:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Onderzoek: Unpacking Boijmans. Het koloniale verleden en de collectie

In het depot wordt onderzoek gedaan naar de museumcollectie. Dit gebeurt bijna altijd projectmatig waarbij een team van medewerkers, soms in samenwerking met externen, verantwoordelijk wordt gesteld. Een restaurator kijkt naar de staat van een kunstwerk of voorwerp, een conservator draagt bij aan nieuwe kunsthistorische kennis en een registrar zorgt dat alle informatie over de collectie terug te vinden is. Deze onderzoeksprojecten zijn essentieel voor het museum omdat het tot nieuwe inzichten over de collectie leidt.  Hoe er naar kunst, erfgoed en het verleden gekeken wordt is altijd in verandering, en onderzoek is dan ook nooit echt afgerond.

Depot Boijmans Van Beuningen
De presentatie is gratis toegankelijk met een geldig entreebewijs
Aad Hoogendoorn
Aad Hoogendoorn
Aad Hoogendoorn
Aad Hoogendoorn
 

Lopend onderzoek

In het depot wordt onderzoek gedaan naar de museumcollectie. Dit gebeurt bijna altijd projectmatig waarbij een team van medewerkers, soms in samenwerking met externen, verantwoordelijk wordt gesteld. Een restaurator kijkt naar de staat van een kunstwerk of voorwerp, een conservator draagt bij aan nieuwe kunsthistorische kennis en een registrar zorgt dat alle informatie over de collectie terug te vinden is. Deze onderzoeksprojecten zijn essentieel voor het museum omdat het tot nieuwe inzichten over de collectie leidt. Hoe er naar kunst, erfgoed en het verleden gekeken wordt is altijd in verandering, en onderzoek is dan ook nooit echt afgerond. ‘Unpacking Boijmans’ is een vervolg op het Rotterdamse onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van de stad, waaraan Museum Boijmans Van Beuningen heeft bijgedragen. Aan de hand van drie wisselende thema’s worden de sporen van het koloniale en slavernijverleden verbonden met kunstwerken en voorwerpen uit de collectie. Tijdens een periode van zes maanden wordt in samenwerking met bezoekers en een klankbordgroep bepaald langs welke inhoudelijke richtingen het onderzoek vorm gaat krijgen. 

Thema 1

6 oktober 2022 – 5 december 2022

Verschillende collectiestukken dragen de sporen van de koloniale productie, handel en consumptie van suiker, tabak, thee en koffie. De historische productie en het gebruik van deze consumptiegoederen is vaak veel ouder dan het koloniale systeem waarmee deze handelsgoederen op een omvangrijke industriële schaal door middel van dwangarbeid van tot slaaf gemaakte mensen afkomstig uit Afrika en Azië werden geproduceerd. Deze geschiedenis wordt hier ook onderzocht.

Thema 2

6 december 2022 – 6 februari 2023

In de museumcollectie bevinden zich kunstwerken en voorwerpen waarbij de manier van uitbeelden van mensen voorkomt uit koloniale en racistische representaties. Deze negatieve beeldvorming uit zich ook in de afwezigheid en onzichtbaarheid van mensen van kleur of met een niet-Europese herkomst. In de museumcollectie bevinden zich ook kunstwerken en voorwerpen uit de pre-koloniale periode waarop te zien is dat die negatieve beeldvorming nog niet aanwezig was.

Thema 3

7 februari 2023 t/m 2 april 2023

Vanaf het moment dat het toenmalige ‘Museum Boymans’ in 1849 z’n deuren opende voor het publiek is de verzameling vanuit een bepaalde tijdsgeest tot stand gekomen en tentoongesteld. Die museale geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het koloniale verleden. Zo verzamelde een kunstmuseum zoals ‘Museum Boymans’ andersoortige kunstobjecten en voorwerpen dan het Museum voor Land- en Volkenkunde (1885), waaraan ook Rotterdamse verzamelaars richting gaven.

Het onderzoek Unpacking Boijmans wordt uitgevoerd in samenwerking met een klankbordgroep