:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Sebastiaan Vrancx

Antwerpen 1573 - Antwerpen 1647

Auteur: Yvonne Bleyerveld (2012-11-27)

De schilder en tekenaar Sebastiaan Vrancx werd in 1573 in Antwerpen geboren.1 Volgens Karel van Mander was hij een leerling van Adam van Noort en ‘seer aerdigh in Landtschap, Peerdekens, en beeldekens’.2 Tussen circa 1596 en 1601 verbleef Vrancx in Italië. In 1600/1601 werd hij als vrijmeester in het Antwerpse Sint-Lucasgilde opgenomen. Daarnaast was hij factor van de Antwerpse rederijkerskamer De Violieren en was hij actief als toneelauteur en dichter.

Vrancx was gespecialiseerd in voorstellingen van plunderingen, overvallen en militaire veldslagen en wordt beschouwd als grondlegger van een dergelijke thematiek, die later door zijn leerling Pieter Snayers en door de Noord-Nederlandse kunstenaars Esaias van de Velde en Philips Wouwerman werd voortgezet. Daarnaast schilderde hij landschappen, allegorieën en volksfeesten in de open lucht. Vrancx werkte wel samen met andere Antwerpse kunstenaars als Jan Brueghel de Oude, Joos de Momper en Tobias Verhaecht, wier landschappen hij voorzag van ruiter-, gevechts- of overvalscènes.

Het getekende oeuvre van Sebastiaan Vrancx is nog niet uitvoerig bestudeerd. Omstreeks 1615 maakte hij een serie van maar liefst 35 tekeningen met episoden uit Virgilius’ Aeneas.3 Vrancx leverde ook prentenontwerpen die door Antwerpse graveurs in prent werden gebracht.4

Noten

1 Deze biografie is gebaseerd op Turner 1996, dl. 32, pp. 722-724 (J. Vander Auwera).

2 Van Mander 1604 (editie Miedema), fol. 295v.

3 Zie over die reeks, Wood Ruby 1990.

4 A. Diels, De familie Collaert (ca. 1555-1630) en de prentkunst in Antwerpen, Brussel 2010, p. 245.

Lees verder Lees minder