Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top
t/m 31 maart 2011

De Collectie Twee

De oude opstelling van de vaste collectie 'De Collectie Twee' is niet meer te zien. De afdeling moderne en oude kunst is opnieuw ingericht met een bijzondere verzameling schilderijen uit de museumcollectie en een twintigtal 'gasten'. Vanaf 16 april kon u genieten van deze opstelling: De Collectie Verrijkt.

Vier jaar geleden opende het museum 'De Collectie Eén', waarin de nadruk lag op de chronologie. Met 'De Collectie Twee' bracht het museum zijn grootste en tegelijkertijd minst zichtbare verzameling voor het voetlicht. Vanwege de kwetsbaarheid van het papier werden deze kunstwerken zelden getoond aan het publiek. 'De Collectie Twee' koppelde de tekeningen en prenten aan schilderijen, sculpturen en gebruiksvoorwerpen uit dezelfde tijd. De functionele relaties tussen de verschillende kunstvormen werden benadrukt. Het publiek kreeg zo inzicht in de betekenis, de context en de ontstaansgeschiedenis van de kunstwerken.
Tekeningen vormen een vast onderdeel van de kunstenaarsopleiding en van het creatieve proces: schetsen en studies zijn onontbeerlijk in de voorbereiding van schilderijen en prenten. De prentkunst kenmerkt zich door de vermenigvuldiging in druk. Voor kunstenaars als Dürer, Rembrandt en Goya was het dan ook een aantrekkelijk medium om een breder publiek te bereiken.

De tentoonstelling 'De Collectie Twee' volgde in grote lijnen de chronologie. Enkele hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis kregen bijzondere aandacht. De zwaartepunten binnen de schilderkunst lagen bij Rembrandt, Rubens en de surrealisten. In 'De Collectie Twee' waren prominente tekeningen te zien van Dürer, Michelangelo, Fra Bartolommeo, Rubens, Piranesi, Boucher en Cézanne. In de presentatie van gebruiksvoorwerpen spraken de tafelcultuur uit de renaissance, het rijke 17de-eeuwse burgerinterieur, de modernistische vormgeving uit in het interbellum en het hedendaagse design het meest tot de verbeelding. De moderne kunst begon bij de Nederlandse romantiek en eindigde met de kunst van het interbellum. 

Hoogtepunten in dit deel van het circuit was het Franse impressionisme en de kunst op papier rond 1900, met als bijzondere focus het in 2007 verworven schoorsteenstuk van Dijsselhof. Klassieke iconen van onder anderen Magritte, Dalí en Kokoschka werden gecombineerd met recente aanwinsten van Tanguy, Cornell en Beckmann. 
Voor de tekeningen en prenten in 'De Collectie Twee' waren nieuwe vitrines ontworpen. De inhoud van de vitrines werd elke drie maanden gewisseld. Het ontwerp van de vitrines en de inrichting van 'De Collectie Twee' was verzorgd door Maarten Spruyt, stilist.

'De Collectie Twee' werd gefinancierd uit het legaat van mevrouw N.C. van Riemsdijk-Borsje (2006), bestemd voor de collectie oude kunst in het museum, en mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij en de Rabobank, educatief partner.