:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Visie Mecanoo op Museum Boijmans Van Beuningen

Op donderdag 4 juni presenteerde Francine Houben van Mecanoo architecten haar visie op de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen aan de leden van de Rotterdamse gemeenteraad. Eerder dit jaar werd Mecanoo architecten gekozen om het ontwerp voor de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen te maken.

Met trots presenteren wij hier de visie van Mecanoo architecten, waarin de museumcollectie als uitgangspunt dient en de bezoekerservaring wordt geoptimaliseerd, de verbinding met het Museumpark en stad wordt verbeterd. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een unieke internationale collectie. Boijmans beschouwt de vleugels van de architecten Van der Steur (1935, rijksmonument) en Bodon (1972, rijksmonument in procedure) als onderdeel van zijn collectie. Deze beide vleugels worden in hun oorspronkelijke kracht gerestaureerd. Het Museum Boijmans Van Beuningen-ensemble wordt met de toevoeging van de Mecanoo-vleugel als katalysator en verbinder, getransformeerd tot een prachtig helder complex met een goede logistiek voor zowel de bezoekers als de back of house. Kijk hier naar de presentatie die Francine Houben gaf aan de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij kijken met veel belangstelling uit naar de uitwerking van de visie van Mecanoo architecten en werken tegelijkertijd aan het programma van het museum en van het depot, dat in het najaar van 2021 opent en samen met het museumgebouw het ensemble vormt van Boijmans Van Beuningen.

Museale publieke passage

Mecanoo introduceert een transparante passage, organisch slingerend tussen de gebouwen van Van der Steur en Bodon door. Een publieke passage van stad naar park en van park naar stad. Boijmans transformeert daarmee van introvert naar extravert, van gesloten naar open, van een burcht naar een museum waar binnen en buiten in elkaar doorlopen. Het voelt daardoor natuurlijk en organisch aan. Juist in het contrast gaat het een harmonieuze compositie aan met de vleugels van Van der Steur en Bodon.

De restauratievisie van Mecanoo luistert naar de logica van de gebouwen met een een optimale verankering in de context. Het gedachtengoed van Bodon en Van der Steur wordt gerespecteerd, in ere hersteld en zo mogelijk zelfs versterkt. Een aantal 'chirurgische' ingrepen zijn nodig om het museum toegankelijk te maken voor alle doelgroepen en om de logistiek van de back of house te verbeteren. Het daglichtmuseum dat de architecten Van der Steur en Bodon hebben willen creëren wordt weer in haar kracht gezet. Voor de restauratie werkt Mecanoo samen met BBM. Van de uitbreiding van Robbrecht en Daem architecten uit 2003 worden de fundering en de kelders gebruikt. Uit onderzoek bleek dat het gebouw van Robbrecht en Daem niet alleen ruimtelijk maar ook bouwtechnisch zeer problematisch is. Daarom is ervoor voor gekozen om dit deel van het complex te amoveren. Hierdoor worden de vleugels Bodon en Van der Steur weer zichtbaar en worden looproutes helder en logisch. Een heldere en uitnodigende entree naar de stad kan worden gerealiseerd. Uit onderzoek bleek dat het paviljoen van de architect Hubert Jan Henket uit 1991 zeer goed is te demonteren. Met het verplaatsen van het Henketpaviljoen worden de prachtige zichtlijnen met de Museumtuin en het gerestaureerde G.J. de Jongh-monument hersteld. Museum Boijmans Van Beuningen wordt daarmee ook vanaf het Museumpark weer goed beleefbaar. Voor het hergebruik van het Henketpaviljoen zijn meerdere prachtige lokaties mogelijk.

Museum van de toekomst

Voor Rotterdammers en bezoekers van de stad wordt Museum Boijmans Van Beuningen met het Museumpark een plek waar mensen van alle generaties en culturele achtergronden graag naar toe gaan, verblijven en willen verpozen. Er gebeurt zoveel dat er telkens een reden is om heen te gaan. Rotterdams, stoer en verrassend. Met zowel monumentale als tijdelijke kunst, informele street art, pop-ups en evenementen. Zo presenteert Rotterdam zijn cultuurpark van internationaal niveau. Met het vernieuwde Museum Boijmans Van Beuningen als centrale speler en in de rol van verbinder.