:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Family of Objects

Stel je de collectie voor als een grote familie, waar van alles aan de hand is. Er is een oermoeder, gevolgd door andere moeders, vaders en kinderen. Er zijn gezellige ooms, excentrieke (oud)tantes en aangetrouwde familie, of familie die niet echt familie is – maar toch weer wel. Er is veel liefde, maar ook strijd. Er zijn verhalen die iedereen kent, maar ook verborgen schatten die aandacht verdienen. Family of Objects is een tweeënhalf jaar durend project in het depot, waarbij de collectie samen met het publiek wordt onderzocht, door de lens van familierelaties.

Ga direct naar

In Family of Objects wordt de collectie van het Boijmans gezien als een grote familie, met kunstwerken als haar familieleden. Tussen sommige collectiestukken zijn de relaties vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat werken bij een serie horen, of door dezelfde kunstenaar zijn gemaakt. Andere relaties blijven juist onderbelicht. Het doel van Family of Objects is om deze nog onbekende relaties boven water te halen. Het publiek is hierbij aan zet. In dialoog zoeken, bedenken en vertellen we de verhalen over de objecten. Hierdoor hopen we ook nieuwe manieren te vinden om de collectie te presenteren.  

Het project bestaat uit vijf fases, waarin de familiestamboom door het publiek wordt gevormd. In iedere fase zijn er activiteiten waaraan bezoekers kunnen meedoen. In de eerste fase werd Maya, de oermoeder van het project, aan het publiek voorgesteld. Zij hielpen mee om Maya te karakteriseren: hoe zag haar persoonlijkheid eruit? Vervolgens startte de zoektocht naar een partner, waardoor Maya niet meer alleen zou zijn.  

Momenteel bevindt het project zich in de derde fase, waarin de familie zich verder uitbreidt met bijvoorbeeld zussen, kinderen, en misschien wel een huisdier. In de laatste twee fases zullen die familierelaties verder onderzocht worden, vanuit de thema's 'generatiekloof en conflict' en 'de liefde tussen mens en ding'. 

Help je mee om nieuwe verhalen te ontdekken – of ze zelf te maken – en door te vertellen?  

De onthulling van Maya in het depot
De onthulling van Maya in het depot

In de derde fase van Family of Objects (maart - september 2023) bouwt Maya samen met partner Irina aan een familie. In het depot kan je hier binnenkort aan meedoen. Met jou en andere bezoekers zoeken we nieuwe familieleden van Maya.  Samen bedenken we hun verhalen, en wat hun relatie tot Maya is. Op deze manier ontstaan er verrassende combinaties van objecten, die anders nooit samen te zien zouden zijn. 

Wil je meedoen?

Maya staat momenteel in het educatie-atelier op de tweede verdieping. Daar breidt de familie zich verder uit. Neem vooral een kijkje! Alle activiteiten van Family of Objects herken je aan dit logo.  

Wil je meedoen?

Familieportretten

Het familieportret is een bekend genre in de kunsten. Ook in de collectie van Museum Boijmans zijn behoorlijk wat familieportretten te vinden. Er zijn klassieke 17e-eeuwse familieportretten en moderne varianten, zoals die van de Familie Lütjens door Max Beckmann of het portret dat Charley Toorop van haar eigen familie schilderde. Vaak wordt het thema verbeeld met de Heilige familie met Jezus en Maria. Ontwerper Jurgen Bey creëerde een familie in de vorm van een servies. Geïnspireerdop deze voorbeelden maken we met een Rotterdamse familie en een kunstenaar een nieuw, eigenzinnig familieportret dat onderdeel wordt van de familie van Maya.

Dit is Maya: een vaas gemaakt door de Finse keramiste Erna Aaltonen. Maya speelde een centrale rol in de eerste fase van Family of Objects. Ze is een bijzonder type; tussen de tienduizenden stuks keramiek, is ze jarenlang een eenling geweest. Maya was toe aan een partner om een familie mee te stichten. Aan het publiek werd gevraagd hoe zij Maya zouden omschrijven. Dit is wat eruit kwam:

Op zoek naar een partner

In fase twee ging Maya op zoek naar een partner. Leerlingen van de Mariaschool, hetMelanchthon Schiebroek en bewoners van woonzorglocatie Borgsate hielpen met zoeken. Zijselecteerdendertien fantastische kandidatendiestuk voor stukgraagmet Mayaeen nieuw leven wilden beginnen.Alle kandidaten waren te zien in het depot.  Hieronder zijn ze op een rij gezet:

Na een spannende strijd,waarbijbezoekers van het depot en de websitekondenstemmen, heeftkandidaatIrinauiteindelijkgewonnen. Met de leerlingen van de Mariaschool als getuigen, zijnMaya en IrinadoorbeveiligerHarrygetrouwd.Een aantal maanden waren ze samen te bewonderen in het depot. Hun bijzondere verhaal kun jehierlezen. 

De ondertekende huwelijksakte, foto door Wendy Varela
De ondertekende huwelijksakte, foto door Wendy Varela

De collectie Boijmans telt 154.000 (kunst)objecten: wereldberoemde topstukken én vergeten parels met verhalen die de moeite waard zijn. De collectie is een gedeelde rijkdom van iedere Rotterdammer, en tegelijkertijd reikt het belang ervan tot ver over de grens. Sinds de opening weten veel bezoekers het Depot te vinden. Met Family of Objects hopen we een nog bredere groep mensen te bereiken. Daarnaast willen we alle bezoekers de ruimte geven om van kijker een deelnemer te worden, of zelfs co-creator. Het project is een onderzoek naar hoe we deze co-creatie met publiek kunnen vormgeven. Daarbij nemen we ook onze eigen museale werkwijze onder de loep. 

Jonge bezoekers in het depot
Jonge bezoekers in het depot

De titel van het project verwijst naar Family of Man, de fototentoonstelling die fotograaf en curator Edward Steichen in 1955 samenstelde voor het MoMA in New York. Deze tentoonstelling liet zien wat mensen met elkaar verbindt. Door de collectie te beschouwen als een grote familie, ontstaat er voor bezoekers een nieuwe manier om naar de objecten te kijken. Het thema is universeel en herkenbaar: iedereen heeft familie, en iedere familie bestaat uit een web van relaties, toestanden en lotgevallen.  

Traditioneel wordt de collectie kunsthistorisch of encyclopedisch beschouwd, ingericht op stromingen of museale categorieën. Voor Family of Objects nodigen we bezoekers uit om relaties in de collectie te leggen op basis van persoonlijke associaties. Welke stukken verdienen nog meer aandacht, en welke verhalen moeten nog bedacht worden? Hoe kunnen museummedewerkers samen met publiek tot nieuwe kennis over de collectie komen? Hoe kunnen er uit deze interactie nieuwe presentatiestrategieën ontwikkeld kunnen worden? Hoe krijgt de inbreng van bezoekers een plek binnen het Boijmans? Welke ethische en praktische kwesties komen daarbij kijken? Hoe kunnen we onze eigen museale praktijk het beste bevragen en misschien zelfs omvormen? Deze vragen staan binnen het project centraal. Met Family of Objects onderzoeken we ook hoe bezoekers straks in het museumgebouw een actieve rol kunnen spelen.

Sponsors / begunstigers