:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Rijke geschiedenis van verzamelen

Museum Boijmans Van Beuningen is sinds de oprichting verbonden met verzamelaars, vaak uit de stad Rotterdam, en altijd met een brede blik op de wereld. Het museum verzamelt als het ware verzamelingen.

Het legaat van de Utrechtse jurist F.J.O. Boijmans aan de stad Rotterdam was het begin van Museum Boymans dat in 1849 zijn deuren opende. Rond 1900 werd gestart met het verzamelen van eigentijdse Nederlandse prenten- en tekenkunst en vanaf 1910 met de glas- en keramiekverzameling. Met schenkingen en legaten van collecties glas, zilver en keramiek van verzamelaars als E. Van Rijckevorsel en J.P. van der Schilden kreeg de collectie tussen 1910 en 1930 een hernieuwde start. Het inspireerde bovendien diverse verzamelaars om hun voorbeeld te volgen. De verwerving van de verzameling A.J. Domela Nieuwenhuis in 1923 legde de basis voor het huidige prentenkabinet.

In 1939 werd door de belangrijkste schenkers de Stichting Museum Boymans opgericht met als doel ‘het bevorderen van de bloei’ van het museum. In 1940 schonk D.G van Beuningen het belangrijkste deel van de tekeningencollectie Koenigs aan het museum. Gedurende de Tweede Wereldoorlog verdubbelde de collectie Kunstnijverheid. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de collectie sterk door talrijke aankopen, legaten en schenkingen.

De aankoop van de collectie van wijlen D.G. van Beuningen in 1958, waaronder topstukken als Bruegels Toren van Babel (ca. 1568), was de aanleiding om de naam van het museum te wijzigen in Museum Boymans – van Beuningen (de schrijfwijze werd in 1998 gewijzigd in het huidige Museum Boijmans Van Beuningen).

De Populierenlaan bij Nuenen

In 1903 verwierf Museum Boymans als eerste museum wereldwijd een werk van Vincent van Gogh, De Populierenlaan bij Nuenen (1885). Dit was het eerste werk van Van Gogh in een publieke collectie, geschonken door 26 kunstvrienden. Van Gogh schilderde het werk in 1885 in Nuenen, maar voegde vermoedelijk in Parijs – onder invloed geraakt van de Franse impressionisten – enkele lichtere verftoetsen toe. Hiermee heeft het werk een belangrijke plaats in het oeuvre van de kunstenaar.

Lees meer over dit kunstwerk
De Populierenlaan bij Nuenen