:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Herkomstonderzoek

Roofkunst in Nederlands openbaar bezit

Nadat de nationaalsocialisten in 1933 in Duitsland aan de macht kwamen, werden Joden vervolgd en hun eigendommen geconfisqueerd. Dit mondde uit in grootschalige kunstroof vooraf en tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij kunstwerken werden geroofd, geconfisqueerd of onder dwang voor lage prijzen moesten worden verkocht, om bijvoorbeeld te voorzien in levensonderhoud of om een vlucht naar een ander land te bekostigen. Dit gebeurde onder andere in Oostenrijk vanaf de Anschluss in 1938 en in landen zoals Frankrijk en Nederland gedurende de bezetting. Via kunsthandels, veilingen of particulieren kwamen roofgoederen soms in Nederlandse musea terecht, zonder dat deze het wisten. Ook in latere jaren verwierven musea kunstobjecten, zonder te weten dat deze tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd, onder dwang verkocht of geconfisqueerd waren.

Onderzoeksprojecten Museale Verwervingen

Sinds twee decennia is er hernieuwde belangstelling voor deze roofkunst. In 1998 uitte zich dit in de opzet van het eerste landelijke onderzoeksproject van de Museumvereniging over de verwervingen in de jaren 1940-1948. Dit werd voortgezet in het huidige onderzoeksproject Museale Verwervingen vanaf 1933, dat zich concentreert op de verwervingen in de jaren 1933-1940 en 1948-heden. Museum Boijmans Van Beuningen heeft aan zowel het eerste onderzoeksproject als het daaropvolgende onderzoek deelgenomen, en rond het project Museale Verwervingen vanaf 1933 in 2018 af. Doel van deze projecten is om na te gaan of er na 1933 kunstwerken zijn verworven die in Nederlandse museumcollecties terecht zijn gekomen en waarvan de herkomst vragen oproept met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Hebben de Nederlandse musea kunstwerken in hun collecties die tussen 1933 en 1945 onder verdachte omstandigheden van eigenaar wisselden? De Museumvereniging heeft de musea gevraagd om de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken, om zo een inventarisatie te kunnen maken van voorwerpen in Nederlands museaal bezit met een herkomst die duidt of zou kunnen duiden op onvrijwillig bezitsverlies. 

Herkomstonderzoek bij Museum Boijmans Van Beuningen

Het museum biedt vanuit een kritische houding ten aanzien van de collectie graag online openheid over de herkomst van de kunstwerken in de collectie. Sinds 2010 wordt informatie over het herkomstonderzoek op de website gepubliceerd op de pagina's Museale Verwervingen 1940-1948 en Museale Verwervingen vanaf 1933, restituties naar aanleiding van het eerste onderzoek, lopende en afgehandelde restitutieverzoeken, en kunstwerken uit de collectie met een mogelijk problematische herkomst. De werken met een mogelijk problematische herkomst kunnen tevens gevonden worden op de website van Museale Verwervingen vanaf 1933.

Meer informatie:
Voor meer informatie, neem contact op met de directie van Museum Boijmans Van Beuningen via de afdeling Marketing en communicatie: telefoon: 010 - 44.19.561, e-mail: pressoffice@boijmans.nl Disclaimer 
Museum Boijmans Van Beuningen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Evenwel sluit Museum Boijmans Van Beuningen iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website. Museum Boijmans Van Beuningen tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te waarborgen. Museum Boijmans Van Beuningen heeft dan ook voor zover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met Museum Boijmans Van Beuningen via info@boijmans.nl. Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Museum Boijmans Van Beuningen en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen.