:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
12 January 2021

Wisseling wacht voorzitter Raad van Toezicht Boijmans

Per 1 januari is financieel topman Jurgen Stegmann benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Museum Boijmans Van Beuningen. Jan Loorbach neemt na zijn volle termijn van twee maal vier jaar afscheid van zijn voorzittersrol.

De Raad van Toezicht (RvT) van Museum Boijmans Van Beuningen nam vanwege de ommekomst van diens maximale zittingsperiode van acht jaar per 31 december jl afscheid van voorzitter Jan Loorbach. Loorbach is bekend als advocaat en deken van de Nederlandse orde van Advocaten. Voormalig Robeco topman en huidig ABN Amro commissaris Jurgen Stegmann is per de eerste van deze maand door het Rotterdamse College van B&W als diens opvolger benoemd. De Raad van Toezicht van het museum bestaat uit maximaal 7 personen en is in het leven geroepen toen het museum in 2005 werd verzelfstandigd: 

Jan Loorbach (1947): “Ik kijk terug op acht dynamische Boijmansjaren waarin ik mocht helpen toezien op een organisatie die zich onderscheidt door een bijzondere combinatie van gedisciplineerde bedrijfsvoering, museale allure en een visionaire en proactieve aanpak van de huisvesting. Naast de museumexploitatie die op hoog niveau plaatsvond, speelden de enorme projecten als de realisatie van het depot en de renovatie en upgrading van het bestaande museum; beide ongebruikelijke en slopende uitdagingen. Opvallend bij Boijmans waren de degelijke, verantwoorde en sociale bedrijfsvoering, iets dat je in de culturele sector nog wel eens anders ziet. Dat ik hier een rol in heb mogen spelen, stemt trots en dankbaar.

Jan Loorbach, voormalig voorzitter Raad van Toezicht.

Jurgen Stegmann (1960): “Ik beschouw mijzelf als Rotterdammer, cultuurconsument en amateur-kunstkenner. Het is voor mij een eer en uitdaging om een zo voorname culturele instelling te mogen bijstaan. Het zijn woelige tijden voor het museum met de pandemie, de opening van het depot in het vooruitzicht, en een langjarige verbouwing die in fasen het museum voor de 21ste eeuw klaar maakt. Directie en staf beheren een fantastische collectie en plaatsen het museum midden in de maatschappij met veel creativiteit en innovatieve concepten, visie, oog voor culturele diversiteit en actieve educatie van het publiek. Het museum zal zich de komende jaren hernieuwd  presenteren aan de buitenwereld, en ik verwacht dat naast die zichtbaarheid en de actieve participatie in de samenleving het museum zijn rol als brede culturele instelling nog meer zal waarmaken in Rotterdam en ook ver daarbuiten.”

Jurgen Stegmann, voorzitter Raad van Toezicht.

Sjarel Ex en Ina Klaassen, directie/bestuur Boijmans: “Wij zijn Jan Loorbach zeer erkentelijk voor de toewijding waarmee hij in de afgelopen acht jaar voorzitter was van onze Raad van Toezicht. Zijn passie voor de kunst, juridische kennis en grote netwerk is voor het reilen en zeilen van het museum van grote betekenis geweest. Met de wisseling van de wacht begint tevens een nieuwe periode van (her)opening en vernieuwing. Een tijd waar we naar uitzien en waarin wederom een nieuwe topman met stevige Rotterdamse roots aantreedt die zich aan het museum verbindt. Met Jurgen Stegmann kijken we uit naar de opening van het depot en van het museum van de toekomst.”