:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
26 May 2021

Grote renovatie Boijmans verbinden aan kwaliteitsimpuls Museumpark

Persbericht Gemeente Rotterdam, 26 mei 2021: Het college van B en W wil de ambitieuze renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen verbinden aan het aantrekkelijker en toegankelijker maken van het Museumpark.

Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken is een verkenning nodig. De kwaliteitsimpuls voor het Museumpark zorgt voor een betere verbinding van het park met het centrum. Daarmee kan het meer bezoekers trekken wat onder andere goed is voor de omliggende cultuurinstellingen. Reden voor de voorgenomen verkenning zijn de nieuwe inzichten uit het Structuurontwerp van het architectenbureau Mecanoo voor de renovatie van het museum. De Raad van Toezicht en de directie van Museum Boijmans Van Beuningen zijn net als het college zeer enthousiast over het ontwerp. Het ontwerp biedt niet alleen een nieuwe kijk op de potentie van Museum Boijmans Van Beuningen, maar ook op het Museumpark. Ook de commissie voor Welstand en Monumenten en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn positief over de hoofdlijnen van het Structuurontwerp.

Structuurontwerp

Wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen): “Feit is dat we de ambitieuze renovatie niet kunnen realiseren met de huidige middelen. Feit is ook dat er een geweldig Structuurontwerp voorligt dat we of nu, of nooit voor de stad kunnen verwezenlijken. Als we terug zouden vallen op het basisscenario van renovatie betekent dat voor het museum en de omgeving stilstand. En stilstand is achteruitgang. Het Structuurontwerp zorgt dat de logistiek straks voldoet aan de eisen van nu en de toekomst, dat is essentieel voor het museum. Teruggaan naar het basisscenario betekent dat het museum straks op achterstand komt en blijft als het gaat om het organiseren van publiekstrekkers waarbij bruiklenen van andere musea onmisbaar zijn.”

Wethouder Arjan van Gils (Grote projecten): “Het Structuurontwerp dat nu voorligt, biedt meer dan alleen een renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Het voegt waarde toe aan het Museumpark. Er ontstaat een nieuwe ingang van het park aan de Westersingel. Daarmee wordt het meer toegankelijk voor publiek. We willen nu verkennen of dit haalbaar is. Het zou zonde zijn om deze mogelijkheid die nu voorligt niet te verkennen. Het is goed voor Boijmans, voor andere instellingen in en om het park en voor de bezoekers van het park. Ik heb de afgelopen weken goede gesprekken gevoerd met onder andere de Raad van Toezicht van Museum Boijmans Van Beuningen. Zij willen zich tot het uiterste inspannen. Daarom geloof ik in deze verkenning om samen met alle betrokkenen dit plan alsnog financieel uitvoerbaar te maken.”

Ambitieuze renovatie in combinatie met kwaliteitsimpuls Museumpark

In het voorliggende Structuurontwerp wordt niet alleen Museum Boijmans Van Beuningen van de toekomst mogelijk gemaakt, maar komt er ook een prachtige groene en toegankelijke publieke ruimte die in een stad die verdicht in een behoefte voorziet. De nieuwe (extra) ingang naar het Museumpark aan de Westersingel maakt het park en de instellingen toegankelijker vanuit het centrum en verbindt het park beter met de stad. Het transportverkeer voor de aan- en afvoer van goederen en kunst van het museum wordt verplaatst van de Museumparkstraat naar de Westzeedijk. Daarmee verdwijnt vrachtverkeer uit de Museumparkstraat. Deze straat wordt volgens bestaande plannen autoluw, groener en daarmee van meer kwaliteit voor bezoekers van de musea en het park.

Het college wil niet terugvallen op het basisscenario waarin alleen het hoognodige onderhoud wordt gepleegd. Er is volgens het college meer nodig om het museum en de omgeving aantrekkelijk te houden voor bezoekers en de culturele positie van Rotterdam te versterken. Boijmans hoort dankzij een topcollectie tot de belangrijkste musea in Nederland en staat wereldwijd in de top-50.

Burgemeester Aboutaleb: “Het past voor een van de grootste havensteden ter wereld om een museum, dat mede is voortgekomen uit de collecties van eigenaren van havenbedrijven, een blijvende prominente plek in de stad te geven. Rotterdam profiteert ook economisch van meer bezoekers die de prachtige collectie komen bezoeken.’’

Verkenning en fondsenwerving

De kosten voor de ambitieuze renovatie van het museumgebouw bedragen 259 miljoen euro. De gemeente Rotterdam, eigenaar van dit gebouw, draagt met 170,9 miljoen euro het grootste deel van de kosten. Bijdragen van derden voor het ambitiescenario bedragen 13 miljoen. Om het Structuurontwerp voor de ambitieuze renovatie te bekostigen is 75 miljoen extra nodig. Dit Structuurontwerp omvat onder andere een nieuwe entree, logistieke ontsluiting via de Westzeedijk en de ontwikkeling van een parkpaviljoen met een nieuwe zaal voor hedendaagse kunst en een restaurant. Er is zicht op dat de Welgelegengroep de herontwikkeling van de villa’s aan de Westersingel en een parkpaviljoen op zich wil nemen en daarin circa 40 miljoen euro zou willen investeren. Er blijft dan nog een bedrag over van 35 miljoen euro. In dit bedrag zijn nog geen kosten meegenomen voor de verbetering van het Museumpark. Dit wordt in de verkenning onderzocht, die zes maanden zal duren.

Nu er een positief ontvangen Structuurontwerp ligt kan het museum effectief van start met de fondsenwerving. Deze bleef tot nu toe achter. Een belangrijke reden was dat er al fondsen werden benaderd zonder dat er een uitgewerkt plan van een architect lag. Dat plan was er nog niet, omdat het museum dicht moest vanwege de slechte technische staat. Begunstigers willen echter graag precies weten waaraan zij bijdragen. Nu het ontwerp er ligt kan Museum Boijmans Van Beuningen effectiever aan de slag met het werven van private organisaties, particulieren en fondsen.

Depot straks open – museum langer dicht

De renovatie en verbouwing van het museum kost meer tijd. De opening van het museum schuift op van februari 2026 naar november 2028 (ambitievariant). Dit najaar opent het Depot Boijmans Van Beuningen, het eerste depot ter wereld dat toegang biedt tot een complete collectie. Daarmee is de collectie weer toegankelijk voor publiek.

Gedurende de verkenning staat het project niet stil. De uitvoering van de asbestsanering ligt op schema en de restauratie van het G.J. Jonghmonument gaat door. Ook wordt het Structuurontwerp verder uitgewerkt. De gemeenteraad neemt op 17 juni de beslissing of er een verkenning komt. Op 3 juni wordt dit plan behandeld in de Commissie MPOF.

Bekijk hier het volledige raadsvoorstel