Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Fiscaal gunstig schenken

Museum Boijmans Van Beuningen is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (culturele ANBI). Dit betekent dat u een gift fiscaal in aftrek kunt brengen, mét een verhogingsfactor, zodat het bedrag dat u in aftrek brengt hoger is dan uw daadwerkelijke gift.

Voor uw gift hoeft Museum Boijmans Van Beuningen geen schenk- of erfbelasting af te dragen. Uw euro komt dus volledig ten goede aan restauraties, het toegankelijk maken van de collectie door middel van educatieve projecten, aankopen of het nieuwe depotgebouw, al naar gelang uw voorkeur.

Schenken op drie manieren

U kunt op drie manieren een schenking doen:

  • een periodieke particuliere gift
  • een eenmalige particuliere gift
  • een zakelijke gift (dus geen sponsorbedrag)

De periodieke particuliere gift

U geniet het optimale fiscale voordeel wanneer u uw schenking vastlegt in een periodieke overeenkomst. U dient hiervoor een schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst te ondertekenen. U kunt deze downloaden op deze pagina. Desgewenst geven wij u telefonisch of per e-mail verdere toelichting.

Een periodiek gift mag altijd volledig worden afgetrokken in box 1. De eerste 5.000 euro per jaar zelfs voor 125 procent (6.250 euro). Het tarief waartegen een schenking aan een Culturele ANBI als Museum Boijmans Van Beuningen mag worden verrekend, wordt de komende periode landelijk in vier stappen aangepast van 51.75% in 2019 naar 37% in 2023. De fiscale aftrek verbonden aan een schenking aan het museum houdt daarmee gelijke tred.

De eenmalige particuliere gift

Voor een eenmalige particuliere schenking geldt een minimum en een maximum voor het aftrekbare bedrag. Het fiscale voordeel is afhankelijk van de hoogte van uw verzamelinkomen, het tarief waartegen u uw gift in aftrek kunt brengen en eventuele andere giften die u in het jaar heeft gedaan.

De drempel is 1% van uw verzamelinkomen en ten minste € 60. Het plafond is 10% van uw verzamelinkomen. De verhogingsfactor is 25%, met een maximum van € 1.250.

Voorbeeld:
Uw verzamelinkomen is € 60.000 en u schenkt eenmalig € 2.500. U heeft in het kalenderjaar geen andere giften gedaan. De drempel is € 600, het plafond € 6.000. Het bedrag dat u in aftrek kunt brengen is dan € 2.500 x 1,25 (25% verhogingsfactor) - € 600 (drempel) = € 2.525. Het belastingtarief is 52%, waardoor het fiscale voordeel € 1.313. is. Uw eenmalige gift van € 2.500 kost u netto € 1.187.

Lees meer over periodieke en eenmalige giften op de website van de Belastingdienst

Bekijk de ANBI rekenmodule

De zakelijke gift

Een zakelijke gift houdt in dat u geen of geringe voordelen heeft. Dat is iets anders dan een sponsorbedrag, waarbij sprake is van een geldelijk waardeerbare tegenprestatie.

De zakelijke gift kunt u in aftrek brengen op de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor een eenmalige als een periodieke schenking. De aftrek bedraagt maximaal 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. De verhogingsfactor is 50%, met een maximum van € 2.500. Het fiscale voordeel is afhankelijk van het voor uw bedrijf geldende tarief (20% of 25%). U moet de gift achteraf kunnen onderbouwen met schriftelijke bescheiden.

Download de overeenkomst periodieke gift in geld

American Friends

Sinds 2014 is het mogelijk om als inwoner van de Verenigde Staten fiscaal voordelig te schenken via de American Friends of Museum Boijmans Van Beuningen.

Als inwoner van de VS kunt u met optimaal fiscaal voordeel schenken via de King Baudouin Foundation United States (KBFUS) waarmee wij een samenwerking zijn aangegaan. De KBFUS is vrijgesteld van belasting en heeft een 501 (c)(3) status. Museum Boijmans Van Beuningen staat bij KBFUS geregistreerd als ‘the American Friends of the Museum Boijmans van Beuningen’.

Schenkingen met credit card: bezoek de pagina van Museum Boijmans Van Beuningen op de website van KBFUS voor het doen van een online schenking.

Schenkingen via cheque: schrijf een cheque uit naar KBFUS en vermeld in het memo gedeelte ‘Amterican Friends of Museum Boijmans Van Beuningen’ en stuur deze op naar KBFUS, 10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020.

Schenkingen via ‘wire transfer’ of andere wijze van schenken: Email KBFUS at: info@kbfus.org or phone (212) 713 7660.

Schenken via donor advised fund: als u Museum Boijmans Van Beuningen periodiek wilt steunen dan kunt u contact opnemen met KBFUS. U kunt meer lezen over Donor Advised Funds op de website van KBFUS.

Voor vragen kunt u KBFUS op de volgende wijze benaderen:
www.KBFUS.org
10 Rockefeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020
info@kbfus.org
+1 (212) 713-7660

Contact

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op. We denken graag met je mee.

Sophie Rietveld
Sophie Rietveld Relatiemanager begunstigers
+31 (0)10 44.19.684 rietveld@boijmans.nl