Previous Next Facebook Instagram Twitter Back to top

Fondsen en stichtingen

Aankopen, tentoonstellingen, educatieve projecten en nog veel meer: fondsen en stichtingen maken het mede mogelijk. Ze zijn van onschatbare waarde voor Museum Boijmans Van Beuningen.

Sluit het werk van Museum Boijmans Van Beuningen aan bij de doelstellingen van uw fonds en heeft u interesse in samenwerking? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

In 2016 en 2017 steunen de volgende fondsen het museum:

 • Ammodo 

Op het gebied van kunst steunt Ammodo vernieuwende projecten en zoekt hiervoor actief naar partners. Ammodo maakt sinds 2012 Sensory Spaces mogelijk, een tentoonstellingsreeks van zes jaar waarbij het museum internationale kunstenaars uitnodigt om site-specific werk te maken in het museum. Het museum is verheugd over deze bijzondere meerjarige samenwerking. In 2016 draagt Ammodo ook bij aan de tentoonstelling ‘Ugo Rondinone: Vocabulary of Solitude’.

 • Ars Donandi

Ars Donandi is een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Ars Donandi steunt het Boijmans Kinderbestuur, dat in het najaar van 2016 van start is gegaan. Hierdoor bindt het museum op een vernieuwende manier kinderen aan het museum.

 • BankGiro Loterij

BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, steunt goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Museum Boijmans Van Beuningen is vaste partner van BankGiro Loterij. De loterij draagt bij aan grote aankopen en tentoonstellingen, zoals in 2016 de correspondentie van James Lee Byars. De BankGiro Loterij maakt in 2016 de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’ mede mogelijk.

 • Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht om cultureel ondernemerschap te stimuleren en de realisatie van uitzonderlijke evenementen met ‘blockbusterpotentie’ mogelijk te maken. Het Blockbusterfonds is een samenwerking tussen de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. In 2016 draagt het Blockbusterfonds bij aan de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’.

 • Boekenfonds Elisabeth Grent / F.J.A.M. van der Helm

Het boekenfonds is opgericht door F.J.A.M. van der Helm en Elisabeth Grent om boeken op (cultuur)historisch gebied op de markt te laten verschijnen. Het fonds steunde de publicatie Een droomcollectie. Surrealisme in Museum Boijmans Van Beuningen die in 2017 uitkwam.

 • Danish Arts Foundation

De Danish Arts Foundation ondersteunt tentoonstellingen van Deense kunstenaars. Museum Boijmans Van Beuningen kreeg een bijdrage voor een overzichtstentoonstelling van de Deens-Israelische kunstenaar Tal R.

 • De Gijselaar-Hintzenfonds

Het De Gijselaar-Hintzenfonds dankt zijn naam aan twee bemiddelde vrouwen, Theodora de Gijselaar en Johanna Hintzen. Zij brengen in 1935 hun vermogen onder in een stichting. Het fonds ondersteunt onder andere activiteiten ten behoeve van kunsteducatie. In 2016 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Alles kids’.

 • Erasmusstichting

De Erasmusstichting beoogt met financiële bijdragen het onderwijs, de kunsten en de wetenschap in Rotterdam te bevorderen. Zij doet dit overeenkomstig de wensen van dr. Elie van Rijckevorsel, die in 1911 de Erasmusstichting heeft opgericht. De Erasmusstichting steunt in 2016 ‘Project Rotterdam’ mede mogelijk in het kader van ‘Rotterdam viert de stad’. In 2017 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’.

 • Fonds 21

Fonds 21 ondersteunt initiatieven op het gebied van ‘kunst & cultuur’ en ‘jongeren & maatschappij’. Daarbij ligt de nadruk op educatie en kennisontwikkeling. Fonds 21 draagt bij aan de tentoonstelling ‘Ugo Rondinone: Vocabulary of Solitude’ in 2016 en aan de tentoonstellingen ‘Gek van Surrealisme’ en 'Change the System' in 2017.

 • G.Ph. Verhagen-Stichting

De G.Ph. Verhagen-Stichting is in 1950 opgericht door de Kralingse industrieel G.Ph. Verhagen. De Stichting heeft tot doel het verlenen van steun aan sociale en culturele instellingen, die in groot Rotterdam gevestigd zijn. G.Ph. Verhagen-Stichting maakt in 2016 ‘Project Rotterdam’ – een groepsmanifestatie mede mogelijk. In 2017 deed de stichting een bijdrage voor de tentoonstelling 'Virtuositeit en verbeeldingskracht'.

 • Janivo Stiching

De Janivo Stichting is opgericht door de advocaat en later ondernemer Jan de Pont (1915-1987). De stichting steunt activiteiten op het gebied van mens en maatschappij, kunst en cultuur en wetenschappelijk medisch onderzoek. De stichting steunt in 2016 de tentoonstelling ‘Alles kids’.

 • K.F. Hein Fonds

Het K.F. Hein Fonds is opgericht door directeur en later commissaris van de Steenkolen Handelsvereniging Karl Friedrich Hein. Het fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het K.F. Hein Fonds draagt in 2017 bij aan maakt de tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’ in 2017 mede mogelijk.

 • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. De stichting steunt in 2016 de kindertentoonstelling ‘Alles kids’.

 • Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het landelijke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Mondriaan Fonds steunt in 2016 het Boijmans Taal- en rekenprogramma, de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’ en de tentoonstelling ‘Alles Kids’. Tevens draagt het Mondriaan Fonds bij aan de aankoop van 138 stukken van kunstenaar James Lee Byars. In 2017 draagt het fonds bij aan de tentoonstelling ‘Gek van Surrealisme’ en 'Academy of Tal R'. Ook steunt het fonds het museum met een bijdrage uit het Collectieprogramma bij het doen van aankopen van kunst van na 1945 van Nederlandse kunstenaars.

 • Oogfonds

Het Oogfonds reikt jaarlijks de RAAK Stimuleringsprijs uit. De prijs is bedoeld voor een project om musea toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden. In 2017 won Museum Boijmans Van Beuningen de RAAK Stimuleringsprijs met het project 'Oren en ogen tekort'.

 • Phileas - A fund for contemporary Art

Phileas is een onafhankelijke filantropische oranisatie in Wenen die private fondsen werft om abitieuze projecten op het gebied van hedendaagse kunst mogelijk te maken. Phileas doet een bijdrage voor de tentoonstelling van het Oostenrijkse collectief Gelatin in 2018.

 • Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur via het landelijke fonds en verschillende particuliere Cultuurfondsen op naam. Dankzij het conservatorenstipendium van het fonds heeft het museum in 2016 een extra conservator in dienst. Het museum dankt in het bijzonder ook het Breeman Talle Fonds. In 2016 draagt dit fonds bij aan de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke renaissance’. Bovendien draagt het fonds, via het conservatorenstipendium bij aan het vooronderzoek ten behoeve van deze tentoonstelling. In 2017 draagt het Prins Bernhard Cultuurfonds, mede dankzij het Breeman Talle Fonds, bij aan de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’. Vanuit de afdeling ‘Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland’ steunt het fonds het Boijmans taal- en rekenprogramma.

 • Pro Helvetia

Pro Helvetia ondersteunt en verspreidt Zwitserse kunst en cultuur vanuit Zwitserland. Pro Helvetia draagt bij aan de tentoonstelling ‘Ugo Rondinone: Vocabulary of Solitude’. In 2017 draagt Pro Helvetia bij aan de presentatie van Raphael Hefti in de reeks ‘Sensory Spaces’.

 • Rotterdam Festivals

In het kader van ‘Rotterdam viert de stad’ draagt Rotterdam Festivals in 2016 bij aan ‘Project Rotterdam’ en aan de publicatie over J.C. Ebbinge Wubben, directeur van 1945 tot 1978 van Museum Boijmans Van Beuningen.

 • Stichting van Achterbergh – Domhof

Stichting van Achterbergh - Domhof beheert de nalatenschap van de oprichter, Jacob van Achterbergh. Van Achterbergh heeft tijdens zijn leven een stichting opgericht met als doel de bevordering van kunst en wetenschap. In het bijzonder die van de zogenaamde toegepaste kunsten, met speciale aandacht voor oude en moderne keramiek. Het fonds stelt voor drie jaar een aankoopsubsidie voor keramiek ter beschikking. In 2016 koopt het museum met deze subsidie een werk van Koen Taselaar.

 • Stichting Bevordering van Volkskracht

Stichting Bevordering van Volkskracht werd in 1923 opgericht door Willem Burger. In 2016 draagt de stichting bij aan de tentoonstelling ‘Project Rotterdam’ en in 2017 aan de tentoonstellingen ‘Gek van surrealisme’ en ‘Rembrandt als etser’.

 • Stichting Boschuysen

Stichting Boschuysen is in 1564 opgericht door het echtpaar Crispijn en Agnyese van Boschuysen, en bevordert onder andere de scholing en ontwikkeling van jeugdige personen die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De stichting steunt in 2017 en 2018 de Boijmans Museumbus.

 • Stichting Boek & Wurm

Stichting Boek & Wurm is opgericht in 2010 en maakt restauratie en conservering van waardevolle boeken en werken op papier mogelijk. De stichting maakt in 2017 de restauratie mogelijk van zestig oude drukken en boekbanden met prenten en tekeningen. In 2017 toont het museum ook de etsen van Rembrandt die zijn gerestaureerd met steun van Stichting Boek & Wurm.

 • Stichting Cultuurfonds Zeelandia

De Stichting Cultuurfonds Zeelandia heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de regio Zeeland. Het Cultuurfonds Zeelandia draagt in 2016 bij aan de tentoonstelling ‘Gispen Specials’, waarin tevens een unieke lamp die normaliter in de directiekamer van het bedrijf Zeelandia hangt, wordt tentoongesteld.

 • Stichting dr. Hendrik Muller’s Vaderslandsch Fonds

Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds werd in 1941 opgericht door de koopman, beoefenaar van de wetenschap en diplomaat, Hendrik Muller. Het fonds steunt onder andere belangwekkende wetenschappelijke publicaties, catalogi van tentoonstellingen en andere culturele en historische studies. Het fonds draagt bij aan de bestandscatalogus surrealisme die het museum in 2017 uitbrengt.

 • Stichting Groenendijk-Clemens

De Stichting Groenendijk-Clemens is op 15 december 2008 opgericht en wil een bijdrage leveren aan kunst, cultuur, onderwijs, wetenschap, welzijn en zorg. In 2016, 2017 en 2018 maakt de stichting de Boijmans Museumbus mogelijk.

 • Stichting Mevrouw K. Hooykaas-la Lau Fonds

De Stichting Mevrouw K. Hooykaas-la Lau Fonds steunt projecten gericht op de doelgroep blinden en slechtzienden. Het fonds steunt in 2017 het project 'Ogen en oren tekort'.

 • Stichting Zabawas

Stichting Zabawas is opgericht in 2004 en steunt projecten op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie die de Nederlandse samenleving ten goede komen. In 2016 ondersteunt de stichting de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo - de goddelijke renaissance’. In 2017 steunt de stichting de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is een cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. In 2016 maakt het fonds de Sander Wassink special binnen de tentoonstelling ‘Gispen Specials’ mogelijk. In 2016 reist de tentoonstelling ‘The Future of Fashion is Now’ met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie door naar twee locaties in China.

 • Van Leeuwen Van Lignac Stichting

De Van Leeuwen Van Lignac Stichting is opgericht in 1995 door de Rotterdamse ondernemer Abraham van Leeuwen (1918-2001). De doelstelling van de stichting is het bevorderen van het welzijn van de Rotterdamse bevolking. Het museum ontvangt steun voor de tentoonstelling ‘Alles kids’ in 2016.

 • Vereniging Rembrandt

Al 130 jaar steunt de Vereniging Rembrandt musea bij de aankoop van kunst. Reeds vele aankopen zijn door de Vereniging Rembrandt mede mogelijk gemaakt waaronder topstukken van Jheronimus Bosch, Salvador Dalí, Vilhelm Hammershøi, René Magritte, Claes Oldenburg, Rembrandt van Rijn, James Rosenquist en Yves Tanguy. In 2016 steunt de Vereniging Rembrandt de aankoop van de collectie Bex/Deyne, bestaande uit werken en correspondentie van de Amerikaanse kunstenaar James Lee Byars.

 • VSBfonds

Het VSBfonds steunt kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. In 2016 draagt het fonds bij aan de tentoonstelling ‘Fra Bartolommeo – de goddelijke Renaissance’. In 2017 steunt het fonds de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’.

 • VZW Natuurbehoud Pater Davids

VZW Natuurbehoud Pater Davids ondersteunt de Boijmans Studie over de collectie Schoufour-Martin. Deze collectie wordt in 2017 tentoongesteld in het museum. Daarnaast draagt de stichting bij aan de voorbereiding van een tentoonstelling over beeldhouwkunst in de Lage Landen.

Het museum dankt daarnaast alle fondsen en stichtingen die anoniem wensen te blijven. In onze jaarverslagen kunt u meer lezen over de steun van de fondsen.

Contact

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op. We denken graag met u mee.

Menno Wiegman
Menno Wiegman Relatiemanager Fondsen
+31 (0)10 44.19.686 wiegman@boijmans.nl