:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top

Diversiteit & inclusie

Wij geloven dat kunst mensen verrijkt en verbindt. Museum Boijmans Van Beuningen is er voor ons allemaal, maar op dit moment bereiken we velen nog niet. Door de collectie te verbinden aan een meerstemmig en inclusief programma en in de organisatie te werken aan een veilige, transparante en open cultuur, zetten we in op ervaringen met kunst en design voor iedereen.

Diversiteit & inclusie start met kennis over wat het betekent om een divers en inclusief museum te zijn. Hierbij gaat het om de zogenaamde vier P’s: personeel, publiek, programma en partners. We begonnen met het vormgeven van het proces tijdens de pandemie, samen met Mourad El Moussati die ons bijstond in de kennismakingsfase, waarin we verkenden hoe wij ons als medewerkers van Boijmans individueel verhouden tot dit thema, waarom de organisatie hiermee aan de slag gaat en welke bestaande initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie er al zijn. Vervolgens verkregen we meer kwalitatief en kwantitatief inzicht in de stand van zaken en hebben we met elkaar bepaald waar Boijmans wil staan met betrekking tot dit diversiteit & inclusie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het concretiseren van deze begrippen. Nu denken wij samen na over welke acties, initiatieven en beleid er nodig zijn om ‘het gat’ tussen waar Boijmans staat en waar het wil staan te overbruggen. 

Museum Boijmans Van Beuningen heeft zich gecommitteerd aan diversiteit en inclusie, ondersteund door de diversiteitsadviseur Mourad El Moussati. Ina Klaassen ondertekende op 5 oktober 2021, samen met directeuren van RCB-instellingen (Rotterdamse Culturele Basis), het Charter Diversiteit & Inclusie van de SER (Sociaal-Economische Raad). De museumorganisatie heeft het bekende onderscheid in thema op basis van de vier P's overgenomen. Personeel, Programma, Publiek en Partners.

Als je vragen hebt over diversiteit en inclusie, neem dan contact op met Mourad El Moussati via mourad.elmoussati@boijmans.nl

Toegankelijkheid

Wil je weten wat we op het gebied van toegankelijkheid doen? 

Klik hier