:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Project Museale Verwervingen 1940-1948

Museum Boijmans Van Beuningen was in 1998-1999 één van de vierhonderd Nederlandse musea die meededen aan het onderzoeksproject Museale Verwervingen 1940-1948.

Rapporten Museale Verwervingen 1940-1948

Het eindrapport van dit project werd in december 1999 door de Museumvereniging gepubliceerd: E. Muller, Rapport Museale Verwervingen 1940-1948. De Gemeente Rotterdam liet de onderzoeksresultaten van de Rotterdamse musea in 1998 vastleggen in een afzonderlijk rapport door historicus dr. A.J. Bonke: De herkomst van de aanwinsten van de Rotterdamse gemeentemusea 1940-1948. Hij schreef daarna ook diverse afzonderlijke rapporten over specifieke kunstwerken of deelcollecties. 

Verder onderzoek 
In 1998-1999 heeft dr. Bonke op verzoek van de Gemeente Rotterdam tevens vervolgonderzoek verricht naar enkele specifieke verwervingen uit deze periode, naar aanleiding van een verzoek van een kleinzoon van een Joods echtpaar uit Frankfurt am Main. Drs. Anita Hopmans, hoofdconservator moderne kunst bij het RKD schreef in 2006 een uitgebreide studie over de herkomst van twee van deze werken: Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boijmans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907), december 2006. Dit resulteerde in een publicatie uit de reeks ‘Boijmans Studies’: A. Hopmans, Verwerving en restitutie: de zaak Toorop / Acquisition and Restitution: the Toorop Case, Rotterdam 2008. 

Overige restituties voortkomend uit het onderzoek. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek uit 1998-1999 en aanvullend herkomstonderzoek restitueerde het museum tenslotte op eigen initiatief twee tekeningen van Marius Bauer aan de erven van mevrouw F.S.B. Ornstein (2000), een schilderij van Nicolaas van der Waay aan de erven van de heer I.H. Leefsma (2001) en een tekening van George Hendrik Breitner aan de erven van de heer E. de Vries (2001). Meer informatie over deze zaken, afgehandelde restituties en lopende restitutieverzoeken kunt u hier vinden.