:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
8 October 2021

Boijmans tekent met de andere instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis voor diversiteit

De instellingen in de Rotterdamse Culturele Basis (RCB) willen zich actief inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Daarom hebben zij op Diversity Day, 5 oktober jl., het Charter Diversiteit getekend. De RCB bestaat naast Museum Boijmans Van Beuningen uit De Doelen, Kunsthal, Luxor Theater, Maritiem Museum Rotterdam, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Theater Rotterdam en Theater Zuidplein.

De ondertekening van het handvest vond plaats in het Maritiem Museum Rotterdam in aanwezigheid van wethouder Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme. Na ondertekening gaat iedere partij aan de slag met een plan van aanpak. Met de ondertekening wil de RCB gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor een diverse culturele sector in Rotterdam.

Werkgevers die het Charter Diversiteit ondertekenen, streven naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer, wat deel uitmaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven worden met dit handvest gestimuleerd om een concrete uitdaging op het gebied van diversiteit en inclusie vast te stellen. Dit kan gaan om arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, maar ook om gender, leeftijd of LHBTI+. Op dit moment hebben ruim 300 Nederlandse bedrijven het Charter Diversiteit ondertekend.