:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
t/m 16 juli 2020

PLAN B

PLAN B is een online tentoonstelling en eindresultaat van het project KUNST/WERK. Tijdens dit project dachten 18 mbo studenten van het Zadkine Startcollege samen met kunstenaar Maarten Bel over het museum van de toekomst. Het resultaat van de denksessies werd gepresenteerd in een online tentoonstelling op Boijmans' Instagramkanaal. Iedere post belicht een ander thema.

In samenwerking met het Zadkine College heeft Boijmans het speciale beroepenprogramma KUNST/WERK voor Mbo-studenten opgezet. Met ontmoetingen, masterclasses en tentoonstellingen werden Mbo’ers geënthousiasmeerd om naar het museum te kijken vanuit hun vakmanschap.

Mbo-studenten maakten tijdens dit project actief kennis met de collectie en medewerkers van Boijmans die bij hen in de klas kwamen. Door middel van een serie workshops met personeel, kunstenaars en externe deskundigen werd gewerkt aan het koppelen van het vakmanschap van de Mbo-student aan kansen in de culturele sector. Vanwege de coronamaatregelen vonden de masterclasses deze eerste periode (deels) online plaats en was de eindpresentatie te zien zijn op Boijmans' instagram in de periode 6 tot en met 16 juli 2020.

Studenten

Een selecte groep van enthousiaste studenten was geselecteerd om te werken aan een project en kreeg de kans om onder leiding van kunstenaars en museum professionals een serie masterclasses te volgen. Tijdens deze serie leerde studenten kritisch en creatief denken door middel van de omgang met kunst maar verdiepten ze zich ook in hoe het werk van museummedewerkers zich verhoudt tot hun eigen vakmanschap. Het Zadkine Startcollege start naar aanleiding van de samenwerking en interesse in 2021 de opleiding Assistent verkoop in art & design starten om zo te voorzien in een uitstroom aan arbeidskrachten voor de culturele branche.

Bij de eerste editie van KUNST/WERK waren in totaal 18 studenten van de opleidingen Verkoop & Ondernemen en Horeca betrokken. De groep focust zich op het museum als ontmoetingsplek. Met behulp van masterclasses van kunstenaar Maarten Bel werken ze toe naar een concrete visie op dit onderwerp. Dit heeft uiteindelijk tot 9 thema's geleid die gepresenteerd werden in een online tentoonstelling op Boijmans' Instagram

De studenten die meewerkten aan PLAN B zijn: Hira, Calvin, Sephania, Ro, Natashia, Definy, Gülsen, Talisha, Yaset, Seline, Alicia, Kio, Taric, Shemairo, Isa, Patricia, Ismail, Rosaly.

Hoe kijken Mbo-studenten naar het museum?
Maarten Bel (1987) is autonoom beeldend kunstenaar en maakt installaties, illustraties en boeken. Hij kan verschillende groepen mensen samenbrengen waarbij hij fungeert als artistiek bindmiddel. Na eerdere educatieve projecten voor onder meer Museum Boijmans Van Beuningen, TENT Rotterdam en SchoolTV, werkte Maarten middels masterclasses met de studenten van het Zadkine college toe naar het eindproduct PLAN B. Hij begeleidde de studenten tijdens het project intensief en schepte kaders die leidden tot de thema's waarop het advies van de studenten aan het museum is gebaseerd.
Lees in dit interview hoe Maarten Bel het project heeft ervaren
Les in de klas, Foto: Marwan Magroun.
Les in de klas, Foto: Marwan Magroun.
Maarten Bel met studenten tijdens beginfase, Foto: Marwan Magroun.
Maarten Bel met studenten tijdens beginfase, Foto: Marwan Magroun.

Online tentoonstelling

PLAN B is een bonte verzameling van ideeën, thema's en denkrichtingen over het museum van de toekomst van de 18 Mbo-studenten en kunstenaar Maarten Bel. Hieruit ontstaat een visueel adviesplan voor Museum Boijmans Van Beuningen, uitgewerkt in onderstaande 3D plattegrond door designer Cox Janssens. Van 6 tot en met 16 juli verschenen al deze thema's dagelijks op Boijmans' Instagram, waarbij iedere post een ander thema belichtte over het museum van de toekomst.