:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
31 May 2018

Boijmans ontvangt prestigieuze beurs van Amerikaanse Getty Foundation

Museum Boijmans Van Beuningen heeft 280.000 euro ontvangen om onderzoek te doen naar de vijftiende- en zestiende-eeuwse Italiaanse tekeningen uit de museumcollectie, waaronder zeldzame werken van onder anderen Leonardo da Vinci en Michelangelo. Hiervan worden drie afgestudeerde kunsthistorici worden binnenkort opgeleid om mee te gaan werken aan een wetenschappelijke bestandscatalogus.

De – nog te werven – medewerkers zullen ‘Boijmans-Getty Paper Project fellows’ worden genoemd. Senior conservator en projectleider Albert Elen, die over vier jaar met pensioen gaat, zal hen begeleiden en tegelijkertijd zijn kennis overdragen zodat deze niet verloren gaat. De beurs is afkomstig uit The Paper Project: Prints and Drawings Curatorship in the 21st Century, een nieuw initiatief waarmee de Getty Foundation jonge conservatoren wil opleiden.

“Het is een prestigieuze toekenning die mij ook persoonlijk in staat stelt om aan het eind van mijn loopbaan de lang gekoesterde wens van het samenstellen van een wetenschappelijke bestandscatalogus van de Italiaanse tekeningen in ons museum, vervuld zien worden. Het opleiden van potentiële opvolgers geeft mij veel voldoening, mijn kennis en ervaring kan dankzij deze beurs worden doorgegeven en gaat niet verloren.”

Albert Elen, senior conservator tekeningen Museum Boijmans Van Beuningen

Conservator Albert Elen is, als een van de weinigen in Nederland, een specialist in Italiaanse tekenkunst. Het onder deze beurs opleiden van nieuwe specialisten is een laatste kans, gezien het naderend pensioen van de conservator. Hiermee wordt voorzien in een nijpende behoefte in Nederland en het buitenland – vastgesteld tijdens de Keepers Conference in Wenen 2012. Het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) in Florence is vanzelfsprekend nauw bij het  project betrokken, maar ook specialisten in het museale veld.

Foto: Fred Ernst
Foto: Fred Ernst
Foto: Fred Ernst
Foto: Fred Ernst

Opleiden van een nieuwe generatie

‘The Paper Project. Prints and Drawings Curatorship in the 21st Century’ van de Getty Foundation steunt Museum Boijmans Van Beuningen op twee manieren. Als eerste draagt het bij aan de professionele ontwikkeling van een nieuwe generatie specialisten op het terrein van de grafische kunsten. Zonder deze beurs zou Museum Boijmans Van Beuningen niemand op deze manier kunnen opleiden. Daarnaast (en ook als onderdeel van de scholing van de ‘fellows’) werkt het museum de komende jaren als onderzoeksproject aan de wetenschappelijke bestandscatalogus van de Italiaanse tekeningen in Museum Boijmans, deel I: 1400-1600. Deze omvat ongeveer 440 tekeningen, waaronder zeldzame werken van Pisanello, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giorgione, Rafaël, Pontormo, Veronese en Tintoretto. Momenteel is er nog geen wetenschappelijke bestandscatalogus van de zeer bijzondere collectie Italiaanse tekeningen en zonder deze beurs zou die ook niet kunnen komen.

Het project duurt in totaal vier jaar. Gedurende deze jaren begeleidt senior conservator Albert Elen als projectleider en coach drie achtereenvolgende ‘Boijmans-Getty Paper Project fellows’. De kandidaten zijn ambitieuze afgestudeerde kunsthistorici die elk een jaar lang voltijds aan het project werken, waarbij ze voor anderhalf jaar worden ondersteund door een project assistent voor anderhalf jaar. Boijmans gaat nu werven voor het eerste fellowship. Binnenkort wordt een internationale vacature verspreid.