:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
9 October 2021

Mourad El Moussati diversiteitsadviseur bij Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de wens een museum te zijn waar diversiteit en inclusie leidend is in personeel, programma, publiek en partners en onderschrijft de Code Diversiteit & Inclusie. De onlangs aangetrokken diversiteitsadviseur Mourad El Moussati gaat in de komende tijd met het museum aan het werk om onze ambities vorm te geven. Als aftrap ondertekenden wij op 5 oktober aanstaande, samen met de zeven andere RCB-instellingen (Rotterdamse Basis Cultuur) het Charter Diversiteit.

“Museum Boijmans Van Beuningen werkt er aan een afspiegeling van de stad te zijn wat betreft personeel, publiek, programma en partners. Per 1 september is Mourad El Moussati als adviseur diversiteit aangesteld om samen met de hele organisatie actief aan diversiteit en inclusie te werken. Een belangrijke volgende stap.”

Ina Klaassen en Sjarel Ex, directie Museum Boijmans Van Beuningen.

Mourad El Moussati, geboren in Krimpen aan den IJssel, is inmiddels ruim drie jaar een echte Rotterdammer. Hij zet zich ruim vijf jaar in voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Hierbij adviseert en begeleidt hij verschillende organisaties die aan de slag willen of bezig zijn met het thema diversiteit en inclusie. Sinds begin september is Mourad El Moussati als adviseur diversiteit en inclusie betrokken bij Museum Boijmans Van Beuningen. Het project start met een kennismakingsfase, waarin wordt verkend hoe de medewerkers van Boijmans zich individueel verhouden tot dit thema, waarom de organisatie hiermee aan de slag gaat en welke bestaande initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie er al zijn? Vervolgens wordt er meer kwalitatief en kwantitatief inzicht verkregen in de stand van zaken op dat moment en bepaald waar Boijmans wil staan met betrekking tot dit thema. Een belangrijk onderdeel hiervan is het onderwerp af te bakenen en begrippen als diversiteit en inclusie te concretiseren. Tot slot denken we samen na over welke acties, initiatieven en beleid er nodig zijn om ‘het gat’ tussen waar Boijmans staat en waar het wil staan te overbruggen.