Directie en stafmedewerkers

De directie en stafmedewerkers van het museum zijn per mail te bereiken via onderstaande e-mail adressen of via telefoonnummer: 010 44.19.400

   
Directeur                                     Zakelijk leider /
Sjarel Ex (hier vindt u meer        Plaatsvervangend directeur          
informatie)                                   Ina Klaassen
info@boijmans.nl                        klaassen@boijmans.nl                    

      
Hoofd sector Presentaties          Hoofd sector Collectie en           Controller
Cathy Jacob                               onderzoek                                   Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                     Sandra Kisters                            haarsma@boijmans.nl
                                                    kisters@boijmans.nl

   
Hoofd Educatie en                      Hoofd Relatiebeheer en
publieksbegeleiding                    filantropie
Catrien Schreuder                      Deirdre Carasso
schreuder@boijmans.nl             carasso@boijmans.nl      

  
Hoofd Documentatiecentrum    Hoofd Conservering en 
Nynke van der Wal                    restauratie
wal@boijmans.nl                       Christel van Hees
                                                   hees@boijmans.nl
  
      
Conservator Prenten                  Senior conservator                     Conservator Oude schilder-
en tekeningen                             Prenten en tekeningen               en beeldhouwkunst
Peter van der Coelen                  Albert Elen                                 Friso Lammertse 
coelen@boijmans.nl                   elen@boijmans.nl                       lammertse@boijmans.nl

      
Conservator Pre-industriële        Senior conservator                    Conservator Moderne en
vormgeving                                 Toegepaste kunst en                hedendaagse kunst
Alexandra Gaba-van Dongen     vormgeving                               Francesco Stocchi
dongen@boijmans.nl                  Mienke Simon Thomas             stocchi@boijmans.nl
                                                    thomas@boijmans.nl

      
Conservator Moderne en      Conservator Design                  Conservator Moderne &
hedendaagse kunst               Annemartine van Kesteren        hedendaagse kunst en  
Saskia van Kampen-Prein     kesteren@boijmans.nl              Stadscollectie
kampen@boijmans.nl                                                              Noor Mertens
                                                                                                  mertens@boijmans.nl 

   
Conservator Educatie             Conservator Educatie
Els Hoek                                 Rianne Schoonderbeek
hoek@boijmans.nl                  schoonderbeek@boijmans.nl     

  
Gastconservator                         Gastconservator
Moderne kunst                            José Teunissen
Marijke Peyser                            teunissen@boijmans.nl
peyser@boijmans.nl                   

Fotografie: Fred Ernst, www.marcobakker.com (portret Sjarel Ex), Museum Boijmans Van Beuningen.