:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
Visioen van een antieke filosoof, wellicht Empedocles

Visioen van een antieke filosoof, wellicht Empedocles

Jacques de Gheyn (II) (in circa 1605-1610)

Vraag maar raak

Laden...

Bedankt, je vraag is verzonden.

Helaas, er is iets mis gegaan met het verzenden van je vraag. Probeer het aub nog eens.

High-res beeldmateriaal aanvragen

Meer informatie

Specificaties

Titel Visioen van een antieke filosoof, wellicht Empedocles
Materiaal en techniek Pen in bruine inkt, kaderlijnen met de pen in bruine inkt, doorgegriffeld
Objectsoort
Tekening > Tweedimensionaal object > Kunstvoorwerp
Locatie Dit object is in het depot
Afmetingen Hoogte 168 mm
Breedte 226 mm
Makers Tekenaar: Jacques de Gheyn (II)
Inventarisnummer MB 1712 (PK)
Credits Aankoop 1871
Collectie Tekeningen & Prenten
Verwervingsdatum 1871
Vervaardigingsdatum in circa 1605-1610
Signatuur geen
Conditie Als gevolg van inktvraat ontbreken delen van het papier.
Inscripties '1450/B' (verso, midden, in potlood), '2/ a' en een onleesbare krabbel (verso, rechtsonder, in potlood)
Merkteken Museum Boymans Rotterdam (L.288)
Tentoonstellingen Rotterdam 1952, no. 30 (als Jacques de Gheyn, Homme assis dans un paysage)
Onderzoek Vroeg Nederlandse tekeningen uit de 15e en 16e eeuw
Literatuur cat. 1901, nr. 70 (als P. Bril, Een Kluizenaar, fl. 10,-); Mayer 1910, p. 80 (als Paul Bril, Nackter Mann vor Felsen sitzend); Van Regteren Altena 1936, pp. 42, 62, 74, 99 (als Jacques de Gheyn, Ezechiël of mogelijk Empedocles); Haverkamp Begemann 1952, no. 30; Van Regteren Altena 1983, dl. 2, nr. 133 (Empedocles); Rotterdam 1985, p. 57 (onder nr. 40); Reznicek 1988, p. 85; Collection Catalogue 2012 (online)
Materiaal
Object
Techniek
Doorgriffelen > Doorgegriffeld > Tekentechniek > Techniek > Materiaal en techniek
Geografische herkomst Noordelijke Nederlanden > Nederlanden > West-Europa > Europa

Zie je iets wat niet klopt of heb je aanvullende informatie over dit werk? Stuur ons een berichtje

Entry bestandscatalogus Vroeg Nederlandse tekeningen uit de 15e en 16e eeuw

Auteur: Yvonne Bleyerveld

De vroegere toeschrijving aan Paul Bril is vermoedelijk gebaseerd op de brillen op de twee boeken op de voorgrond en een derde in de hand van de zittende man, die voorheen mogelijk als signatuur beschouwd werden. Van Regteren Altena schreef de tekening aan Jacques de Gheyn toe. Het blad, dat hevig door inktvraat is aangetast, is een voorstudie voor een tweede, meer uitgewerkte tekening met dezelfde voorstelling in Londen, gedateerd 1613.1

De Londense tekening mist de expressiviteit en spontaniteit van het Rotterdamse blad, die door Van Regteren Altena werd getypeerd als ‘a passionately scribbled sketch’.2 De voorstelling in Londen is veel zorgvuldiger getekend: zo is het lichaam van de zittende man weergegeven met nauwkeurige kruisarceringen, vergelijkbaar met de met een burijn gestoken lijnen van een gravure. Ook zijn extra motieven toegevoegd: de tamelijk onbestemde berg op de tekening in Rotterdam, is veranderd in een spelonk waaruit een grote rookpluim naar buiten komt. In de donkere partijen van deze rookwolk zijn monsterachtige wezentjes te herkennen en bovenin vliegt een vleermuis. Ook zijn de boeken op de voorgrond nauwkeuriger uitgewerkt en onder de voeten van de man ligt een meetinstrument.3 Rechts op de achtergrond is een kustlandschap zichtbaar.

Wie deze vrijwel naakte man is, omringd door boeken en met drie brillen, is niet geheel duidelijk. Toen het Rotterdamse blad in 1808 geveild werd, werd hij ‘een peinzende kluizenaar’ genoemd.4 Ook is hij als Ezechiël geïdentificeerd, de profeet die visioenen van God en vier levende wezens had, maar de beschrijving daarvan in Ezechiël 1:4-28 komt niet overeen met wat hier is uitgebeeld. Bovendien is de man wel erg naakt om een religieus persoon te zijn – het was gebruikelijker om kluizenaars en profeten in lange pijen uit te beelden. Waarschijnlijk klopt de suggestie van Van Regteren Altena dat het hier zou gaan om voorstelling van de staatsman, filosoof, dichter en arts Empedocles (ca. 493-433 v. Cr.).5 Hij was afkomstig uit Akragas (Agrigento) op Sicilië en geloofde dat alle materie in het universum uit vier elementen was opgebouwd: aarde, vuur, water en lucht – elementen die alle vier op de Londense tekening uitgebeeld zijn. Empedocles dacht dat hij van goddelijke oorsprong was en sprong in de krater van de Etna om zijn onsterfelijkheid te bewijzen, wat mislukte. Wellicht verwijzen de drie brillen daarnaar, als symbolen van bedrog. De rook die  uit de spelonk ontsnapt kan een verwijzing naar de krater in de Etna zijn. De geschiedenis van deze filosoof was tijdens de Renaissance bekend, maar kende nauwelijks een uitbeeldingstraditie, wat deze tekening van De Gheyn – wanneer het inderdaad Empedocles betreft – tamelijk uitzonderlijk maakt.6

[caption id="attachment_14026" width="800" align="alignleft"]fig. 1 Jacques de Gheyn (II). Vision of Ezekiel, 1613. London, Victoria and Albert Museum, inv. no. DYCE.503fig. 1 Jacques de Gheyn (II). Vision of Ezekiel, 1613. London, Victoria and Albert Museum, inv. no. DYCE.503[/caption]

Noten

1 Londen, Victoria and Albert Museum, inv. nr. DYCE.503; Van Regteren Altena 1983, nr. 132. Het papier van de Rotterdamse tekening is op diverse plaatsen aanzienlijk door inktvraat aangetast, vooral in de donkere partijen links. Enkele daarvan (bijvoorbeeld naast het linkerbeen van de filosoof) zijn met zwart krijt van arceringen voorzien.

2 Van Regteren Altena 1936, p. 62.

3 Op de tekening in Rotterdam is dit instrument niet getekend, maar wel in het papier doorgriffeld.

4 Veilingcatalogus Amsterdam, 14 maart 1808, Kbk C 11: ‘Een peinzende kluizenaar, zittend bij een Rots, terzijde hem liggen Boeken en Papieren. Meesterlijk fraai met de pen gearceerd, en met roet getekend, door J. de Ghijn.’

5 Van Regteren Altena 1936, p. 42; zie ook Van Regteren Altena 1983, dl. 2, onder nr. 132. Voor Empledocles, zie Diogenes Laertius, Vitae philosophorum (het leven van beroemde filosofen), boek VIII: 51-78.

6 Zijn sprong in de Etna is verbeeld op een miniatuur in een Franstalige La Cité de Dieu van Augustinus, ontstaan in Parijs omstreeks 1475, Den Haag, Museum Meermanno Westreeniaum, inv. nr. MMW 10 A 11, fol. 31r.

Toon onderzoek Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en zestiende eeuw
Toon catalogustekst Verberg catalogustekst

Alles over de maker

Jacques de Gheyn (II)

Antwerpen 1565 - Den Haag 1629

Bekijk het volledige profiel