Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

KUNST / WERK

Tijdens de renovatie en vernieuwing werkt Museum Boijmans Van Beuningen aan het museum van de toekomst; wat betreft ons gebouw maar ook als museumorganisatie. Als lerende organisatie willen wij graag van mbo studenten weten welke rol verhalen, beeldcultuur en kunst spelen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. In samenwerking met Zadkine hebben we het project KUNST/WERK, een speciaal beroepenprogramma opgezet.

Samen organiseren we drie pop-up musea in school. De presentaties en activiteiten van deze pop-ups worden door studenten van verschillende opleidingen ontwikkeld vanuit hun vakmanschap. Door mbo-studenten vertrouwd te maken met creatieve denkprocessen helpen wij hen hun beroepsomgeving vanuit andere perspectieven te beschouwen en ze vertrouwd te maken met veranderingen. Het museum kan voor mbo studenten een plek zijn om inspiratie op te doen, maar ook een toekomstige werkgever. Iedere periode heeft een specifieke insteek waarbij steeds het raakvlak tussen museum en mbo vakmanschap in de snel veranderende wereld en werkomgeving uitgewerkt wordt. Samen onderzoeken we de mogelijkheden en vormen van hun vakmanschap in de toekomstige museale wereld.

Drie pop-ups vanuit verschillend vakmanschap
In februari 2020 starten we het eerste traject met studenten van het startcollege van Zadkine in Rotterdam Zuid. Begonnen wordt met een ‘Boijmans in de Klas’ les waardoor de studenten kennismaken met kunst uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Vervolgens krijgt een selecte groep studenten de kans om onder leiding van kunstenaars en museumprofessionals een serie masterclasses te volgen. Samen werken ze naar hun pop-up presentatie die naar verwachting begin juli 2020 te zien zijn. Hierna volgen er nog twee trajecten met andere beroepsopleidingen. Dit project stelt zich ten doel om een betere aansluiting tussen de culturele sector en het mbo te realiseren.

Met dank aan
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ van Fonds 21.