:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
t/m 23 juni 2013

Design Column #4 - De Cirkel Is Rond

'Design Column #4 De Cirkel Is Rond' toonde vier verhalen die tegenwicht bieden aan de huidige neiging tot terugtrekken en verdedigen. De projecten laten op verschillende manieren zien dat het denken in grenzen en lineaire ontwikkelingen lang niet altijd relevant is. Wanneer deuren zich lijken te sluiten, ontstaan elders juist mogelijkheden. De zogenaamde ‘plastic soep’ in de oceaan houdt niet op bij landgrenzen. Nieuwer en groter is niet altijd beter. Groei is cyclisch, de cirkel is rond.

‘De wereld deglobaliseert in hoog tempo’, zo kopte een groot artikel in het Financieele Dagblad op 4 maart 2013. De afgelopen decennia vond een verregaande globalisering plaats waarbij verschillende economieën, maar ook politiek en cultuur steeds meer internationaal met elkaar verweven zijn geraakt. Een wijdverbreide consumentencultuur zorgde voor een schaalvergroting van onze productieprocessen en een wereldwijde verdeling van de arbeid. De internationale geldstromen die hiermee gepaard gingen bereikten in 2007 een hoogtepunt.

De auteur Marcel de Boer beschrijft in bovengenoemd artikel de neerwaartse spiraal van de economische groei van dit moment. Het artikel verscheen naar aanleiding van het rapport ‘Financial globalization: Retreat or reset’ van de vooraanstaande denktank McKinsey Global Institute. In dit rapport wordt geconstateerd dat de internationale kredietverlening op slot zit en de mondiale geldstromen met 60% zijn afgenomen ten opzichte van het piekmoment in 2007. Als gevolg van de economische crisis kiezen landen en bedrijven er na 2007 vaker voor om zich op zichzelf te richten. Overheden beschermen in eerste instantie hun eigen belangen, en raken in zichzelf gekeerd, zonder het internationale effect van hun maatregelen te overzien.

Het idee dat er een verregaande ‘deglobalisering’ plaats zou kunnen vinden, is binnen het huidige systeem echter een illusie. We zijn allemaal onderdeel van hetzelfde mondiale systeem. Het rapport van McKinsey pleit dan ook voor hervormen, het huidige financiële model ‘resetten’, zodat een meer duurzame fase in de geschiedenis van de wereldeconomie van start kan gaan.

 

Het idee dat verschil maakt

Iedere drie maanden wordt in de Design Column een onderwerp uit het nieuws uitgelicht door middel van een kleine tentoonstelling. De column is een plek waar nieuwe ideeën zichtbaar worden. Waar de kracht van de verbeelding spreekt. Ontwerpers en kunstenaars zijn bij uitstek geïnteresseerd in experimentele verbeelding. Met hun eigenzinnige blik zien zij de dingen vaak net anders en kunnen veranderingen in gang gebracht worden. De Design Column biedt ruimte aan deze verbeelding