:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

KUNST / WERK

Tijdens de renovatie en vernieuwing werkt Museum Boijmans Van Beuningen aan het museum van de toekomst; wat betreft ons gebouw maar ook als museumorganisatie. Als lerende organisatie willen wij graag van mbo studenten weten welke rol verhalen, beeldcultuur en kunst spelen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In samenwerking met ROC Zadkine hebben we het project KUNST/WERK, een speciaal beroepenprogramma opgezet.

Samen organiseren we drie pop-up presentaties in school, waarin we per periode van circa 5 maanden werken met studenten van steeds weer andere richtingen. De presentaties en activiteiten van deze pop-ups worden door studenten van verschillende opleidingen ontwikkeld vanuit hun vakmanschap. Door mbo-studenten vertrouwd te maken met creatieve denkprocessen helpen wij hen hun beroepsomgeving vanuit andere perspectieven te beschouwen en ze vertrouwd te maken met veranderingen. Het museum kan voor mbo studenten een plek zijn om inspiratie op te doen, maar ook een toekomstige werkgever. Iedere periode heeft een specifieke insteek waarbij steeds het raakvlak tussen museum en mbo vakmanschap in de snel veranderende wereld en werkomgeving uitgewerkt wordt. Samen onderzoeken we de mogelijkheden en vormen van hun vakmanschap in de toekomstige museale wereld.

Drie trajecten
In februari 2020 begonnen we het eerste traject met studenten Assistent horeca en Assistent verkoop & ondernemen van het Zadkine Startcollege in Rotterdam Zuid. De masterclasses en de eind presentatie vonden (deels) online plaats. De eind tentoonstelling waarin de studenten advies gaven aan het museum kreeg de naam Plan B en was te zien op instagram.

Hierna volgen er nog twee trajecten met andere beroepsopleidingen. In de periode september 2020 tot en met januari 2021 werken we tijdens het tweede traject samen met de opleidingen Sociaal werk en Maatschappelijke zorg op Benthemplein en resulteerde in de presentatie 'Door het bos de bomen niet meer zien'. De derde periode is van maart tot en met juni 2021. Tijdens dit laatste traject werken we met studenten van de opleidingen Logistiek en Junior product manager mode dat leidde tot de tentoonstelling REVALUATION LAB.

Dit project stelt zich ten doel om een betere aansluiting tussen de culturele sector en het mbo te realiseren. Uit de evaluaties zijn we tot een aantal aanbevelingen gekomen voor toekomstige kunstprojecten met mbo-studenten download hieronder een kort verslag van het project en de aanbevelingen.

Verslag KUNST/WERK en aanbevelingen

Met dank aan

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ van Fonds 21, Van Leeuwen Van Lignac Stichting en Stichting Dorodarte