:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
6 April 2023

Surplace voor renovatie en vernieuwing Museum Boijmans Van Beuningen

Er komt een pas op de plaats in het ontwerpproces voor de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Dit heeft het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders, in samenspraak met het museum en Mecanoo architecten, bekend gemaakt op donderdag 6 april 2023. Directeur Ina Klaassen van Museum Boijmans Van Beuningen: ‘we zijn met elkaar in gesprek en hebben alle vertrouwen dat we gezamenlijk tot een levensvatbaar Ontwerp komen voor ons museum.’

Deze surplace betekent concreet dat de betrokken partijen – gemeente, museum, architect – met elkaar in gesprek zijn om de huidige situatie vlot te trekken. Aan bod komt bijvoorbeeld de zorg die het museum heeft geuit over het Voorlopig Ontwerp voor renovatie en vernieuwing. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een aantal kanttekeningen geplaatst bij zaken die – in de visie van het museum – de uiteindelijke bezoekersbeleving niet optimaal zal laten zijn. Fel betwist is het voornemen om een gedeelte van het monumentale Van der Steurgebouw te slopen. Hier is het museum tegen.

Wethouder Struijvenberg, onder wiens portefeuille ‘Majeure Projecten’ de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen valt, heeft een kostenraming laten uitvoeren. Hieruit zou blijken dat het door de gemeenteraad vastgestelde projectbudget met minstens 30 miljoen tot mogelijk 75 miljoen euro zou worden overschreden. De komende maanden wordt ook dit besproken en uitgezocht.

Gemeente, museum en architect committeren zich om voor het zomerreces van de Rotterdamse gemeenteraad – dat ingaat op 8 juli 2023 – de uitkomst van deze gesprekken te presenteren, en daarmee de raad én de Rotterdammer concreet te informeren over de stand van zaken.

Depot Boijmans Van Beuningen (in het Museumpark) en Zuid. Boijmans Van Beuningen (Hillevliet 90) zijn geopend voor publiek, delen van de de collectie zijn nu zichtbaar in het museum voor culturen MUDEC in Milaan, vanaf 24 juni in Kunsthal Rotterdam en vanaf 29 september in Rijksmuseum Amsterdam. Het museum leeft!

Lees hier het persbericht van het college en hier de collegebrief met bijlagen.