pera dansen.

0:00 0:00

Herinneringen van Gezina Sas

Gezina Sas is de kleindochter van Henk van der Pol, die aanvankelijk suppoost was bij Museum Boymans maar na de oorlog de kunsttransporten van het museum verzorgde. Tijdens het grote bombardement schuilde het gezin Van der Pol, onder wie de moeder van Gezina in de kelder van Boijmans

0:00 0:00

Herinneringen van Martha Lap

Martha Lap wordt in 1928 geboren in Rotterdam. Aan het begin van de oorlog bezoekt zij het museum en raakt haast verliefd op Titus van Rembrandt. De ansichtkaart met Titus er op die ze dan koopt, hangt nog steeds ingelijst bij haar thuis.

0:00 0:00

Herinneringen van Judith Haazebroek

Judith Haazebroek groeit op in Boijmans. Haar vader, Pieter Haazebroek is de butler van Dirk Hannema en daarna 41 jaar conciërge in Boijmans.

0:00 0:00

Herinneringen van Willem Donker

Willem Donker wordt geboren in 1938.Hij is de zoon van Ad Donker een vriend van Dirk Hannema en uitgever van Hannema's memoires.

0:00 0:00

Herinneringen van Klaas Gubbels

Kunstenaar Klaas Gubbels wordt geboren in Rotterdam in 1934. Zijn vader Cor Gubbels was leider van de tegelploeg.

0:00 0:00

Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met:

1 Herman Bieling, uitnodigingskaart voorjaarstentoonstelling Rotterdamse kunstenaars, april 1943.

2 Herman Bieling, uitnodigingskaart voorjaarstentoonstelling Rotterdamse kunstenaars, april 1943.

3 Dirk Hannema, brief aan Herman Bieling, 23 oktober 1944 (Wessel Krul p.403; SAR 181/361).

Toon alle noten Toon minder noten