:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Family of Objects

Stel je de collectie voor als een grote familie, waar van alles aan de hand is. Er is een oermoeder, gevolgd door andere moeders, vaders en kinderen. Er zijn gezellige ooms, excentrieke (oud)tantes en aangetrouwde familie, of familie die niet echt familie is – maar toch weer wel. Er is veel liefde, maar ook strijd. Er zijn verhalen die iedereen kent, maar ook verborgen schatten die aandacht verdienen. Family of Objects is een tweeënhalf jaar durend project in het depot, waarbij de collectie samen met het publiek wordt onderzocht, door de lens van familierelaties.

Ga direct naar

In Family of Objects wordt de collectie van het Boijmans gezien als een grote familie, met kunstwerken als familieleden. Tussen sommige collectiestukken zijn de relaties vanzelfsprekend, bijvoorbeeld als ze bij een serie horen of door dezelfde kunstenaar zijn gemaakt. Andere relaties blijven onderbelicht. Het doel van Family of Objects is om deze nog onbekende relaties boven water te halen. Het publiek is hierbij aan zet. In dialoog zoeken, bedenken en vertellen we verhalen over de objecten. Hierdoor hopen we ook nieuwe manieren te vinden om de collectie te presenteren. 

Het project bestaat uit vijf fases, waarin het publiek de familiestamboom vormgeeft. In elke fase zijn er activiteiten waaraan bezoekers kunnen meedoen. In de eerste fase is Maya, de oermoeder van de familie, voorgesteld en heeft het publiek haar een karakter en persoonlijkheid gegeven. Daarna begon de zoektocht naar een partner, waardoor Maya niet langer alleen zou zijn. In de derde fase heeft de familie zich met hulp van het publiek verder uitgebreid met broers, zussen, tantes, ooms, neven, nichten, kinderen, (groot)ouders en huisdieren.  In de vierde fase definieerden de deelnemers conflicten en hielpen museummedewerkers ze op te lossen door een vredesmaker te kiezen.

Family of Objects gaat nu verder richting de vijfde en laatste fase die zich zal richten op "de liefde tussen de mens en objecten". 

Help je mee om nieuwe verhalen te ontdekken – of ze zelf te maken – en door te vertellen? 

De museumcollectie telt 154.000 (kunst) objecten, wereldberoemde topstukken én vergeten parels allemaal met verhalen die de moeite waard zijn. De collectie is een gedeelde rijkdom van iedere Rotterdammer, en tegelijk reikt het belang ervan tot ver over de grens. Sinds de opening weten veel bezoekers Depot Boijmans Van Beuningen te vinden. Met Family of Objects hopen we een nog bredere groep mensen te bereiken. We willen bezoekers de ruimte geven om van kijker deelnemer te worden, of zelfs co-creator. Proefondervindelijk ontdekken we hoe we deze co-creatie met publiek kunnen faciliteren. Daarbij nemen we ook onze eigen museale werkwijze onder de loep. 

Verdieping
De titel van het project verwijst naar Family of Man, de fototentoonstelling die fotograaf en curator Edward Steichen in 1955 samenstelde voor het MoMA in New York. Deze tentoonstelling liet zien wat mensen met elkaar verbindt. Door de collectie te beschouwen als een grote familie, kijken we samen op een nieuwe manier naar dezelfde objecten. Het thema is universeel en herkenbaar: iedereen heeft familie, en iedere familie bestaat uit een web van relaties, toestanden en lotgevallen.

De onthulling van Maya in het depot
De onthulling van Maya in het depot

Maya

Dit is Maya: een vaas gemaakt door de Finse keramiste Erna Aaltonen. Maya speelt een centrale rol in Family of Objects. Ze is een bijzonder type; tussen tienduizenden stuks keramiek is ze jarenlang een eenling geweest. Maya was toe aan een partner om een familie mee te stichten. In fase één is aan het publiek gevraagd om Maya te beschrijven. Dit is wat eruit kwam:

Op zoek naar een partner

In fase twee ging Maya op zoek naar een partner. Leerlingen van de Mariaschool, het Melanchthon Schiebroek en bewoners van woonzorglocatie Borgsate hielpen met zoeken. Zij selecteerden dertien fantastische kandidaten die stuk voor stuk graag met Maya een nieuw leven wilden beginnen. Alle kandidaten waren te zien in het depot.  Hieronder zijn ze op een rij gezet:

Na een spannende strijd, waarbij bezoekers via de depot-app, de website en social media konden stemmen, heeft kandidaat Irina uiteindelijk gewonnen. Met de leerlingen van de Mariaschool als getuigen, zijn Maya en Irina door beveiliger Harry getrouwd. Een aantal maanden waren ze samen te bewonderen in het Depot. 

Uitbreiding familie

In de derde fase van het project is Maya’s familie verder uitgebreid. Bezoekers van het depot bedachten karaktereigenschappen voor- en familierelaties tussen vele, heel verschillende collectiestukken. In totaal zijn er meer dan 850 familieleden aan Maya’s stamboom toegevoegd. Alle bijdragen waren samen met Maya in het depot te zien. Hieronder zie je er een paar:

Tegelijk is een Rotterdamse familie in het depot uitgenodigd om collectiestukken te zoeken waarin ze zichzelf en hun relaties herkennen. Spelenderwijs hebben ze nagedacht over hun hobby's, waardes en unieke trekjes. Ze zijn samen met het door hen gekozen collectiestuk bij Anne-Claire de Breij op de foto gegaan. Zo is een dubbel familieportret ontstaan. Ook deze werken zijn aan de stamboom van Maya toegevoegd. Hier zie je ze:

Conflicten en verzoening

Family of Objects is een sociale groep geworden waarvan de leden op elkaar reageren en telkens andere trekken van hun unieke persoonlijkheid onthullen. Zoals in de meeste families is er veel liefde, maar ook wat wrijving. Misverstanden, botsende temperamenten en verschillen kunnen escaleren tot conflicten. Deelnemers hebben familieleden gekozen die niet in dezelfde kamer zouden passen en hebben de conflicten gedefinieerd.

Met de hulp van conservatoren, registrators, restauratoren, restauratoren, inclusief bewakers van Museum Boijmans Van Beuningen, die persoonlijk de vredestichters voor de conflicten kozen, is de vrede in de stamboom hersteld.

Voor een dieper begrip van de oorzaken en dynamieken die spelen bij de conflicten tussen objecten in de collectie, liet een groep spoken word kunstenaars hun creativiteit los om vijf verhalen te verrijken en vorm te geven in een rap, een gedicht, een strofe of een korte roman. 

Family of Objects wil de bezoeker centraal stellen in de museumpraktijk, niet langer als ontvanger van feitelijke informatie, maar eerder als deelnemer in de co-creatie van kennis over de collectie. Het project moedigt bezoekers aan om verder te gaan dan het maken van betekenis en zich te richten op het begrijpen van het museumobject als een katalysator voor unieke overwegingen die betekenisvol moeten zijn in de eigen wereld van de bezoeker-deelnemer.

Concreet brengt deze oproep tot actie voor bezoekers activiteiten op het podium die hen aanmoedigen om actief deel te nemen aan het vormgeven van een geheel nieuwe interpretatie van kunstwerken. Door middel van workshops, rondleidingen, stemmen en alle beschikbare middelen wordt het publiek gevraagd om te delen wat ze zien, wat ze ervan vinden en waar ze het object dat ze zien mee in verband brengen.

Wij - als bemiddelaars tussen de kunstwerken en het publiek - zijn vastbesloten om een nieuwe context voor de kunstwerken te creëren en ze op een boeiende en stimulerende manier te introduceren om andere inzichten over elk object mogelijk te maken, weg van expertise en dichter bij hoe mensen dingen waarnemen.

Het hoofddoel is om mensen dichter bij het museum te brengen als een ruimte waarin objecten en mensen kunnen interageren en als een plek waar de verklarende logica van traditionele musea geen belemmering vormt voor creativiteit en het delen van ervaringen. In dit opzicht is de Depot App een nuttig digitaal middel waarmee de barrière van kunstkennis wordt geslecht door middel van meer democratische toegang tot originele inhoud en meerdere informatielagen over kunstwerken, kunstenaars en museumpraktijken.

Op de App wordt Family of Objects uitgelegd en overgebracht op bezoekers door middel van korte verhalen over een aantal van de betrokken objecten. Deze worden zowel in hun materialiteit en geschiedenis beschreven, met een fil rouge teruggekoppeld naar de collectie en ook in relatie tot de nieuwe kennis die door publieksparticipatie wordt geproduceerd.

Jonge bezoekers in het depot
Jonge bezoekers in het depot

Sponsors / begunstigers