:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
t/m 08 februari 2009

Uit de collectie Ploos van Amstel Knoef

In het nieuwe prentenkabinet van het museum werd een selectie van vijfenveertig tekeningen getoond uit de collectie Ploos van Amstel Knoef. Behalve losse tekeningen bevat de verzameling ook schetsboeken. De ruim 4.500 Nederlandse tekeningen uit de periode 1780 - 1860 zijn in 1998 door de Stichting Genootschap Cornelis Ploos van Amstel Knoef geschonken aan de Stichting Museum Boijmans Van Beuningen. De tentoonstelling gaf een boeiend overzicht van een periode in de tekenkunst die ten onrechte lang onderbelicht is gebleven.

‘Uit de collectie Ploos van Amstel Knoef’ toonde tekeningen van merendeels kleine meesters, zoals Jan van Ravenswaay (1789-1869) en Simon Andreas Krausz (1760-1825). Maar er was ook werk te zien van bekendere kunstenaars zoals Josephus Augustus Knip (1777-1847). Alle genres waren vertegenwoordigd: van uitgewerkte landschappen en stadgezichten tot studies van mensen, dieren en planten.

De collectie ‘Ploos van Amstel Knoef’ werd opgebouwd in een tijd dat werken uit de periode 1800 - 1860 door een beperkt aantal mensen werden verzameld. Zo konden dikwijls voor relatief weinig geld tekeningen worden aangekocht. Dit leidde tot een bijzonder compleet overzicht van de Nederlandse tekenkunst uit deze periode. Dankzij deze genereuze schenking aan Museum Boijmans Van Beuningen kan deze tekenkunst, in samenhang met de schilderkunst, goed worden bestudeerd. De omvang van de collectie biedt met name de mogelijkheid de functie van tekeningen in de kunstenaarspraktijk in de eerste helft van de negentiende eeuw te onderzoeken.

Het prentenkabinet en de tentoonstelling ‘Uit de collectie Ploos van Amstel Knoef’ maakte deel uit van het vernieuwde entreegebied dat voor iedereen gratis toegankelijk is.