:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Werkgroep Terminologie

Taalgebruik

Taal is niet statisch en niet neutraal. Het is een veranderlijk betekenissysteem en communicatiemiddel. Woorden die tientallen jaren geleden nog gangbaar waren, passen vandaag de dag niet langer binnen de gedeelde kaders. Dit heeft ook zijn weerslag op het taalgebruik in het museum: een taalgebruik dat de geschiedenis geen te kort doet maar ook past bij de huidige tijd en de gedeelde waarden in een diverse samenleving. Termen die vaak nog uit de koloniale tijd stammen, of vanuit een witte, Eurocentrische achtergrond zijn bedacht, zorgen in het huidige tijdsgewricht voor een groeiend gevoel van ongemak.

Het museum is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in deze, en beseft dat het niet neutraal is in de keuzes die het maakt. De status quo wat betreft taalgebruik is verre van ideaal en momenteel wordt er dan ook door een werkgroep kritisch gekeken naar de taal en terminologie die het museum hanteert.

Afbeelding: Abraham van den Tempel, Portret van Anna van Boxhoorn, haar man Jan van Boxhoorn en een onbekende jongen, (1671).

Vragen en opmerkingen aangaande het taalgebruik zijn zeer welkom. Je kan deze mailen naar: lisa.heinis@boijmans.nl

Geschiedenis, meerstemmigheid en inclusiviteit

Geschiedenis is een reflectie van nu op het verleden. Het draagt dus altijd het stempel van de tijd waarin en het perspectief waarmee naar het verleden wordt gekeken. Het museum is zich hiervan bewust en wil naar een meerstemmige houding toewerken. Om inzage te geven in verschillende perspectieven en de veranderingen hierin door de eeuwen heen, acht het museum het van belang dat oude teksten, titels en omschrijvingen bewaard worden in onze database, zodat deze voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar blijven.

Momenteel ligt de nadruk binnen het discours heel sterk op het koloniale verleden en ook het museum richt zich daar nu allereerst op. Wel beseft het museum dat de geschiedenis, maar ook het nastreven van meerstemmigheid en inclusiviteit, verder strekt dan het koloniale verhaal en we willen in de toekomst dan ook meer veranderingen doorvoeren.