:host { --enviso-primary-color: #FF8A21; --enviso-secondary-color: #FF8A21; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Tiktok Linkedin Back to top
20 March 2014

Flipping the classroom bij Brancusi, Rosso en Man Ray

voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die dit voorjaar de tentoonstelling Brancusi, Rosso en Man Ray gaan bezoeken, draaien wij de rollen om. De leerlingen vertellen, de museumdocent luistert: flipping the classroom. Hiervoor hebben we een speciale vorm ontwikkeld waarin de iPad een centrale plaats inneemt.

Hoe werkt het?

  • Bij binnenkomst worden de leerlingen in groepjes van drie verdeeld. Ieder groepje krijgt een iPad.
  • De museumdocent neemt alle leerlingen mee en geeft ze een gezamenlijke korte introductie.

De les zelf bestaat uit drie delen

  • Eerst gaan ze naar Rosso. Daar geeft de museumdocent alle leerlingen gezamenlijk een korte introductie op de kunstenaar. Vervolgens gaat elk groepje van drie naar een ander kunstwerk toe. Daar krijgen ze een opdracht op de iPad, die ze onder een bepaalde tijdsdruk moeten maken. Dat kan een kijk-opdracht zijn, maar ook een opdracht om een foto te maken of informatie op te zoeken. Met de antwoorden en bevindingen maken zij van iedere kunstenaar een profiel aan, met een knipoog naar Facebook.
  • Als de tijd om is, verzamelen de leerlingen weer bij de museumdocent. Daar presenteert ieder groepje zijn bevindingen.
  • Bij elk van de twee andere kunstenaars, Brancusi en Man Ray, volgt eenzelfde traject

Waarom deze vorm?
De vorm van deze nieuwe museumles is een experiment, maar wel een die volgens ons past bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Daar is immers het omdraaien van de rollen een groeiend succes: de leraar biedt zijn les aan in de vorm van een video die de leerlingen thuis kunnen kijken, waarna hij ze op school begeleidt in het delen en bespreken van de nieuwe informatie. De leerkracht benut zijn tijd in de klas niet zozeer om informatie te geven, immers, die informatie is overal voor handen. Hij benut zijn tijd om de discussie te begeleiden, vragen te beantwoorden en de leerlingen kans te geven om van elkaar te leren.

Vraag bij Brancusi, Rosso en Man Ray was voor ons:

hoe kunnen we de tijd van de leerlingen in het museum benutten om te stimuleren dat ze zelf zoveel mogelijk aan het kijken en onderzoeken zijn?

We denken met deze ‘multimediale museumles’ daarvoor een spannende vorm te hebben gevonden en zijn benieuwd naar de ervaringen. De museumles wordt ontwikkeld door Pia Westgren en Berber de Vries, in samenwerking met Karen de Moor.

Catrien Schreuder