Huisstichtingen

Het museum wordt bij zijn belangrijkste taken – beheren, verwerven, presenteren en onderwijzen – al sinds jaar en dag door Huisstichtingen ondersteund. Deze zijn van vitaal belang voor het goed functioneren van het museum. Elk van de 7 huisstichtingen wordt beheerd door een eigen bestuur en heeft een specifiek doel:

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

Han Nefkens Fashion on the Edge

Stichting Fonds Willem van Rede

Stichting Van Beuningen/Peterich-fonds

Kalhorn/Timmermans Fonds

Stichting Lucas van Leyden

Stichting Willem van der Vorm

Steun Boijmans!

Elke bijdrage is welkom. U kunt direct het museum steunen door een gift over te maken op NL76 RABO 01403.29.072 ten name van: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam