Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Organisatie

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen is van wereldniveau. Het museum beheert ongeveer 150.000 objecten: van oude tot moderne en hedendaagse kunst, van kunstnijverheid tot design.

Naast de vaste presentatie organiseert het museum jaarlijks zo'n 25 tijdelijke tentoonstellingen en vele uiteenlopende publieksactiviteiten. Per jaar bezoeken gemiddeld 300.000 bezoekers het museum in het centrum van Rotterdam.

Missie van het museum

Museum Boijmans Van Beuningen staat voor vrijheid van expressie, met respect voor ideeën (oude, nieuwe, tegendraadse) en biedt een uitdagend en waardevrij perspectief op de wereld aan iedereen. Het museum doet dit door beeldende kunst en vormgeving uit heden en verleden levendig, aantrekkelijk en cross-over aan te bieden. Verzamelen, onderzoeken, documenteren, restaureren, conserveren en ontsluiten gebeurt in een samenhang die over de eeuwen heen gevormd is en in dialoog met anderen. Het museum brengt kennis en inzichten van uiteenlopende bronnen bijeen en voegt deze toe aan de collectie, het programma en de organisatie. Het museum programmeert dynamisch en vooruitstrevend met de collectie als uitgangspunt en het publiek domein als doel. Iedereen heeft de mogelijkheid te dwalen door de kunstgeschiedenis, van de middeleeuwen tot nu.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen bestaat uit zeven leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid slaat de Raad acht op de profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

Deze profielschets luidt als volgt: Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over man/vrouw, leeftijd en (inter)nationale/lokale achtergrond. Eén van de leden wordt geacht expliciet het vertrouwen te genieten van de families die Museum Boijmans Van Beuningen groot hebben gemaakt. De Raad van Toezicht dekt specifiek deskundigheden af op wetenschappelijk, artistiek, financieel, economisch en politiek/bestuurlijk gebied en één van de leden heeft specifieke kennis op het terrein van publiciteit en marketing. Bij voorkeur heeft één van de leden een achtergrond in (inter)nationaal museumbeleid.

 

Huidige samenstelling

  • De heer mr. J.D. Loorbach (1947), voorzitter Raad van Toezicht, advocaat bij NautaDutilh;
  • De heer drs. J.A. van Barneveld RA (1950), lid van de raad van commissarissen van Brunel en voorzitter van de raad van commissarissen van B&S GROUP S.A.;
  • De heer drs. R.M.S.M. Munsters (1963), commissaris en bestuursadviseur;
  • Mevrouw dr. E.M. Rovers (1978), onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoeker;
  • De heer mr. B. Vaandrager (1969), partner en hoofd Benelux bij Rothschild & Co;
  • Mevrouw drs. C.A. Pieters (1949), freelance kunsthistoricus.

 

Jaarverslagen

Download hieronder de jaarverslagen van Museum Boijmans Van Beuningen, verschenen vanaf 2006.

Organogram

  • Bekijk het organogram van Museum Boijmans Van Beuningen download

Collectieplan 2020-2021

De collectie van Museum Boijmans Van Beuningen bevat circa 151.000 objecten en bestaat uit teken- en prentkunst, oude schilder- en beeldhouwkunst, moderne, eigentijdse beeldende kunst en toegepaste kunst en een grote verzameling vormgeving. Ondanks de veelzijdigheid van de collectie zijn er wel degelijk accenten te leggen. Het museum benadert de collectie als een eenheid in verscheidenheid, en koopt doelbewust werken aan die wegens hun kwaliteit zichtbaar zullen zijn in de verzameling en de grenzen tussen de verschillende disciplines overschrijden of die op andere wijze grensverleggend zijn.