:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
27 March 2015

Hoge 'betrokkenheid' tijdens museumles

De afgelopen maanden deed Gerdine Velthoven, masterstudente pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam, afstudeeronderzoek in het museum. Zij onderzocht de kleuterles Papegaai Paulo en richtte zich daarbij op het meten van de ‘betrokkenheid’  bij de leerlingen.

kleuters in het museum

Volgens de Vlaamse onderwijskundige Ferre Leavers, grondlegger van het zogenoemde ‘ervaringsgericht onderwijs’ is diepgaand leren is alleen mogelijk wanneer een kind betrokken is. Onder betrokkenheid verstaat hij ‘een kwaliteit van de menselijke activiteit, waarbij iemand zich openstelt, geboeid en gemotiveerd is, en daarbij energie vrijmaakt en voldoening ervaart.’

Een mooie testcase, want hoe staat het met de betrokkenheid van leerlingen tijdens een museumles? Kan een museumbezoek inderdaad bijdragen aan cognitieve ontwikkeling van kinderen, zoals beoogd in het Boijmans Taal en rekenprogramma?

Het onderzoek wijst uit dat de betrokkenheid tijdens de lessen zeer hoog is, vooral op het gebied van ‘concentratie’, ‘reactietijd’ en ‘voldoening’. Andere aspecten, konden nog sterker, waarvoor het onderzoek enkele zinvolle  aanbevelingen doet.

Lees hier de samenvatting van haar onderzoek: Samenvatting Kunst van betrokkenheid

Met dank aan Gerdine Velthoven en de hogeschool Rotterdam.