Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
Six Lions in a Wood

Ask anything

Loading...

Thank you. Your question has been submitted.

Unfortunately something has gone wrong while sending your question. Please try again.

Request high-res image

More information

The Master of the Death of Absalom is an anonymous artist who worked in the northern Netherlands, probably in Haarlem. He employed the chiaroscuro technique for this sheet with five lions and a lioness in various poses, drawing with a dark ink on a violet-grey surface and then adding details and highlights with white paint. The schematic heads of the animals suggest that they are based on drawings in a model book or on prints.

Read more Read less

Collection book

Collection book Order

Specifications

Title Six Lions in a Wood
Material and technique Pen and black ink, heightened with white, framing lines with the pen in black ink, on violet-gray prepared paper
Object type
Drawing > Two-dimensional object > Art object
Location This object is in storage
Dimensions Height 192 mm
Width 253 mm
Artists Tekenaar: Meester van de Dood van Absalom
Vroegere toeschrijving: Hans Bocksberger (I)
Accession number MB 1707 (PK)
Credits Schenking / Donation: G.C.A. Basch 1930
Department Drawings & Prints
Acquisition date 1930
Age artist Unknown
Signature none
Watermark none (vH, 7P)
Inscriptions none
Mark none
Provenance Art dealer G.C.A. Basch, Rotterdam, by whom presented to the museum, 1930
Exhibitions Maastricht 2000, no. 10; Girona/Salamanca/Palma de Mallorca 2001, no. D10; Rotterdam 2003; Paris/Rotterdam 2014, no. 22
Internal exhibitions Vroege Nederlandse tekeningen - Van Bosch tot Bloemaert (deel 2) (2015)
External exhibitions Bosch to Bloemaert. Early Netherlandish Drawings (2017)
Bosch to Bloemaert. Early Netherlandish Drawings from the Museum Boijmans Van Beuningen (2014)
Research Netherlandish Drawings of the 15th and 16th Centuries.
Literature Jaarverslag 1930, pp. 5-6 (Melchior Bocksberger); Maastricht 2000, p. 210, nr. 10 (Hans Bocksberger the Elder); Kaeppele 2003, p. 271, nr. 2.6.4 (not Bocksberger); Pokorny 2005, p. 113, n. 4 (Master of Absalom); Pokorny in Bruges 2005, p. 50, n. 4
Material
Object
Technique
Highlight > Painting technique > Technique > Material and technique
Geographical origin Italy > Southern Europe > Europe

Please note: The metadata of this object have not been checked.
Contact a curator if something seems incorrect.

Author: Judith Niessen

This description is currently only available in Dutch.

Deze vijf leeuwen en een leeuwin in een bos zijn getekend in de zogenaamde chiaroscuro techniek, waarbij op een gekleurde ondergrond de contouren en enkele details met een penseel in zwarte inkt zijn aangebracht en andere details, zoals de manen van de leeuwen en de beplanting, in witte dekverf werden toegevoegd.

Tot zeer recent werd de tekening toegeschreven aan een kunstenaar uit de Duitse Bocksberger-familie uit Salzburg, die in een gelijksoortige chiaroscuro-techniek diergroepen uitbeeldden.1 De stijl van dit blad wijkt echter te zeer hiervan af om een dergelijke toeschrijving te kunnen handhaven. De tekening is vermoedelijk gemaakt door de Meester van (de dood van) Absalom, zoals Erwin Pokorny al eerder suggereerde.2 De voorstelling is getekend in dezelfde schematisch-decoratieve stijl die kenmerkend is voor de groep werken die aan deze kunstenaar wordt toegeschreven.3 Ook de opvallend brede toets kennen we van meerdere tekeningen uit deze groep, zoals de Oriëntaalse mannentronie in New York. (afb. 1).4 In de brede arceringen in zwarte inkt op de schouder van de oriëntalist en de opzet van de volle witte baard met zwarte krullen aan de uiteinden zijn de tekeningen in stijl duidelijk aan elkaar verwant. De sjabloon-achtige bladeren van de begroeiing in de voorgrond komen ook voor op een aantal tondo’s (circkelvormige tekeningen) van de Meester van Absalom in Dresden.5 De aanduiding van de bosgrond en de arceringen rondom de leeuwen is vergelijkbaar met die in de tekening waarop twee monsters zijn te zien.6 Net als bij de ‘monster’-tekeningen van de meester, is het aannemelijk dat, gezien de schematische opzet van de koppen op de Rotterdamse tekening, de kunstenaar zich ook voor de leeuwen heeft gebaseerd op voorbeelden in modelboeken of op bestaande gravures.7

Met hun imposante uiterlijk en krachtige imago zijn leeuwen altijd een geliefd ondersteunend motief in de beeldende kunst geweest. Ze zijn het attribuut van meerdere heiligen, bevolken diverse historische taferelen, dienen als heraldisch embleem, of staan als levensgrote wachters bij paleizen en kastelen. In het huidige formaat van het blad (de tekening is aan alle kanten afgesneden), zijn de leeuwen zelf het onderwerp van de tekening. Er zijn verder geen aanwijzingen dat ze oorspronkelijk wel deel uitmaakten van een bepaalde geschiedenis. De tekening lijkt dan ook vooruit te lopen op voorstellingen in de beeldende kunst, waarin groepen dieren centraal staan en die in het bijzonder vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw grote populariteit genoten.

Het is niet duidelijk waar het blad voor diende. Mogelijk was het, net als andere chiaroscuro tekeningen van de Meester van Absalom, een model voor een glasraam. Ook is het denkbaar dat het als verzamelobject bedoeld was. Iets eerder in 1521, tekende Albrecht Dürer een paar aquarellen met leeuwen, die als zodanig waren bedoeld. Ook is van enkele tekeningen van de Meester van Absalom ook wel aangenomen, dat ze voor de verkoop bedoeld waren, zoals Twee monsters in een landschap in Leiden.8

De Twee Monsters en de Oriëntaalse mannenkop zijn recent door Koreny rond 1525-35 gedateerd. Op basis van de verwantschap tussen deze tekeningen en het hier besproken blad, kan dezelfde ontstaansdatum voor deze zes leeuwen worden gesuggereerd.9

[caption id="attachment_14532" width="575" align="alignleft"]fig. 1 Master of the Death of Absalom. Head of a Bearded Man Wearing a Turban, c. 1500-1525. New York, Metropolitan Museum of Art, inv. no. 1975.I.863 (Robert Lehman Collection, 1975)fig. 1 Master of the Death of Absalom. Head of a Bearded Man Wearing a Turban, c. 1500-1525. New York, Metropolitan Museum of Art, inv. no. 1975.I.863 (Robert Lehman Collection, 1975)[/caption]

Footnotes

1 Jaarverslag 1930, pp. 5-6; Maastricht 2000, nr. 10. Zie bijvoorbeeld. Dodgson 1931, pp. 16-17, ill.

2 Pokorny 2005, p. 113, n. 4.

3 Stijlomschrijving overgenomen van Pokorny 2011, p. 135.

4 New York, The Metropolitan Museum, Robert Lehmann collection, inv. nr. 1975.I.863, zie: Koreny in Haverkamp-Begemann 1999, nr. 27, ill.

5 Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett, inv. nrs. C 2732, C 3567, C 3569-3570; Ketelsen/Hahn 2011, pp. 144-145, ills.

6 Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, Kupferstich-Kabinett, inv. nr.  C 1980-418; Ketelsen/Hahnp. 142, ill.

7 Een soortgelijke schematische leeuwenkop in chiaroscuro techniek op rood geprepareerd papier bevindt zich in de collectie van de Duke of Devonshire te Chatsworth en wordt toegeschreven aan Jost Amman (1539-1591); Jaffé 1993, nr. 194, ill.

8 Koreny 2012, p. 392. Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden, Prentenkabinet, inv. no. PK-T-3672.

9 Koreny 2012, p. 402, nr. 56 en p. 405, ill. 56b. Fritz Koreny onderschrijft de toeschrijving aan de Meester van Absalom en de datering van deze tekening. Mondelinge communicatie, april 2012.

Show catalogue entry Hide catalogue entry

All about the artist

Meester van de Dood van Absalom

werkzaam Haarlem 1500 - 1549

Bekijk het volledige profiel