Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
t/m 21 juli 2013

Goya's 'Verschrikkingen van de oorlog'

In het Prentenkabinet worden steeds andere delen van de vaste collectie prenten en tekeningen gepresenteerd. In januari 2013 opende hier een speciale tentoonstelling met een serie etsen van de Spaanse schilder Goya.

Van 26 januari tot en met 21 juli 2013 vond de tentoonstelling ‘Los Desastres de la Guerra’ (‘De verschrikkingen van de oorlog’) plaats in het Prentenkabinet. De samenstelling was bijzonder omdat het zelden voorkomt dat de gehele serie ‘Los Desastres de la Guerra’ van de Spaanse kunstenaar Francisco José de Goya y Lucientes (1746 - 1828) in Nederland te zien is. Doordat alle etsen bij elkaar te bezichtigen waren, kwam de opbouw van de serie goed naar voren.


De serie bestaat uit tachtig etsen. De etsen werden gedrukt van tachtig koperplaten die Goya maakte tussen 1810 en 1820. Van de koperplaten werden in de loop der tijd verschillende edities gedrukt. De tachtig etsen in het bezit van het museum komen uit de eerste editie (1863). De onderschriften van enkele etsen bevatten nog spelfouten die in latere drukken werden gecorrigeerd. 


Door het vele afdrukken raakten de koperplaten in de loop der tijd versleten. Daardoor zijn de latere afdrukken van minder goede kwaliteit dan de eerdere. Op de relatief vroege exemplaren die in het bezit zijn van het museum zijn de verschillende grafische technieken die Goya heeft gebruikt nog goed te onderscheiden.

De Spaanse schilder

In zijn ‘Los Desastres de la Guerra’ leverde Goya commentaar op de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814) en de gebeurtenissen kort daarna. De etsen laten scènes zien van de misdaden die het leger pleegde op de Spaanse burgerij. Vanwege zijn kritiek was het gevaarlijk om de etsen in deze jaren op de markt te brengen. Hij maakte alleen tijdens de productie van de koperplaten afdrukken om te zien of het resultaat werd zoals hij wenste. Het op grote schaal drukken van de etsen gebeurde daarom pas lang na Goya’s dood, toen de koperplaten werden verkocht aan de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten van San Fernando in Madrid. De eerste editie werd door de Academie gepubliceerd in 1863, 35 jaar na de dood van de kunstenaar. Er zouden nog verschillende edities volgen.

Prenten en tekeningen

Het museum bezit een grote collectie prenten en tekeningen. De verzameling van zo’n 20.000 tekeningen en 60.000 prenten is tot stand gekomen dankzij schenkingen van verschillende particuliere verzamelaars. Een van hen is Adriaan Jacob Domela Nieuwenhuis, die in 1923 een collectie van rond de 3000 bladen aan het museum schonk. Deel van deze collectie was de serie ‘Los Desastres de la Guerra’ van Francisco José de Goya y Lucientes.

Goya als inspiratie voor anderen

Verschillende kunstenaars zeggen geïnspireerd te zijn door het werk van Francisco Goya. Zo ook de Noorse kunstenaar Pushwagner. Hij maakt, net als Goya, series rond één thema. Hoewel de werken van Pushwagner vaak iets weg hebben van striptekeningen, is er bij ‘Jobkill’ (2009) een duidelijke overeenkomst met ‘Los Desastres de la Guerra’ te zien. Zijn werk was vanaf 23 februari tot en met 26 mei 2013 te zien in het museum in de tentoonstelling ‘Pushwagner: Soft City’. Met ‘Jobkill’ beeldt Pushwagner het geautomatiseerde leven van de mens uit als een apocalyptisch strijdtoneel. Dit gaat gepaard met straaljagers, mensenbotten en andere aspecten die doen denken aan oorlogstaferelen.