:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

De documentatie van tentoonstellingspraktijken in Nederlandse kunstmusea (1945 tot heden)

Nederlandse musea kennen een lange traditie van innovatieve tentoonstellingen en collectie presentaties. Eenmaal afgelopen bestaan ze voort in foto's en ander documentair materiaal, vaak over meerdere archieven verspreid. Dit samenwerkingsproject van de Universiteit van Amsterdam en Museum Boijmans Van Beuningen is bedoeld als aanzet voor een digitale infrastructuur om divers archiefmateriaal in onder te brengen – van fotografie tot tentoonstellingsdocumentatie – die gebruikt kan worden door kunsthistorici, museologen, tentoonstellingsmakers, educatoren, tentoonstellingsvormgevers en het algemene publiek.

Dit unieke project maakt doorgaans impliciete besluitvorming zichtbaar en beschikbaar voor interpretatie. Bovendien draagt het bij aan het bewaren en beschikbaar houden van deze bronnen voor toekomstige generaties. Het project wil onderzoekers, tentoonstellingsmakers, erfgoedspecialisten en ontwerpers met elkaar verbinden en hierdoor een sterk netwerk ontwikkelen dat uitwisseling en samenwerking stimuleert tussen het academische en museale veld.

Bezoekers op de tentoonstelling 'Dalí' in 1970. Foto: Behrens.

Uitgangspunt voor de pilot is het archief van Museum Boijmans Van Beuningen. Vanuit verschillende case studies wordt gekeken welk materiaal er beschikbaar is. Dit zijn de tentoonstellingen Dalí (1970), The Physical Self van gastconservator Peter Greenaway (1991), Vroege Hollanders, Schilderkunst van de late Middeleeuwen (2008) en Hand Made – Lang leve het ambacht (2013).

Het doel is om onderzoekvragen te formuleren en begrippen die als basis kunnen dienen voor een te ontwikkelen database. De resultaten worden gepresenteerd in diverse expertmeetings in het museum met conservatoren, archivisten en academici en in verschillende academische publicaties.

Het artikel dat geschreven is door Rachel Esner en Fieke Konijn over de uitkomst van het onderzoek vind u hier. 

Zaaloverzicht van de tentoonstelling 'The Physical Self', 1991
Zaaloverzicht van de tentoonstelling 'The Physical Self', 1991
Zaaloverzicht van de tentoonstelling 'Hand Made - Lang leve het ambacht', 2013. Foto: Lotte Stekelenburg
Zaaloverzicht van de tentoonstelling 'Hand Made - Lang leve het ambacht', 2013. Foto: Lotte Stekelenburg

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Creatieve Industrie – Kennis innovatie Mapping (KIEM), een initiatief van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).