:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
23 February 2021

Nazaten Federico Carasso schenken collectie aan Boijmans

Twintig dozen met ruim vijfhonderd prenten, tekeningen en collages van beeldhouwer Federico Carasso zijn tien jaar na zijn solotentoonstelling in Museum Boijmans Van Beuningen geschonken aan het museum. Boijmans bezit hiermee de grootste verzameling werken op papier van deze kunstenaar.

De nazaten van de Italiaans-Nederlandse kunstenaar Federico (Fred) Carasso (1899-1969) besloten in 2020 om een groot deel van diens collectie - 514 kunstwerken op papier - te doneren aan Museum Boijmans Van Beuningen. Inmiddels is de schenking van de Stichting Federico Antonio Carasso definitief. Het Rotterdamse kunstmuseum organiseerde in 2011 reeds een tentoonstelling in het Prentenkabinet over de tekeningen van Carasso die nauwelijks bekend zijn bij het publiek. De tekeningen die tijdens Fred Carasso - Werken op papier van een beeldhouwer werden getoond, maken deel uit van de schenking en sluiten aan bij de collecties popart surrealisme en beeldhouwkunst die het museum bezit. Sinds de tentoonstelling waren de werken als langdurig bruikleen bij het museum.

“De familie is heel trots en dankbaar dat Museum Boijmans Van Beuningen een representatief deel van de tekeningen van Fred Carasso wil bewaren. Zijn tekeningen weerspiegelen zijn artistieke ontwikkeling en gedachtengoed en nu blijven deze voor altijd én publiek toegankelijk bij elkaar.“

Deirdre Carasso, voorzitter van de stichting Federico Carasso.

De collectie Carasso

In de jaren tachtig werden twintig dozen met daarin de meest representatieve werken op papier samengesteld door Dedalo Carasso, zoon van de kunstenaar, tevens cultuurhistoricus en conservator. De bladen bieden tal van aanknopingspunten om het werk en leven van Carasso in perspectief te plaatsen. Daarnaast legt de verzameling verbindingen tussen zijn beeldend werk en dat van andere kunstenaars van wie het museum werk verzamelde, onder wie James Ensor en Kristians Tonny. Behalve Cobra-achtige tekeningen, figuurstudies en Jeu de massacre – een reeks maatschappijkritische prenten – omvat de schenking tientallen collages op basis van uitgeknipte tijdschriftillustraties. De vroegste voorbeelden laten zijn interesse in het surrealisme zien, terwijl latere exemplaren zijn kennis van popart weerspiegelen. 

De kunstenaar Carasso

De Italiaanse kunstenaar Fred Carasso vestigde zich in 1934 in Nederland. Carasso verwierf voornamelijk bekendheid als beeldhouwer, maar hij liet ook een omvangrijk oeuvre werken op papier na. Het tekenen gaf hem de vrijheid om te experimenteren met vorm en stijl, maar ook om zijn maatschappijkritische visie te verbeelden. Carasso kwam al vroeg in aanraking met het surrealisme toen hij in de jaren twintig als vluchteling enkele jaren in België verbleef. De Amsterdamse Galerie Robert maakte in 1938 een surrealistische overzichtstentoonstelling en organiseerde in datzelfde jaar een presentatie over de beeldhouwkunst van Carasso. Zijn surrealistische experimenten op papier bleven echter verborgen voor het publiek. Ook daarna trad hij daar nauwelijks mee naar buiten. Hij manifesteerde zich vooral als beeldhouwer en is in Rotterdam onder meer bekend als beeldhouwer van De Boeg, pal naast de Erasmusbrug. De bibliotheek van Carasso, zijn penningen en een aantal gipsen worden bewaard door Museum Beelden aan Zee. Verschillende Nederlandse musea hebben beeldhouwwerken van hem in de collectie. 

Tentoonstelling Carasso in 2011

Fred Carasso - Werken op papier van een beeldhouwer in Museum Boijmans Van Beuningen toonde tien jaar terug ruim veertig tekeningen, collages en gouaches. De selectie was aangevuld met enkele kleinere sculpturen. De getoonde werken zijn vervaardigd over meerdere decennia, ze behandelen een breed scala aan onderwerpen en zijn uitgevoerd in verschillende technieken en stijlen. 

Zichtbaarheid collectie

De schenking door Stichting Federico Antonio Carasso, in 2020 is een van de vele grote schenkingen die het museum in de afgelopen jaren heeft ontvangen. Zo werd afgelopen maand een omvangrijke surrealisme bibliotheek toegevoegd aan de museumcollectie door het echtpaar Vancrevel en De Jong. Ook ontving het museum in 2020 het werk Man met zieke hond van Co Westerik. Het museum is zeer selectief in het aannemen van schenkingen. Deze worden beoordeeld op kwaliteit en afgezet tegen het geheel van de collectie. Alle werken van Museum Boijmans Van Beuningen liggen opgeslagen in externe depots totdat deze verhuizen naar Depot Boijmans Van Beuningen dat in het najaar van 2021 de deuren opent. Werken op papier zoals de schenking van Carasso, zullen in het prentenkabinet van het Depot worden opgeslagen waar ze raadpleegbaar zijn voor het publiek en/of te zien zijn tijdens rondleidingen of tijdens depotpresentaties.