:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
Standing Woman and Seated Man

Standing Woman and Seated Man

Jacques de Gheyn (II) (in circa 1600-1625)

Ask anything

Loading...

Thank you. Your question has been submitted.

Unfortunately something has gone wrong while sending your question. Please try again.

Request high-res image

More information

Specifications

Title Standing Woman and Seated Man
Material and technique Black chalk, pen and brown ink, heightened with white, on gray paper
Object type
Drawing > Two-dimensional object > Art object
Location This object is in storage
Dimensions Height 241 mm
Width 265 mm
Artists Tekenaar: Jacques de Gheyn (II)
Accession number H 8 (PK)
Credits Bruikleen / Loan: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen 1940 (voormalige collectie / former collection Koenigs)
Department Drawings & Prints
Acquisition date 1940
Age artist Between 30 and 64 years old
Signature none
Inscriptions 'de Gheyn' (at lower left, in pen and brown ink, '12:6' (verso, lat lower left, in black chalk), 'L' (verso, at lower left, in red chalk), 'No 14' (verso, at lower left, in black chalk)
Collector Collector / Franz Koenigs
Mark none (L.1023a missing)
Provenance (?) Jan Lucas van der Dussen (1724-1773), his (†) sale, Amsterdam (Hendriksz et al.), 31 October 1774 sqq., no. 731 (‘Een zittende man en een staande vrouw’), fl. 2,- to IJver [copy RKD]; art dealer Fredrik Willem Greebe, his (†) sale, Amsterdam (Schley et al.), 8 December 1788 sqq., Album G, no. 21, together with nos. 22-24, fl. 10.- to Versteegh [Van Regteren Altena 1983, under no. 56]; Dirk Versteegh, his sale, Amsterdam (De Vries et al.), 3 November 1823, Album 2P, no. 25 or one of the portfolios P, S, U; Sale (De la Faille de Waerloos, Van den Berch van Heemstede, et al.) Amsterdam (Muller), 19 January 1904, no. 119 , fl. 32,- to De Vries; Albertina, Vienna ((?) inv. 18770); H. Stinnes; Franz W. Koenigs (1881 1941), Haarlem, 1926, on loan to the museum, 1935-1940; purchased with the Koenigs collection by D.G. van Beuningen (1871-1955), Rotterdam and presented to the Stichting Museum Boymans, 1940; on loan to the museum since 1940
Research Netherlandish Drawings of the 15th and 16th Centuries.
Material
Object
Technique
Highlight > Painting technique > Technique > Material and technique
Geographical origin Northern Netherlands > The Netherlands > Western Europe > Europe

Please note: The metadata of this object have not been checked.
Contact a curator if something seems incorrect.

Entry catalogus Netherlandish Drawings of the 15th and 16th Centuries.

Author: Yvonne Bleyerveld

This description is currently only available in Dutch.

‘Een Studieblaadtje, zynde het eene een zittende Man, en ’t andere een staande Vrouw, kragtig met de pen geteekend, door Jacques de Gheyn’, zo werd deze tekening omschreven in de veilingcatalogus van 8 december 1788. In de twintigste eeuw werden de twee uitgebeelde personen wel beschouwd als Maria en Johannes. Ten onrechte, want zowel wat betreft uiterlijk als in houding en gebaar doen zij in niets denken aan de manier waarop deze twee nieuwtestamentische hoofdrolspelers traditioneel verbeeld worden. Vooral de kniebroek van de man duidt erop dat het hier eerder gaat om een van de vele figuurstudies die De Gheyn vanaf de vroege zeventiende eeuw maakte van personen uit zijn directe omgeving. De kunstenaar maakte zijn voorstelling op het grove, grauwige kardoespapier dat hij vaker voor figuurstudies gebruikte.1 Onder de pen in inkt is duidelijk te zien hoe De Gheyn deze voorstelling eerst in zwart krijt opzette – mogelijk deed hij dat direct naar het levende model. Met haar lange, over het hoofd getrokken mantel herinnert de vrouw aan een viertal studies van De Gheyn van vrouwen die theatrale gebaren maken, blootsvoets zijn en ook van top tot teen door hun mantels bedekt worden.2 Doordat de stof in dikke plooien rond hun lichamen valt, heeft dit viertal dezelfde monumentaliteit als de hier uitgebeelde vrouw.

Het is de vraag wat hier precies gaande is. Is de man, die met een neergeslagen blik op een krukje zit, verdrietig, vermoeid of misschien zelfs dronken? Spreekt de vrouw hem vermanend of juist troostend toe? De interactie tussen beide personen en hun uitgesproken handgebaren geven de voorstelling een toneelmatig karakter. De weerslag van een toneelscène zal dit echter niet zijn, want voor zover bekend werden tot in het derde decennium van de zeventiende eeuw vrouwenrollen op het toneel door mannen gespeeld.3 Wellicht gaat het louter om een studie van een zittende en een staande figuur – precies zoals de tekening in de achttiende eeuw al beschreven werd.

Footnotes

1 Vergelijk H 7 en tekeningen van De Gheyn in het Rijksmuseum Amsterdam: Boon 1978, nrs. 185, 215, 216, 218, 220, 235, 243-244.

2 Van Regteren Altena 1983, dl. 2, nrs. 26-29, die deze vrouwen beschouwt als nieuwtestamentische personen en ze betitelt als De maagd Maria (nr. 26), De maagd Maria voor een Visitatie (nr. 27) en De heilige Elisabeth voor een Visitatie (nrs. 28-29).

3 Voor zover bekend speelde in 1629 in de Amsterdamse schouwburg voor het eerst een vrouw een rol in een toneelstuk, zie E.M. Grabowsky en  P.J. Verkruijsse, ‘“Gadeloos, en onuytsprekelik van waerden”. Netwerken rondom de Amsterdamse schouwburg’, in: W. Abrahamse et al. (red.), Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt, Amsterdam 1996, pp. 227-242.

Show research Netherlandish Drawings of the 15th and 16th Centuries.
Show catalogue entry Hide catalogue entry

All about the artist

Jacques de Gheyn (II)

Antwerpen 1565 - Den Haag 1629

Bekijk het volledige profiel