:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
30 October 2014

Verslag docentenmiddag Boijmans taal- en rekenprogramma

De eerste docentendag van het seizoen, die in het teken stond van het Boijmans Taal- en rekenprogramma, kende een hoge opkomst. Tegen de tachtig leerkrachten uit het primair onderwijs, cultuurprofessionals en andere geïnteresseerden kwamen naar het programma dat Museum Boijmans Van Beuningen had georganiseerd.

Wat is het Boijmans Taal- en rekenprogramma? 

Hoofd Educatie en Publieksbegeleiding Catrien Schreuder trapte de middag af met een korte uitleg over het Boijmans Taal- en rekenprogramma. Dit driejarige programma verbindt kunsteducatie aan de wereld van taal en rekenen. Het programma beoogt het beste van twee werelden bij elkaar te brengen: door het kijken en praten over en analyseren van kunst, werk je aan taal- en rekenvaardigheden van kinderen. Lees meer over de lessen die het museum in het kader van het Boijmans Taal- en rekenprogramma aanbiedt.

Een jaar lang Boijmans in de Klas

Kunstenaar Wolf Brinkman gaf het afgelopen jaar iedere week les aan groep 1/2 en groep 3/4 op de Fridtjof Nansenschool in Ommoord en een groep 3 en een groep 4 op de Taaltuin in Schiedam. Samen met de leerkrachten van de klassen gaf hij een presentatie over zijn aanpak in de klassen en de ervaringen met het werken aan taal- en rekenvaardigheid aan de hand van kunstwerken uit de museumcollectie. Hij laat op inspirerende wijze zien hoe creativiteit bij kinderen kan worden gestimuleerd. Hierin is vaak het proces belangrijker dan het eindresultaat. Het mooie is dat alle kinderen mee kunnen doen en er vaak ook verrassende uitkomsten zijn. De kinderen waarvan je normaal geen reactie verwacht, geven die nu wel. Thema’s en onderwerpen die hij behandelt in z’n les zijn het begrip verfklodder naar aanleiding van een Monet, textuur, symmetrie, de kleuren in een Rothko, meten met een bamboestok en het leven op de maan. De kinderen waren vaak zo enthousiast en gemotiveerd dat ze woorden en nieuwe begrippen zelf toe gingen passen in de reguliere lessen.

Kunsteducatie en kinderen uit Turks-Nederlandse gezinnen

Elsje Miedema, taal- en cultuurcoördinator van OBS de Taaltuin, vertelde over het onderzoek dat zij onlangs verrichte voor haar masterstudie aan het Piet Swart Institute. Zij bestudeerde de relatie tussen kunsteducatie en de thuiscultuur van Turks- Nederlandse basisschoolleerlingen. Het blijkt dat deze kinderen vaak de context missen bij kunsteducatie op basisscholen. Dit heeft zeker ook te maken met de thuissituatie van de kinderen en de beelden die ze vanuit hun cultuur meekrijgen. Verder ontbreekt er vaak een leescultuur terwijl prentenboeken en boekfiguren een belangrijk onderdeel uitmaken van ons onderwijs. Het onderwijs zou volgens Miedema actiever moeten proberen om aan te sluiten bij de leefwereld en beeldcultuur van deze kinderen.

Kunst en rekenen

Ronald Keijzer, projectleider van de Grote Rekendag, is werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Hij benadrukte in zijn presentatie het belang van contextgericht rekenen. In de kerndoelen van het primair onderwijs staat nadrukkelijk dat kinderen wiskundig geletterd en gecijferd moeten raken. Volgens Keijzer zou daarom meer aandacht uit moeten gaan naar toegepaste vormen van rekenonderwijs. De Grote Rekendag heeft als doel om rekenen een dag helemaal anders te presenteren en dan vooral in een spannende context. In 2015 staat deze dag in het teken van rekenen en kunst, waarbij een samenwerking is aangegaan met Museum Boijmans Van Beuningen in het kader van het Boijmans Taal- en rekenprogramma. Zo’n 1500 scholen uit heel Nederland doen jaarlijks mee aan de Grote Rekendag. Keijzer haalde in zijn presentatie nadrukkelijk de beeldvorming onderuit dat Nederlandse kinderen niet kunnen rekenen. Nederland staat nog steeds in de wereldwijde top 10 van rekenen. Kinderen beleven er alleen nog te weinig lol aan en dit kan de Grote Rekendag ondervangen doordat deze dag onderzoekend leren stimuleert. Door kunst krijg je greep op de ruimte, ontwikkel je er een taal bij en leer je redeneren. Begrippen als roteren, perspectief, kijklijn en verdwijnpunt zijn zowel in rekenkunde als de kunst terug te vinden hebben meer gemeen dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Voor meer informatie over de Grote Rekendag, klik hier.

Taal- en rekenmuseumlessen

De middag wordt afgesloten met een proeverij van die museumlessen die speciaal voor het Boijmans Taal- en rekenprogramma zijn samengesteld: Papegaai Paulo (groep 0-2), Kunstpraat (groep 3 en 4) en Kunstmaten (groep 3 en 4).