:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
t/m 23 september 2018

Francisco Goya - De verschrikkingen van de oorlog

In de zomer van 2018 was de etsenserie 'Los Desastres de la Guerra’ (‘De verschrikkingen van de oorlog’) van de Spaanse kunstenaar Francisco José de Goya y Lucientes (1746 - 1828) te zien in het Prentenkabinet. Een bijzondere samenstelling, het komt maar zelden voor dat de gehele serie in Nederland te zien is. Met het tonen van alle etsen bij elkaar komt de opbouw van de serie goed naar voren. De tentoonstelling is een reprise van 2013.

De serie bestaat uit tachtig etsen. De etsen werden gedrukt van tachtig koperplaten die Goya maakte tussen 1810 en 1820. Van de koperplaten werden in de loop der tijd verschillende edities gedrukt. De tachtig etsen in het bezit van Museum Boijmans Van Beuningen komen uit de eerste editie (1863). De onderschriften van enkele etsen bevatten nog spelfouten die in latere drukken werden gecorrigeerd. 

Door het vele afdrukken raakten de koperplaten in de loop der tijd versleten. Daardoor zijn de latere afdrukken van minder goede kwaliteit dan de eerdere. Op de relatief vroege exemplaren die in het bezit zijn van het museum zijn de verschillende grafische technieken die Goya heeft gebruikt nog goed te onderscheiden.

Over Francisco Goya

In zijn ‘Los Desastres de la Guerra’ leverde Goya commentaar op de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814) en de gebeurtenissen kort daarna. De etsen laten scènes zien van de misdaden die het leger pleegde op de Spaanse burgerij. Vanwege zijn kritiek was het gevaarlijk om de etsen in deze jaren op de markt te brengen. Hij maakte alleen tijdens de productie van de koperplaten afdrukken om te zien of het resultaat werd zoals hij wenste. Het op grote schaal drukken van de etsen gebeurde daarom pas lang na Goya’s dood, toen de koperplaten werden verkocht aan de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten van San Fernando in Madrid. De eerste editie werd door de Academie gepubliceerd in 1863, 35 jaar na de dood van de kunstenaar. Er zouden nog verschillende edities volgen.

Prenten en tekeningen

Museum Boijmans Van Beuningen bezit een grote collectie prenten en tekeningen. De verzameling van zo’n 20.000 tekeningen en 60.000 prenten is tot stand gekomen dankzij schenkingen van verschillende particuliere verzamelaars. Een van hen is Adriaan Jacob Domela Nieuwenhuis, die in 1923 een collectie van rond de 3000 bladen aan het museum schonk. Deel van deze collectie was de serie ‘Los Desastres de la Guerra’ van Francisco José de Goya y Lucientes.