:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Organisatie

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is van wereldniveau. Het museum beheert ongeveer 154.000 objecten: van oude tot moderne en hedendaagse kunst, van kunstnijverheid tot design.

De activiteiten van het museum richten zich nu op het Depot Boijmans Van Beuningen, Zuid. Boijmans Van Beuningen en de reizende tentoonstellingen. In 2022 bezochten 265.00 bezoekers het depot in het centrum van Rotterdam.

Het bankrekeningnummer is: NL76 RABO 0140 3290 72 ten name van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen. Het nummer bij de Kamer van Koophandel is: 24383967.

Algemene bezoekersvoorwaarden museum en depot

Wie een activiteit of een locatie van Museum en Depot Boijmans Van Beuningen bezoekt, gaat akkoord met de algemene bezoekersvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn hieronder in te zien.

Missie van het museum

Door het koesteren, ondersteunen en vieren van de vrijheid van expressie door kunstenaars en het hebben van respect voor oude, nieuwe en controversiële ideeën, willen we iedereen een uitdagend perspectief op de wereld bieden.

Wij verzamelen, onderzoeken, documenteren, conserveren en restaureren, alleen en met anderen, zeven eeuwen beeldende kunst en vormgeving. We voegen kennis en nieuwe inzichten toe en programmeren vooruitstrevend met onze eigen collectie als uitgangspunt.

We bieden iedereen een waaier aan mogelijkheden om te grasduinen door de kunstgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu. We verbinden, prikkelen verbeelding, geven inspiratie en stimuleren creativiteit.

Beleidsplan Museum in Transit / Museum als Netwerk

De visie op het museum is mede beschreven aan de hand van de
organisatiedoelen die zijn benoemd in het organisatieontwikkelingstraject:

 • Internationaal museum
 • Actief betrokken bij Rotterdam
 • Verdubbelen aantal bezoekers
 • Dynamische organisatie
 • Financieel zelfstandig

De visie bestaat uit drie delen:

Deel I De kern van het museum: in continuïteit en in transit
Deel II Het ondernemende museum: draagvlak, communicatie en exploitatie
Deel III De bedrijfsvoering

‘Hold your beliefs lightly’ (Grayson Perry)

Medewerkers

 

Medewerkers zijn per mail te bereiken op info@boijmans.nl of via telefoonnummer: 010-4419400. Contactgegevens van directie en stafmedewerkers van Museum Boijmans Van Beuningen vind je hier.

 

Medewerkers

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen bestaat uit maximaal zeven leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid slaat de Raad acht op de profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen. Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar diversiteit, onder meer op het gebied van een evenwichtige verdeling over m/v, leeftijd en (inter)nationale/lokale achtergrond. Eén van de leden wordt geacht expliciet het vertrouwen te genieten van de families die Museum Boijmans Van Beuningen groot hebben gemaakt. De Raad dient bij voorkeur te beschikken over deskundigheid op wetenschappelijk, artistiek, financieel, economisch, juridisch en politiek/bestuurlijk gebied. Bij voorkeur heeft één van de leden een achtergrond in (inter)nationaal museumbeleid. De Raad van Toezicht functioneert conform de Governance Code Cultuur en streeft naar meerstemmige samenstelling, waarbij de Code Culture Diversiteit richtinggevend is. De profielschets van de Raad wordt telkens voor vier jaar door de Raad vastgesteld en is openbaar.

Huidige samenstelling

 • De heer mr. J.B.J. Stegmann (1960), lid van van de raad van commissarissen Janssen de Jong Groep, en MN Services 
 • Mevrouw drs. L.A. Goossens-Kloek RA (1971), bedrijfseconoom en accountant Deloitte
 • Mevrouw U. Erbslöh, MBA (1966), managing director Fondation Beyeler
 • De heer ir. A. Salemi (1977), partner SENS real estate b.v., lid raad van commissarissen Elan Wonen
 • Mevrouw mr. M. Hoogesteger (1968), advocaat vastgoed, lid RvA Bouwpower VNO-NCW
 • Ir. C.W. van der Vorm (1972), Film- en documentaire-maker, ondernemer

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 • Rooster van aftreden Raad van Toezicht Download
 • Samenstelling en functies binnen de Raad van Toezicht Download

Download de Governance Code Cultuur

Download de Fair Practice Code

Ethische code voor musea

ANBI

Museum Boijmans Van Beuningen en de steunstichting Stichting Museum Boijmans Van Beuningen hebben alle twee de culturele ANBI-status. Ook de huisstichtingen Lucas van Leyden en Fonds Willem van Rede hebben deze status.

Meer informatie

Jaarverslagen

Ga via onderstaande button naar de jaarverslagenpagina van Museum Boijmans Van Beuningen, verschenen vanaf 2006.

Ga naar jaarverslagen

Organogram

 • Bekijk het organogram van Museum Boijmans Van Beuningen download

Collectieplan 2024-2025

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen bevat circa 154.000 objecten en bestaat uit teken- en prentkunst, oude schilder- en beeldhouwkunst, moderne, eigentijdse beeldende kunst en toegepaste kunst en een grote verzameling vormgeving. Ondanks de veelzijdigheid van de collectie zijn er wel degelijk accenten te leggen. Het museum benadert de collectie als een eenheid in verscheidenheid, en koopt doelbewust werken aan die wegens hun kwaliteit zichtbaar zullen zijn in de verzameling en de grenzen tussen de verschillende disciplines overschrijden of die op andere wijze grensverleggend zijn.