:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Bruiklenen

Museum Boijmans Van Beuningen kent een intensief bruikleenverkeer. Jaarlijks worden tussen de 400 en 500 kunstwerken uitgeleend aan musea over de hele wereld. Voordat een bruikleen wordt toegezegd wordt naast de beschikbaarheid, ook de reisvaardigheid en de conditie van het werk beoordeeld. De administratieve en praktische afhandeling van een bruikleen heeft bepaalde tijd nodig, daarom zijn aan de aanvraag van een bruikleen voorwaarden verbonden. 

Procedure

De aanvraag dient per e-mail te worden ingediend bij het Bruikleenbureau (contactgegevens onderaan deze pagina). Een kopie per post is niet nodig. U wordt indien mogelijk binnen drie maanden geïnformeerd over het besluit omtrent het al dan niet toekennen van het bruikleen. Bij dit besluit worden, naast de conditie van het uit te lenen werk en de mate waarin het werk in het recente verleden is uitgeleend, ook de omstandigheden van de aanvragende instelling meegewogen. Het bij de aanvraag meesturen van een facility report en klimaatuitdraaien stellen we dan ook zeer op prijs. 

Om een bruikleen zorgvuldig te kunnen afhandelen, dienen bruikleenaanvragen minimaal 6 maanden voor aanvang van de tentoonstelling aan Museum Boijmans Van Beuningen te worden verstuurd. Aanvragen die minder dan 6 maanden voor de openingsdatum bij ons binnenkomen, zullen we wel in behandeling nemen, maar kunnen worden afgewezen in verband met de korte termijn.

Indien een bruikleen wordt toegezegd wordt de bruikleennemer op de hoogte gesteld van de kosten en voorwaarden voordat het contract wordt opgemaakt.  

Kosten

 • Opmaken conditierapport: € 75,- tot € 300,- per werk, afhankelijk van het formaat en de complexiteit. Bij sommige, exceptionele bruiklenen kan dit bedrag hoger, dan wel lager zijn.
 • Noodzakelijke conserveringswerkzaamheden (zoals restauraties; het plaatsen van glas; klimaatvitrine): variabel
 • Kosten verpakking (kisten, transportframes, etc.): variabel (via transporteur)
 • Prenten en tekeningen:
  - Passe-partout: € 75,- per werk;
  - Lijst: € 50,- tot € 90,- per werk, afhankelijk van het formaat
 • Verzekering: indien de bruikleennemer een geregistreerd museum is, is het de bruikleennemer toegestaan om binnen Nederland het bruikleen beperkt te verzekeren. De bruikleennemer dient een verzekering af te sluiten voor uitsluitend herstelbare schade, en is niet aansprakelijk voor total loss of diefstal van het bruikleen. 
 • Transport: via kunsttransporteur*
 • Indien wij een koerier sturen om het bruikleen te begeleiden, worden de reiskosten van onze koerier via de transporteur verrekend. Buiten Nederland vragen wij een per diem van € 65,-.
 • Eventuele extra kosten inzet personeel: € 60,- per uur
 • Fotomateriaal ten behoeve van de tentoonstelling dient apart te worden aangevraagd. Zie hiervoor de pagina over het aanvragen van beeldmateriaal.

*De bruikleennemer dient zelf zorg te dragen voor de verpakking van het bruikleen, de richtlijnen van Museum Boijmans Van Beuningen zijn hierbij doorslaggevend. De bruiklenen worden ingepakt door de transporteur. U dient eerst contact op te nemen met de betrokken registrar en vervolgens met één van de door ons genoemde transporteurs. De kosten kunt u met de transporteur verrekenen. 

NB Indien een in behandeling genomen aanvraag op zeker tijdstip door de aanvragende instantie wordt ingetrokken, worden reeds gemaakte kosten doorberekend. 

Contact

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Uw bruikleenverzoek kunt u sturen naar:

Museum Boijmans Van Beuningen
t.a.v. Ina Klaassen - directeur
Postbus 2277
3000 CG Rotterdam

Contact Bruikleenbureau
Contact Bruikleenbureau