:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Museumgeschiedenis

Deze tijdlijn laat de ontwikkeling zien van Museum Boijmans Van Beuningen, vanaf 1849 tot vandaag. Daarnaast krijg je een indruk van het renovatieproces van het museum dat sinds 2019 gesloten is en de visie voor het museum van de toekomst.

Schielandshuis

1849 - 1935
Het museum opent in 1849 in het 17de-eeuwse Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat. Bij een brand in 1864 gaat een groot deel van de collectie verloren. Het gebouw wordt gerestaureerd en krijgt een glazen overkapping. Na de heropening in 1867 groeit de collectie door aankopen en schenkingen. In 1924 krijgt het museum een dependance aan het plein aan de achterzijde van het Schielandshuis: het ‘Tijdelijk museum voor moderne kunst’.

Opstelling van de collectie in het Schielandshuis
Opstelling van de collectie in het Schielandshuis

Gebouw Van der Steur

1935 - heden
In 1935 betrekt het museum een nieuw gebouw dat in opdracht van de gemeente is gerealiseerd in het huidige Museumpark. Het bakstenen museum met zijn karakteristieke toren is ontworpen door stadsarchitect Ad van der Steur. De zalen bieden ruimte aan de hele collectie. Aan de achterzijde bevindt zich een uitgestrekte tuin.

Uitbreidingsplannen

1943 - 1963
Al enkele jaren na de opening ontstaan nieuwe plannen. Van der Steur schetst in 1943 een enorme uitbreiding in de museumtuin en richting de Westersingel. Ook de collectie van het Museum van Oudheden (het huidige Museum Rotterdam) moest erin worden ondergebracht. Na de oorlog maken Van der Steur en zijn opvolger Alexander Bodon verschillende ontwerpen voor de uitbreiding van de zuidelijke vleugel in de museumtuin en voor de bebouwing van de binnenplaats. Uiteindelijk richt Bodon zich op een grote uitbreiding richting Westersingel.

Gebouw Van der Steur

Bodonvleugel

1972 - heden
In 1972 komt de eerste uitbreiding tot stand: een nieuwe vleugel van architect Alexander Bodon. De grote, lichte en flexibel in te delen museumzalen lenen zich uitstekend voor het tentoonstellen van eigentijdse kunst. De oorspronkelijk geplande ‘tweede fase’ van deze vleugel (een uitbreiding tot aan de Westersingel) wordt niet gerealiseerd.

Bodonvleugel

Uitbreidingen entreegebouw en paviljoen

1991 - 1998 en 1991 - heden
In 1991 krijgt het museum een nieuwe entree met winkel en restaurant aan de voorzijde van de Bodonvleugel. Tegelijk verrijst aan de achterzijde van de Van der Steurvleugel een transparant paviljoen waarin de collectie Van Beuningen-de Vriese wordt ondergebracht. De bovenzaal is aanvankelijk een tentoonstellingsruimte voor de afdeling kunstnijverheid en vormgeving, en herbergt later het museumrestaurant. Beide uitbreidingen zijn van de architect Hubert-Jan Henket.

Uitbreidingen entreegebouw en paviljoen

Aanbouw Robbrecht en Daem

2003 - heden
In 2003 komt een nieuwe uitbreiding tot stand naar ontwerp van de Belgische architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem. De Bodonvleugel wordt aan drie zijden omsloten door nieuwe museumzalen, werkplaatsen en kantoren. Aan de voorzijde strekt de nieuwbouw zich uit tot de Westersingel. Henkets entree uit 1991 wordt afgebroken.

Aanbouw Robbrecht en Daem

Het museum nu en in de toekomst

In 2019 sluit het museum voor een grootschalige renovatie; het is niet langer veilig voor bezoekers en kunst. De nog aanwezige kunstwerken worden elders ondergebracht, in afwachting van de opening van het nieuwe depot. Om de situatie te verbeteren wordt eerst al het asbest uit het gebouw verwijderd. Daarna kunnen de verouderde elektrotechnische- en klimaatinstallaties worden vernieuwd.

De Gemeenteraad Rotterdam heeft in december 2021 ingestemd met het definitieve renovatieplan voor Museum Boijmans Van Beuningen. Daarin wordt een groot deel van de wensen van een ambitieuze renovatie nu gerealiseerd. Zo blijft ook de deur open naar realisatie van de volledige ambitie in de toekomst. De kosten zijn hoger dan bij een basisrenovatie, maar lager dan bij de volledige ambitie. Deze renovatie-aanpak levert een toekomstbestendig museum op dat naar verwachting opent in 2029. 

Het museum nu en in de toekomst

Ontwerp Mecanoo

2020 - 2021
Na een selectieprocedure werken drie bureaus een visie uit voor de renovatie en vernieuwing van het museum: KAAN Architecten met Van Hoogevest Architecten, Mecanoo, én de samenwerkende architecten David Chipperfield Architects en WDJ Architecten. Begin 2020 geeft de stad Mecanoo de opdracht om hun visie uit te werken tot een ontwerp. Na een intensieve periode van gesprekken tussen het museum, de gemeente Rotterdam en het architectenbureau Mecanoo, is het woord nu aan Francine Houben en haar team voor het maken van een voorlopig ontwerp voor de renovatie, restauratie en verduurzaming van het bestaande gebouw en de bijbehorende buitenruimte.