:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Herijking

Van 2014 tot midden 2018 herijkt het museum de collectie. De oplopende kosten voor beheer en behoud van de groeiende museumcollectie en de toekomstige verhuizing naar het Depot Boijmans Van Beuningen zijn belangrijke redenen om de collectie kritisch onder de loep te nemen.

Herijking: een goed gedocumenteerde collectie

Alle 65.000 objecten in depot worden opnieuw bekeken (het Prentenkabinet valt buiten dit project). Speciale herijkingsteams controleren de objecten op standplaats, compleetheid en conditie. De conservatoren controleren of de gegevens correct zijn. Nieuwe gegevens worden ingevoerd in het collectieregistratiesysteem TMS (The Museum System). Ook wordt van het object een registratiefoto gemaakt als er nog geen foto beschikbaar is.

Waarderen en ontzamelen

Het museum is ook bezig de collectie te waarderen, conform de richtlijn ‘Museale Weegschaal’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aan de hand van het collectieprofiel besluiten conservatoren in overleg met de directeur en het hoofd Collectie en onderzoek en (zo nodig) externe deskundigen of een object nog in de collectie past of elders beter tot zijn recht komt en dus ontzameld kan worden. 

In 2016 heeft het museum 447 objecten ter ontzameling aangeboden aan de gemeente Rotterdam. Dit waren objecten met een lage erfgoedwaarde voor het museum, zoals in hoge oplage machinaal vervaardigde tapijten. Het museum volgt bij het ontzamelingstraject de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO) van de Museumvereniging.