:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Fondsen en stichtingen

Aankopen, tentoonstellingen, educatieve projecten en nog veel meer: fondsen en stichtingen maken het mede mogelijk. Ze zijn van onschatbare waarde voor Museum Boijmans Van Beuningen.

Sluit het werk van Museum Boijmans Van Beuningen aan bij de doelstellingen van uw fonds en heeft u interesse in samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De volgende fondsen en instellingen steunen het museum:

 

 • Ammodo 
  Op het gebied van kunst steunt Ammodo vernieuwende projecten en zoekt hiervoor actief naar partners. Ammodo maakt sinds 2012 Sensory Spaces mogelijk, een tentoonstellingsreeks van zes jaar waarbij het museum internationale kunstenaars uitnodigt om site-specific werk te maken in het museum. Het museum is verheugd over deze bijzondere meerjarige samenwerking.

 • Ars Donandi
  Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Ars Donandi steunt, vanuit het W.J.O. de Vries Fonds het Boijmans Kinderbestuur en het MBO project Van Kijken naar zien. Hierdoor bindt het museum op een vernieuwende manier kinderen en een jonge doelgroep aan het museum.

 • VriendenLoterij
  VriendenLoterij, de cultuurloterij van Nederland, steunt goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Museum Boijmans Van Beuningen is vaste partner van VriendenLoterij. De loterij draagt bij aan grote aankopen en tentoonstellingen, voorheen als BankGiro Loterij, zoals in 2017 de aankoop van 'Landschap bij maanlicht' van Christiaan Dahl. Daarnaast heeft de VriendenLoterij een belangrijke financiële bijdrage geleverd ten behoeve van Depot Boijmans Van Beuningen.

 • Blockbusterfonds
  Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht om cultureel ondernemerschap te stimuleren en de realisatie van uitzonderlijke evenementen met ‘blockbusterpotentie’ mogelijk te maken. Het Blockbusterfonds is een samenwerking tussen de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. In 2018 draagt het fonds bij aan de tentoonstelling 'Pure Rubens' en in 2016 aan de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’.

 • Boekenfonds Elisabeth Grent / F.J.A.M. van der Helm
  Het boekenfonds is opgericht door F.J.A.M. van der Helm en Elisabeth Grent om boeken op (cultuur)historisch gebied op de markt te laten verschijnen. Het fonds steunde de publicatie Een droomcollectie. Surrealisme in Museum Boijmans Van Beuningen die in 2017 uitkwam.

 • Danish Arts Foundation
  De Danish Arts Foundation ondersteunt tentoonstellingen van Deense kunstenaars. Museum Boijmans Van Beuningen kreeg een bijdrage voor een overzichtstentoonstelling van de Deens-Israelische kunstenaar Tal R.

 • De Gijselaar-Hintzenfonds
  Het De Gijselaar-Hintzenfonds dankt zijn naam aan twee bemiddelde vrouwen, Theodora de Gijselaar en Johanna Hintzen. Zij brengen in 1935 hun vermogen onder in een stichting. Het fonds ondersteunt onder andere activiteiten ten behoeve van kunsteducatie. In 2016 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Alles kids’.

 • Erasmusstichting
  De Erasmusstichting beoogt met financiële bijdragen het onderwijs, de kunsten en de wetenschap in Rotterdam te bevorderen. Zij doet dit overeenkomstig de wensen van dr. Elie van Rijckevorsel, die in 1911 de Erasmusstichting heeft opgericht. De Erasmusstichting steunt in 2016 ‘Project Rotterdam’ mede mogelijk in het kader van ‘Rotterdam viert de stad’. In 2017 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’ en in 2018 de tentoonstelling 'Boijmans in de oorlog. Kunst in de verwoeste stad'. 

 • Elise Mathilde Fonds
  Het Elise Mahtilde Fonds steunt projecten in de regio's Utrecht en Rotterdam. Het fonds draagt bij aan de realisatie van Depot Boijmans Van Beuningen.

 • Fonds 21
  Fonds 21 maakt ondernemende, culturele en bijzondere sociaal-maatschappelijke initiatieven mogelijk. Het fonds steunt spraakmakende grote en kleine projecten op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zo biedt Fonds 21 aanvragers de kans om hun ambities te verwezenlijken. In 2017 draagt het fonds bij aan de tentoonstellingen 'Gek van surrealisme' en 'Change the System' en in 2018 aan de tentoonstelling 'Pure Rubens'. Daarnaast doet het museum met het project 'Van Kijken naar Zien' mee met het pilotproject 'Kunsteducatie voor MBO'ers'. Dit initiatief van het fonds is erop gericht om kunsteducatie voor het MBO te stimuleren.

 • G.Ph. Verhagen-Stichting
  De G.Ph. Verhagen-Stichting is in 1950 opgericht door de Kralingse industrieel G.Ph. Verhagen. De Stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen, die in groot Rotterdam gevestigd zijn. De G.Ph. Verhagen-Stichting draagt bij aan de realisatie van Depot Boijmans Van Beuningen. In 2017 deed de stichting een bijdrage voor de tentoonstelling 'Virtuositeit en verbeeldingskracht'.

 • Interreg Vlaanderen Nederland
  Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert samenwerkingsprojecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is essentieel: er vindt intensieve samenwerking plaats tussen partners aan beide zijden van de grens, waarbij alle partners zorgen voor aanvullende financiering. Interreg wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met steun van Interreg werkt Museum Boijmans Van Beuningen samen in een consortium van 12 universiteiten, bedrijven en musea, om te komen tot een ‘tafelmodel’ synchroton, waarmee Museum Boijmans Van Beuningen een nieuwe stap kan zetten in het materiaalonderzoek van kunstwerken.

 • Janivo Stiching
  De Janivo Stichting is opgericht door de advocaat en later ondernemer Jan de Pont (1915-1987). De stichting steunt activiteiten op het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. De stichting steunt in 2016 de tentoonstelling ‘Alles kids’.

 • K.F. Hein Fonds
  Het K.F. Hein Fonds is opgericht door directeur en later commissaris van de Steenkolen Handelsvereniging Karl Friedrich Hein. Het fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het K.F. Hein Fonds draagt in 2017 bij aan de tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’ en in 2018 aan de tentoonstelling 'Pure Rubens'.

 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
  De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting steunt in 2016 de kindertentoonstelling ‘Alles kids’ en in 2018 de tentoonstelling 'Boijmans in de oorlog. Kunst in de verwoeste stad'. 

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt Museum Boijmans Van Beuningen samen in een consortium van 12 universiteiten, bedrijven en musea, om te komen tot een ‘tafelmodel’ synchroton ontwikkeld worden, waarmee Museum Boijmans Van Beuningen een nieuwe stap kan zetten in het materiaalonderzoek van kunstwerken.

 • Mondriaan Fonds
  Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. In 2017 draagt het fonds bij aan de tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’ en 'Academy of Tal R' en aan de aankoop van de zilvercollectie van Annelies Krekel. In 2018 steunt het fonds de tentoonstelling 'Pure Rubens'. Ook steunt het fonds het museum met een bijdrage uit het Collectieprogramma bij het doen van aankopen van kunst van na 1945 van Nederlandse kunstenaars.

 • Oogfonds
  Het Oogfonds reikt jaarlijks de RAAK Stimuleringsprijs uit. De prijs is bedoeld voor een project om musea toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. In 2017 won Museum Boijmans Van Beuningen de RAAK Stimuleringsprijs met het project 'Oren en ogen tekort'.

 • Phileas - A fund for contemporary Art
  Phileas is een onafhankelijke filantropische oranisatie in Wenen die private fondsen werft om abitieuze projecten op het gebied van hedendaagse kunst mogelijk te maken. Phileas doet een bijdrage voor de tentoonstelling van het Oostenrijkse collectief Gelatin in 2018.

 • Pieter de Joode Stichting
  De Pieter de Joode Stichting ondersteunt onder andere instellingen in Rotterdam en omstreken. In 2018 draagt de stichting bij aan Kunst4Kids.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds
  Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur via het landelijke fonds en verschillende particuliere Cultuurfondsen op naam. Het museum dankt in het bijzonder ook het Breeman Talle Fonds. In 2017 draagt dit fonds bij aan de tentoonstelling 'Gek van surrealisme' en in 2018 aan 'Pure Rubens. Vanuit de afdeling ‘Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland’ steunt in 2018 de tentoonstelling 'Boijmans in de oorlog. Kunst in de verwoeste stad'.

 • Pro Helvetia
  Pro Helvetia ondersteunt en verspreidt Zwitserse kunst en cultuur vanuit Zwitserland.  In 2017 draagt Pro Helvetia bij aan de presentatie van Raphael Hefti in de reeks ‘Sensory Spaces’. In 2016 droeg het fonds bij aan de tentoonstelling 'Vocabulary of solitude. Ugo Rondinone'.

 • Rotterdam Festivals
  In het kader van ‘Rotterdam viert de stad’ draagt Rotterdam Festivals in 2016 bij aan ‘Project Rotterdam’ en aan de publicatie over J.C. Ebbinge Wubben, directeur van 1945 tot 1978 van Museum Boijmans Van Beuningen.

 • Stichting van Achterbergh – Domhof
  Stichting van Achterbergh - Domhof beheert de nalatenschap van de oprichter, Jacob van Achterbergh. Van Achterbergh heeft tijdens zijn leven een stichting opgericht met als doel de bevordering van kunst en wetenschap. In het bijzonder die van de zogenaamde toegepaste kunsten, met speciale aandacht voor oude en moderne keramiek. Het fonds stelt voor drie jaar een aankoopsubsidie voor keramiek ter beschikking.

 • Stichting Bevordering van Volkskracht
  Stichting Bevordering van Volkskracht werd in 1923 opgericht door Willem Burger. In 2016 draagt de stichting bij aan de tentoonstelling ‘Project Rotterdam’ en in 2017 aan de tentoonstellingen ‘Gek van surrealisme’ en ‘Rembrandt als etser’. In 2018 draagt de stichting bij aan de tentoonstelling 'Boijmans in de oorog. Kunst in de verwoeste stad'. Daarnaast draagt de stichting bij aan de realisatie van Depot Boijmans Van Beuningen.

 • Stichting Boschuysen
  Stichting Boschuysen is in 1564 opgericht door het echtpaar Crispijn en Agnyese van Boschuysen, en bevordert onder andere de scholing en ontwikkeling van jeugdige personen die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De stichting steunt in 2017 en 2018 de Boijmans Museumbus.

 • Stichting Boek & Wurm
  Stichting Boek & Wurm is opgericht in 2010 en maakt restauratie en conservering van waardevolle boeken en werken op papier mogelijk. De stichting maakt in 2017 de restauratie mogelijk van zestig oude drukken en boekbanden met prenten en tekeningen. In 2017 toont het museum ook de etsen van Rembrandt die zijn gerestaureerd met steun van Stichting Boek & Wurm.

 • Stichting Cultuurfonds Zeelandia
  De Stichting Cultuurfonds Zeelandia heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio Zeeland. Het Cultuurfonds Zeelandia draagt in 2016 bij aan de tentoonstelling ‘Gispen Specials’, waarin tevens een unieke lamp die normaliter in de directiekamer van het bedrijf Zeelandia hangt, wordt tentoongesteld.

 • Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderslandsch Fonds
  Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds werd in 1941 opgericht door de koopman, beoefenaar van de wetenschap en diplomaat, Hendrik Muller. Het fonds steunt onder andere belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies. Het fonds draagt bij aan de bestandscatalogus surrealisme die het museum in 2017 uitbrengt. In 2018 draagt de stichting bij aan de publicatie 'Boijmans in de oorlog. Kunst in de verwoeste stad'.

 • Stichting Dorodarte
  Stichting Dorodarte steunt met name instellingen die zich bezig houden met kinderen en/of kunst. In 2016 steunde de stichting het Boijmans Kinderbestuur, in 2017 steunde de stichting de tentoonstelling 'Virtuositeit en verbeeldingskracht'.

 • Stichting Gifted Art
  De Stichting Gifted Art is in het leven geroepen om onderzoek naar beeldende kunst te bevorderen. Ook steunt de stichting musea bij de aankoop van belangrijke kunstwerken. In 2019 steunt de stichting de tentoonstelling  Nederland <=> Bauhaus. Pioniers van een nieuwe wereld'. 

 • Stichting Groenendijk-Clemens
  De Stichting Groenendijk-Clemens is op 15 december 2008 opgericht en wil een bijdrage leveren aan kunst, cultuur, onderwijs, wetenschap, welzijn en zorg. In 2016, 2017 en 2018 maakt de stichting de Boijmans Museumbus mogelijk.

 • Stichting Harten Fonds
  De stichting Harten Fonds werd opgericht op 27 december 1988 door Jaap Harten, auteur van o.m. De Getatoeëerde Lorelei. Het Harten Fonds wil de kunst en letteren in Nederland bevorderen. Het fonds steunt de publicatie 'Nederland <=> Bauhaus. Pioniers van een nieuwe wereld' die verschijnt in 2019.

 • Stichting Mevrouw K. Hooykaas-la Lau Fonds
  De Stichting Mevrouw K. Hooykaas-la Lau Fonds steunt projecten gericht op de doelgroep blinden en slechtzienden. Het fonds steunt in 2017 het project 'Ogen en oren tekort'.

 • Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam
  De stichting Organisatie van Effectenhandelaren steunt sociaal-culturele activiteiten in het bijzonder te Rotterdam. In 2018 draagt de stichting bij aan de tentoonstelling 'Kunst4Kids'. 

 • Stichting Pieter Haverkorn van Rijsewijk
  De stichting ondersteunt wetenschappelijk onderzoek, publicaties, proefschriften, tentoonstellingen of andere publieke manifestaties die gericht zijn op beeldende kunst, kunstnijverheid en toneel uit de periode van de 17e tot en met het begin van de 20e eeuw. In 1994 werd de stichting opgericht door R.Th.C.Haverkorn van Rijsewijk die tevens het vermogen schonk. De stichting steunt in 2018 de publicatie 'Boijmans in de oorlog'.

 • Stichting Schouwenburgh
  Stichting Schouwenburgh steunt projecten en andere initiatieven die bijdragen tot sociale, economische en culturele ontplooiing van mensen in binnen- en buitenland. In 2016 droeg de stichting bij aan het Boijmans Kinderbestuur. 

 • Stichting Stad Rotterdam anno 1720
  De Stichting Stad Rotterdam anno 1720 komt voort uit de De Levensverzekering Maatschappij Stad Rotterdam N.V. De stichting ondersteunt kleinschalige projecten in de regio Rijnmond die een maatschappelijk doel dienen. De stichting draagt in 2018 bij aan de tentoonstelling 'Boijmans in de oorlog. Kunst in de verwoeste stad'. 

 • Stichting Zabawas
  Stichting Zabawas is opgericht in 2004 en steunt projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie die de Nederlandse samenleving ten goede komen. In 2016 ondersteunt de stichting de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo - de goddelijke renaissance’. In 2017 steunt de stichting de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’.

 • Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot
  De Stichting Verzameling van Wijngaarden-Boot is in 1931 opgericht door mr. Van Wijngaarden, notaris te Rotterdam, en zijn vrouw. Het fonds wil het kunst- en culturele leven in Rotterdam stimuleren. In 2017 Draagt het fonds bij aan de tentoonstelling 'Gek van surrealisme', en in 2018 aan de tentoonstelling 'Pure Rubens'.

 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. In 2016 maakt het fonds de Sander Wassink special binnen de tentoonstelling ‘Gispen Specials’ mogelijk. In 2016 reist de tentoonstelling ‘The Future of Fashion is Now’ met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door naar twee locaties in China. in 2017 steunt het fonds de tentoonstelling 'Change the System' en in 2018 de tentoonstelling 'Breathing Colour'.

 • The Getty Foundation
  The Getty Foundation is in 1984 opgericht door de J. Paul Getty Trust. The Getty Foundation ondersteunt initiatieven gericht het behoud van en het vergroten van de kennis van beeldende kunst. Met steun van The Getty Foundation kan Museum Boijmans Van Beuningen drie fellows en een onderzoeksassistent aanstellen die zullen werken aan de totstandkoming van de wetenschappelijke bestandscatalogus van de Italiaanse tekeningen in Museum Boijmans, deel I: 1400-1600. Deze omvat ongeveer 440 tekeningen, waaronder zeldzame werken van Pisanello, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giorgione, Rafaël, Pontormo, Veronese en Tintoretto. Momenteel is er nog geen wetenschappelijke bestandscatalogus van de zeer bijzondere collectie Italiaanse tekeningen en zonder deze beurs zou die ook niet kunnen komen.

 • Turing Foundation
  De Turing Foundation werd in 2006 opgericht door Pieter Geelen en zijn vrouw Françoise met de opbrengsten die hij als mede-oprichter van TomTom verkreeg bij de beursgang van dat bedrijf. Bij de oprichting kozen Pieter en Françoise Geelen vier bestedingsdoelen: Kunst, Onderwijs, Natuurbescherming en Leprabestrijding. In 2018 steunt de stichting de tentoonstelling 'Pure Rubens'. In 2013 won Museum Boijmans Van Beuningen de prestigieuze Turingtoekenning.

 • Van der Mandele Stichting
  De Van der Mandele Stichting is in 1936 opgericht door Mr. K.P. van der Mandele en zijn echtgenote H.S.M van der Mandele - Van Bosse. De Stichting verleent financiële steun aan instellingen die op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. In 2018 draagt de stichting bij aan de tentoonstelling 'Kunst4Kids'.

 • Van Leeuwen Van Lignac Stichting
  De Van Leeuwen Van Lignac Stichting is opgericht in 1995 door de Rotterdamse ondernemer Abraham van Leeuwen (1918-2001). De doelstelling van de stichting is het bevorderen van het welzijn van de Rotterdamse bevolking. Het museum ontvangt in 2016 steun voor de tentoonstelling ‘Alles kids’. In 2018 steunt de stichting  het MBO project 'Van Kijken naar Zien'.

 • Vereniging Rembrandt
  Al 130 jaar steunt de Vereniging Rembrandt musea bij de aankoop van kunst. Reeds vele aankopen zijn door de Vereniging Rembrandt mede mogelijk gemaakt waaronder topstukken van Jheronimus Bosch, Salvador Dalí, Vilhelm Hammershøi, René Magritte, Claes Oldenburg, Rembrandt van Rijn, James Rosenquist en Yves Tanguy. In 2016 steunt de Vereniging Rembrandt de aankoop van de collectie Bex/Deyne, bestaande uit werken en correspondentie van de Amerikaanse kunstenaar James Lee Byars. In 2017 steunt de Vereniging Rembrandt de aankoop van de 'Collectie Krekel'.

 • VSBfonds
  Het VSBfonds steunt kunst en cultuur in de breedste zin van het woord.  In 2017 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’ en 'Change the System'. In 2018 steunt het fonds de tentoonstelling 'Pure Rubens'.

 • VZW Natuurbehoud Pater David
  VZW Natuurbehoud Pater Davids ondersteunt de Boijmans Studie over de collectie Schoufour-Martin. Deze collectie wordt in 2017 tentoongesteld in het museum. Daarnaast draagt de stichting bij aan de tentoonstelling 'Beeldhouwkunst der Lage Landen'. 

Het museum dankt daarnaast alle fondsen en stichtingen die anoniem wensen te blijven. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over de steun van de fondsen.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op. We denken graag met u mee.

Menno Wiegman
Menno Wiegman Relatiemanager Fondsen
+31 (0)10 44.19.686 wiegman@boijmans.nl