Directie en stafmedewerkers

De directie en stafmedewerkers van het museum zijn per mail te bereiken via onderstaande e-mail adressen of via telefoonnummer: 010 44.19.400

                                             
Directeur                                                                                  Zakelijk leider /
Sjarel Ex (hier vindt u meer                                                  Plaatsvervangend directeur          
informatie)                                                                               Ina Klaassen
info@boijmans.nl                                                                  klaassen@boijmans.nl                    

   
Hoofd sector Presentaties          Controller
Cathy Jacob                                Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                     haarsma@boijmans.nl

   
Hoofd Marketing en                    Hoofd Educatie en                      Hoofd Relatiebeheer en
communicatie                             publieksbegeleiding                   filantropie
Sandra van Dongen                   Catrien Schreuder                       Deirdre Carasso
svdongen@boijmans.nl            schreuder@boijmans.nl           carasso@boijmans.nl      

    
Conservator Educatie                Hoofd Documentatiecentrum    Hoofd Conservering en
Rianne Schoonderbeek             Nynke van der Wal                      restauratie
schoonderbeek@boijmans.nl   wal@boijmans.nl                       Christel van Hees
                                                                                                                 hees@boijmans.nl
  
   
Conservator Prenten                 Senior conservator                     Conservator Oude schilder-
en tekeningen                             Prenten en tekeningen              en beeldhouwkunst
Peter van der Coelen                 Albert Elen                                    Friso Lammertse 
coelen@boijmans.nl                 elen@boijmans.nl                       lammertse@boijmans.nl

    
Conservator Pre-industriële       Senior conservator                    Conservator Moderne en
vormgeving                                    Toegepaste kunst en                 hedendaagse kunst
Alexandra Gaba-van Dongen     vormgeving                                   Francesco Stocchi
dongen@boijmans.nl                  Mienke Simon Thomas              stocchi@boijmans.nl
                                                          thomas@boijmans.nl

    
Conservator Moderne en           Conservator Design                   Conservator Moderne &
hedendaagse kunst                    Annemartine van Kesteren       hedendaagse kunst en  
Saskia van Kampen-Prein          kesteren@boijmans.nl             Stadscollectie
kampen@boijmans.nl                                                                        Noor Mertens
                                                                                                                 mertens@boijmans.nl        

  
Gastconservator                         Gastconservator 'The Future of
Moderne kunst                            Fashion is Now'
Marijke Peyser                            José Teunissen
peyser@boijmans.nl                 teunissen@boijmans.nl

Fotografie: Fred Ernst, www.marcobakker.com (portret Sjarel Ex), Museum Boijmans Van Beuningen