Directie en stafmedewerkers

De directie en stafmedewerkers van het museum zijn per mail te bereiken via onderstaande e-mail adressen. Bellen kan naar: 010 4419400

                                                      
Directeur                                                                                             Zakelijk leider /
Sjarel Ex (hier vindt u meer                                                             Plaatsvervangend directeur          
informatie)                                                                                          Ina Klaassen
info@boijmans.nl                                                                             klaassen@boijmans.nl                    

   
Hoofd sector Presentaties        Hoofd sector Collectie en         Controller
Cathy Jacob                                 onderzoek                                    Theo Haarsma
jacob@boijmans.nl                   Patty Wageman                          haarsma@boijmans.nl
                                                       wageman@boijmans.nl

   
Hoofd Marketing en                    Hoofd Educatie en                      Hoofd Relatiebeheer en
communicatie                              publieksbegeleiding                  filantropie
Sandra van Dongen                   Catrien Schreuder                      Deirdre Carasso
svdongen@boijmans.nl            schreuder@boijmans.nl           carasso@boijmans.nl         
  
    
Conservator Prenten                   Senior conservator                      Conservator Oude schilder-
en tekeningen                               Prenten en tekeningen               en beeldhouwkunst
Peter van der Coelen                   Albert Elen                                    Friso Lammertse 
coelen@boijmans.nl                  elen@boijmans.nl                       lammerts@boijmans.nl

           
Conservator Pre-industriele       Senior conservator                           Conservator Moderne en
vormgeving                                    Toegepaste kunst en vormgeving  hedendaagse kunst
Alexandra Gaba-van Dongen     Mienke Simon Thomas                   Francesco Stocchi 
dongen@boijmans.nl                  thomas@boijmans.nl                     stocchi@boijmans.nl      

       
Conservator Moderne en             Conservator Design                    Conservator Moderne &
hedendaagse kunst                      Annemartine van Kesteren        hedendaagse kunst en  
Saskia van Kampen-Prein           kesteren@boijmans.nl              Stadscollectie
kampen@boijmans.nl                                                                          Noor Mertens
                                                                                                                  mertens@boijmans.nl           

Gastconservator
Moderne kunst
Marijke Peyser      
peyser@boijmans.nl

Fotografie: Fred Ernst, www.marcobakker.com (portret Sjarel Ex), Museum Boijmans Van Beuningen